31 mars 2011

30 mars 2011

Stora barngrupper blir större i Göteborg

I dag presenterade Skolverket ny statistik över situationen inom förskolan. 20 procent av förskoleavdelningarna i Göteborg har fler än 21 barn i barngrupperna. Även småbarnavdelningarna ökar kraftigt och i Göteborg har 24 procent av enheterna fler än 17 barn.

- Den här utvecklingen är fullständigt oacceptabel och måste stoppas. Det är inte möjligt att bedriva pedagogisk verksamhet i en sådan miljö, säger kommunalrådet Helene Odenjung (FP) i en kommentar till den nya statistiken.

- Socialdemokraternas vallöften om "fler sagostunder" var bara tomma ord. Kön till en förskoleplats har nu kompletterats med kö till personalens knä. fortsätter Helene Odenjung (FP).

Folkpartiet vill införa maxtak på barngrupperna och ett barntal så att det redan från början planeras in nya förskolor vid nybyggnation. Nu får vi statistik en gång per år hur stora barngrupperna är - det duger inte. Det borde redovisas månadsvis med konkreta förslag på åtgärder. I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén kräver Helene Odenjung konkreta förslag på åtgärder

- Från den första 1 juli kommer den nya skollagen att träda i kraft och då kommer en ny läroplan tillämpas i förskolan. Det innebär ett förstärkt uppdrag för förskolan och som det ser ut nu kommer inte Göteborg att lyckas med det, avslutar Helene Odenjung (FP).

Ingen integration utan tillväxt

Utan tillväxt blir det nämligen inga jobb och därmed inte heller någon integration. Detta borde Miljöpartiet och majoriteten ägna sig åt att främja i stället för att ducka för integrationsutmaningen och inrätta diskussionsforum i form av råd, skriver Helene Odenjung (FP) tillsammans med Hampus Magnusson (M) på GP debatt i en slutreplik. Här kan du läsa den första artikeln.

22 mars 2011

Göteborgarna får betala för sossarnas enhetstaxa i kollektivtrafiken

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har i en motion till regionfullmäktige föreslagit införandet av enhetstaxa inom kollektivttrafiken i Västra Götalandsregionen. Gert-Inge Andersson, ordförande i regionstyrelsen (S), förordade vid en presskonferens på tisdagen att enhetstaxan borde hamna på 10 kronor per enkelresa.

- Förslaget innebär sannolikt en minskning av intäkterna med minst en miljard kronor. Det kan enbart finansieras genom höjda biljettpriser i Göteborgsområdet eller via en skattehöjning med 40 öre eller genom kraftiga besparingar inom sjukvården. Folkpartiet driver frågan om en förändring av prissystemet för att skapa ett prissystem som uppfattas som både enkelt och rättvist, men som samtidigt kan säkra Västtrafiks intäkter. Vi uppfattar det nya förslaget som ett strävande tvärtemot den utveckling vi vill nå. Förslaget minskar intäkterna, samtidigt som det orättvist slår mot Göteborgsregionen och dem med månadskort,
säger Jonas Andersson (FP) med anledning av en motion från S, V och MP till regionfullmäktige i Västra Götaland.

Läs mer.

Säkerställ valsystemet och åtgärda bristerna

I samband med valet hösten 2010 inkom en mängd rapporter om misstag, feltolkningar av vallagen och tveksamma förfaranden. Det finns ingen anledning att ifrågasätta valsystemets legitimitet, men det finns flera brister som gör att rättsäkerheten inte är tillräckligt god och dessa brister måste rättas till. Det är dags att säkerställa valsystemet och åtgärda bristerna. Det skriver Helene Odenjung (FP) och Cecilia Wigström (FP) med anledning av omvalet i Västra Götalandsregionen på Newsmill.

21 mars 2011

Var finns LIBERALISMEN i ARABVÄRLDEN?

Folkpartiet bjuder in till debatt om demokrati och framtiden i Nordafrika och Mellanöstern.

De senaste veckornas utveckling i Tunisien, Egypten, Libyen m.fl. arabländer belyser det allmängiltiga i kraven på politisk frihet men också hur den historiska bakgrunden och en enskild diktator kan blockera sitt lands framtidsutsikter. Folkpartiet Liberalerna i Göteborg centrum anordnar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan ett offentligt möte om vad som sker i Nordafrika och Mellanöstern och om vad vi liberaler i Sverige kan göra för en frihetlig utveckling i den delen av världen.

Stadsbibliotekets hörsal, torsdag 31 mars kl 18.00

I panelen: Essam el-Naggar, kommunalråd (fp), Tetz Rooke, docent i arabiska, Göteborgs Universitet, Abraham Staifo, ledarskribent i GP, Cecilia Wigström, vår tidigare ordförande och riksdagsledamot.

Alla är varmt välkomna!

84 vårdcentraler riskerar att försvinna!

I en debattartikel i Göteborgs-Posten går Sören Kviberg och Elsie Norberg (V) till angrepp på den vård som bedrivs av privata utförare. I artikeln menar skribenterna att det finns ett utbrett fusk avseende ersättning till privata utförare och att de vinster som tas ut av företagen hotar vården och den svenska välfärden.

-60 nya vårdcentraler är det viktigaste resultatet av det nya vårdvalet i Västra Götalandsregionen. Det har avsevärt förstärkt medborgarnas tillgänglighet till primärvård. Dessa nya vårdcentraler riskerar nu stängning med Vänsterpartiets politik. Det sade Jonas Andersson, regionråd (FP).

- Mot bakgrund av vi ersätter de privata vårdgivarna på samma premisser som de offentliga är jag inte oroad över företagens eventuella vinster, utan snarare mer oroad om den offentligt drivna vården inte klarar konkurrensen på samma villkor. I debattartikeln glömmer Vänsterpartiet att nämna den privata vårdens goda resultat, framförallt när det gäller medborgarnas nöjdhet. I den senaste nationella patientenkäten kan till exempel konstateras att av de 20 vårdcentraler i regionen som fick bäst betyg av patienterna så drevs 16 i privat regi. Vänsterpartiets benhårda linje mot privata alternativ gör att 84 privat drivna vårdcentraler riskerar att stängas, fortsätter Jonas Andersson.

- Till skillnad från Vänsterpartiet anser inte Folkpartiet att det är politiker som ska avgöra vilka vårdcentraler som ska finnas, utan att det ska avgöras genom de val av vårdcentral som enskilda individer gör, avslutar Jonas Andersson.

20 mars 2011

Björklund hjälper till - gör du?

Omvalet till regionen närmar sig med stormsteg. Vi behöver all hjälp vi kan få för att vinna valet och byta ut majoriteten i regionen. Gör en insats!

Se Jan Björklund och Jonas Andersson kommentera omvalet till regionfullmäktige i Västnytt.


17 mars 2011

Alliansen: Inför studentrabatt i kollektivtrafiken

Alliansen vill införa en studentrabatt inom kollektivtrafiken i Göteborg och välkomnar den spårvagnskampanj som imorgon genomförs av Göteborgs förenade studentkårer.

- Vi vill införa en studentrabatt i kollektivtrafiken. Det är svårt att försvara att nära 10 000 studenter behöver betala mer än sina kurskamrater som är under 26 år. Att studera vidare är något ska uppmuntras oavsett var i livet man befinner sig, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP).

- Flera andra städer har infört studentrabatt inom kollektivtrafiken och det är ett förslag som också borde bli verklighet här i Göteborg. Det är en konkurrensfördel för vår stad när studenter ska välja lärosäte, fortsätter Kristina Tharing, kommunalråd (M).

- Ett införande av rabatter underlättar ekonomiskt för studenter och kan bidra till ett ökat resande med kollektivtrafiken, avslutar David Lega, kommunalråd (KD).

14 mars 2011

Dags att ta ansvar för integrationen

Göteborg behöver en offensiv integrationsstrategi där arbetet samlas direkt under kommunstyrelsen i en politisk styrgrupp. S, V och MP vill i stället flytta debatten om den segregerade staden till ett råd som ska återkomma med en utvärdering lagom till valet 2014. Det är som att lägga en våt filt över stadens viktigaste framtidsutmaningar. Det skriver Helene Odenjung (FP) och Hampus Magnusson (M) på GP debatt.

8 mars 2011

Alliansen föreslår att mångkulturell bazar placeras centralt i Göteborg

Alliansen i Göteborg har idag lämnat in ett yrkande i Byggnadsnämnden där de föreslår att nämnden ska utreda var en mångkulturell bazar kan placeras i centrala Göteborg.

- Vi stöder helhjärtat projektet och vi vill att bazaren placeras centralt för att så många som möjligt ska besöka den, säger Kommunstyrelsens vice ordförande Jonas Ransgård (M).

En ESF-ansökan för ett projekt där en mångkulturell bazar är huvudpunkten har tagits fram inom Göteborgs Stad. Ansökan ska nu behandlas av svenska ESF-rådet. Förebilder för bazaren finns i stora städer över hela världen, exempelvis i Istanbul och Budapest. I bazaren ska både etablerade och nya företagare kunna sälja sina varor från olika delar av världen under samma tak, med sikte på ett ökat entreprenörskap bland stadens invandrare.

Alliansen i Byggnadsnämnden har nu lagt ett förslag om att bazaren, om ansökan godkänns, ska placeras centralt i Göteborg.

- Genom att placera bazaren centralt i staden kan vi skapa en populär mötesplats som bidrar med både arbetstillfällen och minskat utanförskap, säger Kjell Björkqvist (FP), 1:e vice ordförande i Byggnadsnämnden.

4 mars 2011

Skydda barn från vanvård!

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Cecilia Wigström (FP) och Helene Odenjung (FP), att det tas fram kommungemensamma riktlinjer för hur Göteborgs stad hanterar och följer upp placerade barn samt att varje placerat barn får rätt till en ”egen” socialsekreterare.

- I en del kommuner strävar socialtjänsten efter att varje barn ska ha ”sin” socialsekreterare och vi menar att det är ett arbetssätt som alla stadsdelsnämnder ska arbeta efter. Vi måste säkerställa att redan utsatta barn får den trygghet och omsorg de behöver, säger Cecilia Wigström, 1:e vice ordförande i sociala resursnämnden (FP).

Vi får inte svika barnen. Det behövs systematiska rutiner och kontrollsystem för att på ett tidigt stadium förebygga risk för vanvård, ge stöd i skolarbetet i nära samarbete med elevhälsan och främja barnets utveckling, avslutar Helene Odenjung, kommunalråd (FP).

Läs motionen.

2 mars 2011

Piotr Kiszkiel föreslagen till ny FP ordförande

I dag inleder Folkpartiet i Göteborg sitt årsmöte och på lördag kommer en ny styrelse att väljas. Partiföreningens ordförande Cecilia Wigström har sedan tidigare meddelat att hon inte ställer upp till omval och därför föreslår en enig valberedning årsmötet att välja Piotr Kiszkiel till ny ordförande i Göteborg.

- Piotr Kiszkiel är en socialliberal politiker med gedigen erfarenhet av både föreningsliv och det politiska arbetet, såväl i Göteborg som internationellt. Vi i valberedningen är övertygade om att Piotr kommer att ta sig an uppgiften med stort engagemang och att han har mycket att tillföra styrelsearbetet och Folkpartiet i Göteborg. Inte minst har han ett mångårigt arbete med integrations- och mångfaldsfrågor som är områden som behöver lyftas. För oss är Piotr ett enkelt val, säger Ann Catrine Fogelgren (FP), ordförande i valberedningen.

Läs mer på folkpartiet.se/goteborg

I nyhetsflödet: SR, Blocket,