21 december 2011

Alla skattefinansierade kulturprojekt ska utvärderas

I samband med kulturnämndens sammanträde i december hade Alliansens företrädare föreslagit såväl riktlinjer som utförlig redovisning av ett antal kulturprojekt som i dagsläget får bidrag utan att behöva ansöka om det. Ett sådant projekt är exempelvis Alfons Åbergs Kulturhus. Staden saknar helt riktlinjer för hanteringen av stödet till Alfons Åberg Kulturhus. Alliansen vill nu att direktiv ska tas fram för att följa projektets utveckling från början.

- Det är viktigt med transparens och insyn i verksamheterna, även om det rör sig om mindre belopp. Med detta förslag kan alla stadens kulturstöd till olika projekt ses över, men också jämföras. Det behövs, säger Ann Catrine Fogelgren (FP).

Läs mer på Alliansen i Göteborgs blogg.

9 december 2011

Nytt nummer av GöteborgsLiberalen

Nu kan du läsa senaste numret av GöteborgsLiberalen. Stort fokus på äldreomsorgen i Göteborg. Nr 6 kommer snart i brevlådan!

Läs fler nummer av GöteborgsLiberalen: Folkpartiet Liberalerna Göteborg.

7 december 2011

Granska fler projekt än Upp!

Med anledning av den senaste tidens avslöjanden kring projekt Upp föreslår idag Alliansen i Göteborgs Kommunstyrelse att liknande projekt i staden ska granskas. Totalt handlar det om projekt för närmare 50 miljoner kronor som delats ut till nämnderna där kommunstyrelsen saknat beslutsunderlag.

– Det som avslöjats om Upp visar på att de rödgröna brister i sin kontroll, resultat och styrning. Vi är oroade och vill ha en särskild granskning av liknande projekt, säger kommunalrådet Helene Odenjung (FP).

Läs mer på Alliansens blogg.

6 december 2011

FP vill ha ett nystartskvarter för entreprenörer


I en motion till kommunfullmäktige föreslår Axel Darvik (FP) och Helene Odenjung (FP) att Göteborgs stad ska ta fram en plan för att skapa ett nystartskvarter. Tanken är att kvarteret ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för entreprenörskap och tillväxt i Göteborg.

- För att lyckas skapa nya framgångsrika företag behövs en kombination av bra idéer, kapital och entreprenörer. Entreprenörskap är inte bara en medfödd talang utan kan till stor del utvecklas och tränas upp, genom ett nystartskvarter kan vi skapa bättre förutsättningar för nytänkande och tillväxt, säger Axel Darvik (FP), 1:e vice ordförande i miljö- och klimatnämnden.

I ett nystartskvarter samlokaliseras ett flertal stödjande funktioner som redan finns i Göteborg för att på bästa sätt nå ut till entreprenörer med gemensamma aktiviteter och utbildningar. Genom att minska de fysiska avstånden kan utväxlingen på det som redan görs bli betydligt större. Nystartskvarteret ska etableras i ett område med förhållandevis låga hyror som exempelvis Marieholm.

- Genom att skapa ett nystartskvarter, med låga hyror, kan vi skapa drivkrafter och stödja entreprenörskap – vilket leder till att vi kan ta upp trender tidigt. Göteborg kan bli en stad där nya idéer blir möjliga, säger Helene Odenjung (FP), kommunalråd.

Läs motionen.