10 juni 2011

Fogelgren: Inrätt en äldreombudsman i Göteborg

I går väckte Alliansen i Göteborg förslaget om att inrätta en kommunal fristående äldreombudsman genom en motion till kommunfullmäktige.

- Vården och omsorgen av äldre får inte svikta, den måste alltid fungera. För att säkerställa en hög kvalitet och god omsorg behövs en fristående äldreombudsman, som kan lyssna, ge råd och stöd. Men som också kan ta emot klagomål och anmälningar, säger biträdande kommunalråd Ann Catrine Fogelgren (FP) i en kommentar till motionen.

Läs motionen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar