29 januari 2010

Fler människor måste att ställa upp som donatorer.

I Sverige väntar just nu cirka 600 personer på en organtransplantation, en tillvaro som de delar med ytterligare cirka 50000 personer i resten av Europa. Varje år avlider mer än 5500 personer runt om i EU i väntan på organ. I dag försvåras organutbyte över nationsgränserna av skillnader i lagstiftning, rutiner och traditioner. Den stora vinsten med ett gemensamt regelverk på EU nivå är att rätt organ kan ges till rätt mottagare, under säkra och administrativt enkla former. Det skriver Cecilia Wikström (FP), Barbro Westerholm (FP)och Jonas Andersson (FP) regionråd i Västra Götland på GT debatt idag.

26 januari 2010

Turerna kring världsutställningen lyfts till fullmäktige!

Idag lyfter Mikael Janson (FP) genom en interpellation, diskussionen om de senaste turerna i stadens utbyte med Shanghai, till kommunfullmäktige. Frågan gäller om Business Region Göteborg (BRG), som agerat för Göteborgs deltagande i världsutställningen i Shanghai, egentligen har mandatet att agera på egen hand. SR Göteborg rapporterar här.

- Det är med stigande förvåning jag kunnat följa hur Göteborgs satsning på att finnas med vid världsutställningen i Shanghai kommit att utvecklas. Det mesta känns igen, tyvärr, inklusive att det är folkpartiet som reagerat och agerat i berörda organ, säger Mikael Janson (FP), ersättare Göteborgs kommunstyrelse.


- Det anmärkningsvärda är att kommunstyrelsen står helt vid sidan om, särskilt som det är tänkt att fler kommunala organ än BRG ska finansiera kalaset. Vi får istället läsa om det via media. Så är det inte tänkt med de policys som på mina och folkpartiets initiativ tagits fram. Nog är det väl Göteborgs stad som ska representeras i Shanghai, inte bolaget Business region Göteborg, fortsätter Mikael Janson (FP).

- Det har varit en trägen och stundtals motig insats för att skapa lite ordning och reda i Göteborgs internationella samarbeten, särskilt vad gäller det intima utbytet med systerstaden Shanghai. Det är viktigt att det nu också är lite ordning på torpet och det tycker jag inte det verkar vara, avslutar Mikael Janson (FP).
Fakta: Sedan 2005 finns det en strategi och antagna riktlinjer för Göteborgs stads internationella samarbeten. Utöver det finns sedan 2008 även ett så kallat positionspapper för utbytet med Shanghai där bland annat demokratiaspekten är belyst.

22 januari 2010

Förskolepeng och ett maktskifte hade varit bästa lösningen

Hade Ann Lundgren och Kia Andreasson varit lite snabbare på att ta till sig av de beslut som lagstiftaren, Sveriges riksdag, fattar så hade situationen varit en annan för förskolekooperativen i Göteborg, skriver Helene Odenjung (FP), Kristina Tharing (M) och Carina Liljesand (M) i en slutreplik på GP debatt.

16 januari 2010

Odenjung, Björkqvist och Wigström är första namnen till kommunen

Kommunalrådet och gruppledaren i fullmäktige, Helene Odenjung, valdes till första namn på kommunlistan. Som tvåa valdes vice ordföranden i fastighetsnämnden Kjell Björkqvist och riksdagsledamoten Cecilia Wigström blev trea.

- Jag ser fram mot att få ta över rodret i ett alliansstyrt Göteborg efter valet i september. Att få företräda och leda folkpartiet liberalerna gör mig stolt och är en spännande utmaning, säger kommunalrådet Helene Odenjung.

- Jag är oerhört glad över att medlemmarna har givit mig förtroendet att fortsätta arbeta i fullmäktige. Jag vill se att Göteborg utvecklas - inte avvecklas, där ung som gammal kan trivas och vara, fortsätter Kjell Björkqvist som valdes till platsen som andra namn till kommunen.

- Jag är tacksam för förtroendet att stå på tredje plats på kommunfullmäktigelistan. Alla härliga fp-kandidater borgar för valframgång, avslutar Cecilia Wigström, trea på KF-listan.

Hela listan till kommun
1. Helene Odenjung, 2. Kjell Björkqvist, 3. Cecilia Wigström, 4. Axel Darvik, 5. Ann Catrine Fogelgren, 6. Lennart Duell, 7. Kerstin Ekman, 8. Kristina Bergman Alme, 9. Piotr Kiszkiel, 10. Birgitta Ling Fransson, 11. Andreas Eraybar, 12. Anders Carlberg, 13. Berit Krantz, 14. Adam Cwejman, 15. Ann-Sofie Lagerstedt, 16. Magdalena Kiszkiel, 17. Kevork Artin, 18. Josefine Malmgren, 19. Renate Moberg, 20. Per Haag, 21. Eva Ammilon, 22. Anders Ekman, 23. Marie Zachrisson Gärdehed, 24. Anders Hållinder, 25. Christina Stjernström Tommila, 26. Ivan Radulovic, 27. Gulnar Kozhabekova, 28. Hans Göran Tommila, 29. Ulla Palmgren, 30. Peter Schuckink-Kool, 31. Karina Johansson, 32. Cisija Dzenan 33 Eva Fredriksson, 34. Omid Maasomi, 35. Margareta Bröms, 36. Jonatan Macznik, 37. Selja Tursunovic, 38. Javad Naini, 39. Ann Ekman, 40 .Sivert Aronsson.

Rothstein, Nordström och Holmberg bildar regiontopp

I valet till regionfullmäktige satsar folkpartiet liberalerna i Göteborg på Rosie Rothstein som etta, nuvarande regionrådet Lars Nordström som tvåa och vice ordföranden i miljönämnden Helena Holmberg som trea.

- Regionen är ett viktigt val för göteborgarna och jag är glad att få företräda folkartiet liberalerna i frågor som infrastruktur, sjukvård och miljö, säger Rosie Rothstein i en kommentar till sin placering.

- Jag är ödmjukt glad och stolt över det stöd jag fick i valet till regionlistan på folkpartiets nomineringsmöte idag. Nu ska vi gå ut och driva valrörelse! Vi ska visa att det är folkpartiet som har trovärdighet inom miljö- integrations- och jämställdhetspolitiken i Göteborg och i Västra Götaland, säger Helena Holmberg, trea på regionlistan.

Hela regionlistan
1. Rosie Rothstein, 2. Lars Nordström, 3. Helena Holmberg, 4. Mariella Olsson, 5. Daniel Andersson, 6. Kerstin Keen, 7. Erik Fristedt, 8. Judith Wiberg, 9. Olle Andersson, 10. Måns Åberg, 11. Sandra Isgren, 12. Robert Hörnquist, 13. Ann-Marie Beckman, 14. Göran Thomte, 15. Peter Hellgren, 16. Birgitta Friberg, 17. Lennart Staberg, 18. Olov Ånskog, 19. Brigitta Lindholm, 20. Lars Nordin, 21. Jim-Alex Minorsson Hirschi, 22. Sigfrid Deminger, 23. Britt Lerneby, 24. Kent Wetterskog, 25. Tobias Setterborg, 26. Anna Thunes, 27. Ferid Jusufovic, 28. Jens Karlsson, 29. Ronak Mawold Saleh,
30. Werner Olsson.

Flyborg toppar riksdagslistan med Selimovic och Stutzinsky

Folkpartiet liberalerna kommer att ställa upp med flera bra kandidater till riksdagen. Medlemsmötet valde att toppa listan med riksdagsledamoten Eva Flyborg, kulturpersonligheten Jasenko Selimovic och advokaten Allan Stutzinsky.

- Jag är glad och stolt över förtroendet. Tillsammans har vi en stor chans att vinna Göteborg och riket, säger Eva Flyborg som valdes till etta på riksdagslistan.

- FP medlemmarna har gjort ett bra val. Jag är både stolt och oerhört nöjd att få representera folkpartiet liberalerna i riksdagen. Nu ska vi vinna valet, fortsätter Jasenko Selimovic i en kommentar.

- Alliansen såg högkonjunkturens möjligheter. Vi stär på tröskeln till en ny och Alliansen kan göra det igen, avslutar Allan Stutzinsky som valdes till trea på riksdagslistan.

Hela riksdagslistan
1. Eva Flyborg, 2. Jasenko Selimovic, 3. Allan Stutzinsky, 4. Kristina Palmgren, 5. Pär Gustafsson,6. Annika Beijbom,7. Stefan Landberg, 8. Roda Elmi, 9. Bengt Wiberg, 10. Charlotta Wesslau, 11. Pär Flyborg, 12. Emilia Domurant, 13. Björn Axelsson, 14. Anna Borgström, 15. Tom Birkeland, 16. Martin Kurz, 17. Rocio Fernandez, 18. Kojo Ansah-Pewudie, 19. Christina Harbecke, 20. Pär Ekström.

Historisk topptrio

För första gången i folkpartiet liberalernas historia toppar tre kvinnor partiets valsedlar. Fram till valet kommer vi se mycket av Helene, Rosie och Eva.

Helene Odenjung toppar åter listan till kommunen. Hon är kommunalråd sedan 2002 och tjänstledig skeppsmäklare. Hon omvaldes även i höstas på partiets landsmöte som vice partiordförande.

- Jag ser fram mot att få ta över rodret i ett alliansstyrt Göteborg efter valet i september. Att få företräda folkpartiet liberalerna gör mig stolt och är en spännande utmaning, säger kommunalrådet Helene Odenjung (FP).

Rosie Rothstein sitter sedan tidigare i regionfullmäktige och arbetar idag som koordinator för Tillväxt Biskopsgården där hon under flera år framgångrikt slussat in EU-miljoner till stadsdelen.

- Regionen är ett viktigt val för göteborgarna och jag är glad att få företräda folkpartiet liberalerna i frågor som infrastruktur, sjukvård och miljö, säger Rosie Rothstein (FP).

Eva Flyborg valdes till etta på riksdagslistan och är sedan tidigare riksdagsledmot från Göteborg. Eva är vice gruppledare i riksdagen och ordförande i Rikrevisionen. Hon är tjänstledig från sitt arbete på Volvo.

- Jag är glad och stolt över förtroendet. Tillsammans har vi en stor chans att vinna Göteborg och riket, kommenterar Eva Flyborg (FP) som valdes till etta på riksdagslistan.
Foto: Frida Simonsson

Direkt från FP:s nomineringsmöte i Göteborg

Folkpartiet liberalerna i Göteborgs nomineringsmöte som fastställer valsedlarna inför valet i september är nu avslutat.

Du kan kolla invad som hände på twitter.

Färdiga listor hittas på folkpartiet.se/goteborg eller ovan.

12 januari 2010

Tidiga insatser för unga på glid lönar sig

Se satsningar på barn och unga som en investering för framtiden, inte en kostnad i nuet! Till stöd för detta behövs en ny investeringskalkyl för unga i riskzonen så att insatser görs tidigt och på rätt sätt. Det blir snabbt en lönsam affär för samhället, det skriver folkpartisterna Helene Odenjung och Mikael Janson på GP debatt.

9 januari 2010

Rovdjurspolitiken ett svek mot svenska folket

Låt inte Jägarförbundet och vargmotståndare få bestämma inriktningen på svensk rovdjurspolitik. En vargstam på bara 200 djur är inte biologiskt försvarbar, det skriver Veronica Ekström (FP) på GP debatt.

En kommun ska inte favorisera något bilmärke

En kommun kan inte skriva i sina reglementen, att deras förvaltningar skall köpa bil av ett visst fabrikat. Såvitt jag förstår vore det dessutom helt olagligt. Lennart Duell diskuterar idag huruvida en kommun ska favorisera något bilmärke på GT debatt.