30 september 2011

Alliansen startar förnyelsearbete på webben

Alliansen i Göteborg startar i dag ett gemensamt förnyelsearbete på webben för att utveckla dialogen med göteborgare och andra som är intresserade av stadens utveckling. I verktygslådan hittas bland annat en blogg, ett twitterkonto och en sida på facebook.

- Vi startar nu ett långsiktigt förnyelsearbete inför valet 2014 och vi vill ha med göteborgarna och våra vänner på tåget. Det här blir en viktig kanal för att möta Alliansens väljare och få diskutera de samhällsproblem vi ser i Göteborg. Tillsammans blir vi starkare, säger Jonas Ransgård (M), vice ordförande i kommunstyrelsen och gruppledare.

- Öppenhet och transparens är viktigt för oss. Med hjälp av webben hoppas vi kunna förbättra dialogen med väljarna och andra intresserade av stadens utveckling. Det ska vara enkelt att kunna bidra med idéer och förslag som kan utveckla vår politik. Nu blir det möjligt dygnet runt, fortsätter Helene Odenjung (FP), kommunalråd och gruppledare.

- Nu öppnar vi upp för fler att ta del av vad som händer inom politiken och samtidigt minskar vi avståndet till väljarna. Många olika plattformar för deltagande gynnar demokratin och deltagandet i politiken, avslutar David Lega (KD) kommunalråd och gruppledare.

Fakta: Navet i förnyelsearbetet kommer att vara den gemensamma bloggen som hittas på www.alliansengbg.se. Där kommer man även kan följa dialogen via de gemensamma kanalerna på Twitter och på Facebook.

28 september 2011

Utveckla magnetskolor

Göteborg är en segregerad stad, och det finns knappast något samhällsområde där utanförskapet blir så tydlig som i skolan. I skolan förstärks den segregation som följer av att det i några områden bor många människor med låga inkomster och som ofta har råkat ut för arbetslöshet. Gång på gång förkastas våra konkreta förslag av den politiska majoriteten i Göteborg. Folkpartiet vill utveckla magnetskolor, det skriver Helene Odenjung mfl på GT debatt i dag.

22 september 2011

Utlys en arkitekttävling för bostäder och boendemiljöer för äldre

I en motion till kommunfullmäktige föreslår folkpartisterna Ann Catrine Fogelgren och Kjell Björkqvist att Göteborg utlyser en arkitekttävling för bostäder och boendemiljöer för äldre.

- Andelen äldre personer ökar kraftigt och kraven på bättre boenden kommer att öka. Vi tror att en arkitekttävling kan bidra med nya och spännande förslag på hur vi kan utveckla bostäder och boendemiljöer för äldre i Göteborg. Det kan också sätta fart på att bygga nya seniorbostäder, säger biträdande kommunalrådet Ann Catrine Fogelgren (FP).

- I arbetet med att utveckla nya boendeformer är det angeläget att äldre får vara med och tycka till. Dialog, inflytande och påverkan är oerhört viktigt. Vi hoppas att vårt förslag kan bidra till att skapa ett tryggt åldrande och delaktighet i samhället, säger Kjell Björkqvist (FP), vice ordförande i Byggnadsnämnden.

Läs mer
här.

19 september 2011

Nej till bostadskö i Göteborg

Göteborgs största problem på bostadsområdet är den akuta bristen på bostäder. De rödgröna föreslår en bostadsförmedling enbart baserad på kötid, men det löser inte bostadsbristen, vilket borde ha huvudprioritet för majoriteten och deras bostadspolitik.

- Majoriteten borde fundera över hur de skall få till fler bostäder istället för navelskåderi med omorganisering i byråkratin. Det säger Martin Wannholt (M), kommunalråd, i en kommentar.

- Det är inte alls säkert att de som har stått längst tid i kö har störst behov av en lägenhet. Utan en kö skapar istället en orättvisa för exempelvis studenter som söker sig till Göteborg eller andra som flyttar hit för att arbeta. Ett kösystem skulle drabba alla - vi förmedlar fler lägenheter redan i dag än vad Stockholm gör med sin kö, säger Helene Odenjung (FP), kommunalråd .

- Den svarta bostadsmarknaden får onödigt mycket bränsle om man endast ska ta hänsyn till kötid vid bostadsförmedlingen. Det behöver vi minst av allt just nu i Göteborg, säger David Lega (KD), kommunalråd

"Öppenheten måste sättas främst"

Folkpartiet har tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna föreslagit kommunstyrelsen i Göteborg att inrätta en oberoende granskningskommission och utreda möjligheterna till att stärka och vässa stadens Stadsrevision.

- För att stärka det långsiktiga arbetet med att öppna upp vår stad vill vi vässa och stärka Stadsrevisionen. Ska medborgarnas insyn och kontrollmakt stärkas måste vi göra upp med den tystnads- och beslutskultur som fått råda i Göteborg. Öppenheten måste sättas främst och vi behöver prata mer om etik och moral, säger kommunalrådet Helene Odenjung (FP).

Utöver en oberoende granskningskommission, direkt under Stadsrevisionen, vill man också ta fram ett förslag till kommungemensam kod som fokuserar på etik och moral.

13 september 2011

S sviker Angereds närsjukhus

I valrörelsen 2002 lanserade Folkpartiet idén om ett närsjukhus i Angered. Därefter har en politisk enighet nåtts kring sjukhusets tillkomst och efter många turer har också själva sjukhusbyggnaden fått en lokalisering och finansiering. Enligt tidplanen skulle byggnaden stå klar under våren 2014. Men nu sätter den S-ledda regionala ledningen käppar i hjulen. Det skriver Jonas Andersson (FP) och Helena Holmberg (FP) på GT debatt.

7 september 2011

Alarmerande situation för fritidsverksamheten

På kommunstyrelsens sammanträde i dag behandlas Göteborgs stads kvalitetsredovisning för utbildningsområdet 2010. I den uppmärksammas den allvarliga situationen inom stadens fritidsverksamhet. Under det gångna året har elevgrupperna blivit ännu större och enligt Skolverket finns det i dag 29,7 barn i snitt per avdelning, vilket motsvarar en ökning med 2,3 barn sedan 2009. På flera avdelningar är grupperna betydligt större. Antalet barn per årsarbetare har också ökat.


- Fritidsverksamheten fyller en viktig funktion för många elever och föräldrar. Men nu är situationen med mycket stora elevgrupper alarmerade och det har bara blivit värre trots löften om förändring. Tillgängigheten, både geografiskt och öppettider, varierar också stort över staden, säger Helene Odenjung (FP) som nu väcker frågan till debatt i fullmäktige.

Läs mer i GT, GP

2 september 2011

Inför en äldreombudsman i Göteborg

För att stärka äldres röst i Göteborg vill vi införa en kommunal äldreombudsman dit äldre och anhöriga ska kunna vända sig för att få råd och stöd, skriver bland andra Piotr Kiszkiel (FP) och Ann Catrine Fogelgren (FP) på GP debatt i dag.

Ann Catrine har tillsammans med företrädare för Alliansen nyligen motionerat om att införa en äldreombudsman i Göteborg.