3 mars 2009

Tydligare motionsspår i Änggårdsbergen

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Axel Darvik (FP) och Eva-Lena Haag (FP) att motionsspåren i Änggårdsbergen markeras bättre och att det ska finnas spår med belysning.

- Änggårdsbergen är ett mycket trevligt grönområde med ett nätverk av grusvägar och stigar som används flitigt under dygnets ljusa timmar. För de som vill motionera i högre tempo längs stigarna uppstår dock allt som oftast problem med att finna en lämplig väg, menar Axel Darvik och Eva-Lena Haag som anser att det skulle vara på sin plats med lite bättre vägledning. Det som behövs är några uppmätta motionsspår av varierande längd och som tydligt markeras längs hela spåret med olika färgkoder.

- För att möjliggöra att motionsspåren kan användas under större delen av vinterhalvåret vore det önskvärt med åtminstone ett elljusspår. Rätt utformade kan belysningen användas för att ge en annan dimension och förstärka upplevelsen av Änggårdsbergen ”by night”, säger Darvik och Haag. De föreslår därför att kommunfullmäktige ger i uppdrag åt berörda nämnder och förvaltningar att anlägga motionsspår i Änggårdsbergen och att minst ett av spåren förses med belysning.