21 mars 2011

84 vårdcentraler riskerar att försvinna!

I en debattartikel i Göteborgs-Posten går Sören Kviberg och Elsie Norberg (V) till angrepp på den vård som bedrivs av privata utförare. I artikeln menar skribenterna att det finns ett utbrett fusk avseende ersättning till privata utförare och att de vinster som tas ut av företagen hotar vården och den svenska välfärden.

-60 nya vårdcentraler är det viktigaste resultatet av det nya vårdvalet i Västra Götalandsregionen. Det har avsevärt förstärkt medborgarnas tillgänglighet till primärvård. Dessa nya vårdcentraler riskerar nu stängning med Vänsterpartiets politik. Det sade Jonas Andersson, regionråd (FP).

- Mot bakgrund av vi ersätter de privata vårdgivarna på samma premisser som de offentliga är jag inte oroad över företagens eventuella vinster, utan snarare mer oroad om den offentligt drivna vården inte klarar konkurrensen på samma villkor. I debattartikeln glömmer Vänsterpartiet att nämna den privata vårdens goda resultat, framförallt när det gäller medborgarnas nöjdhet. I den senaste nationella patientenkäten kan till exempel konstateras att av de 20 vårdcentraler i regionen som fick bäst betyg av patienterna så drevs 16 i privat regi. Vänsterpartiets benhårda linje mot privata alternativ gör att 84 privat drivna vårdcentraler riskerar att stängas, fortsätter Jonas Andersson.

- Till skillnad från Vänsterpartiet anser inte Folkpartiet att det är politiker som ska avgöra vilka vårdcentraler som ska finnas, utan att det ska avgöras genom de val av vårdcentral som enskilda individer gör, avslutar Jonas Andersson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar