15 januari 2009

Kö - verklighet för många

Kö-debatt. Stadsdelscheferna ger ordet kö en ny innebörd. Men Göteborg har aldrig erbjudit alla som vill en förskoleplats inom skälig tid, skriver företrädare för M, FP och KD i en replik i dagens GP som ett svar på den artikel som skrevs igår av stadens 21 stadsdelschefer på samma debattsida.

13 januari 2009

Dagis behöver en ny politik

Kön till förskolorna ökar igen, visar den senaste statistiken från stadskansliet i Göteborg. Vi har tidigare föreslagit att föräldrar som drabbas, då de inte erbjuds plats inom fyra månader, som lagen föreskriver, ska få skadestånd genom ekonomisk ersättning medan de väntar. Det tycker vi fortfarande, det skriver Helene Odenjung på GT debatt idag. Läs hela artikeln här.