24 september 2013

Övervakning av minoriteter är oacceptabelt i ett rättssamhälle

De uppgifter som framkommer i media i dag om registrering av romer i Sverige visar på en synnerligen bristande respekt för gällande lagar och förordningar och är ett ytterligare tecken på låg förståelse för grundläggande mänskliga rättigheter hos svenska myndigheter och organisationer.

Det är inte första gången som minoritetsgrupper utsätts för kränkande behandling i form av olaglig registrering. I Göteborg har vi tidigare, i likhet med andra städer, drabbats av skandaler kring bostadsbolagens dataregister av hyresgäster som innehöll, vid sidan av lösryckta rykten och ren nonsens, uppgifter om bl a etnicitet och sjukdomshistoria.

Att polismyndigheten har tillåtit att den här typen av register används inom ramen för dess verksamhet är en skandal och för tankarna till några av de mörkaste perioder i mänsklighetens historia. Vi måste alla gemensamt säga ifrån och ta ett ställningstagande mot kränkning av personlig integritet och grundläggande mänskliga rättigheter. Det är av yttersta vikt att samhället gemensamt går till botten med det här.Folkpartiet Göteborg har tidigare motionerat i kommunfullmäktige om att en översyn av synen på de mänskliga rättigheterna skall genomföras och att alla anställda inom stadens organisation ska erbjudas utbildningsinsatser. I ljuset av det framkomna känns det väldigt angeläget att även polismyndigheten genomför en rad insatser och utbildningar.


Slutligen vill jag rikta mina ord till de drabbade. Majoriteten av oss som verkar inom det offentliga ser det som händer som en mycket tråkig utveckling och hoppas att er tilltro till samhället förblir orubbad. Vi kan inte låta ett fåtal personer som väljer att bryta mot lagen och handla omoraliskt förstöra för oss andra.


Piotr Kiszkiel
Ordförande Folkpartiet liberalerna i Göteborg

16 september 2013

FP kräver svar om äldreomsorgen i Majorna-Linné

I en interpellation till kommunfullmäktige kräver biträdande kommunalrådet Ann Catrine Fogelgren (FP) besked från SDN Majorna-Linnés ordförande om situationen inom äldreomsorgen. Det med anledning av en kritisk skrivelse från flera fackförbund.

- Det är uppenbart att det är ett allvarligt läge inom stadsdelens äldreomsorg. Skrivelsen från fackförbunden vittnar om personal som försöker göra ett bra jobb – men som inte längre orkar eller klarar av sitt arbete. Så kan det inte fortsätta, vare sig för personal eller de äldre, säger Ann Catrine Fogelgren, biträdande kommunalråd (FP).

- Vi vill veta vilka åtgärder majoriteten i nämnden tänker vidta. Samtidigt är det tydligt att det åter behövs en ny debatt om situationen inom stadens äldreomsorg, avslutar Ann Catrine Fogelgren (FP).

12 september 2013

Riv inte valhallabadet!

Valhallabadet är en unik byggnad i som fyller en viktig funktion för många grupper. Vi ska inte förstöra fungerande sociala mötesplatser som gör stadsrummet levande. Att det finns ett bad mitt i staden med unik arkitektur är värdefullt. Valhallbadet gör att Evenemangsstråket lever upp även på andra tider. Sådana värden går inte att återskapa. Vi ska vara rädda om de stadsmiljöer som fungerar i dag.  Vi vill behålla badet och utveckla det. Det skriver Kjell Björkqvist och Helene Odenjung på på GP debatt.

10 september 2013

"Folkpartiet vill ge fler chansen att kandidera till politiska förtroendeuppdrag"

Snart inleder Folkpartiet liberalerna i Göteborg sin interna nomineringsprocess för att ta
Piotr Kiszkiel
fram vilka kandidater som ska stå på valsedlarna i valet om drygt ett år. Folkpartiets styrelse i Göteborg har beslutat att införa öppna nomineringar.


- Folkpartiet vill ge fler chansen att kandidera till politiska förtroendeuppdrag. Göteborgarna ges nu chansen att nominera kandidater till partiets lokala provval. På så sätt bidrar vi till att stärka och fördjupa demokratin samt öppna upp vårt parti, säger Piotr Kiszkiel ordförande Folkpartiet i Göteborg.


- Syftet med öppna nomineringar är för att få fram fler liberala kandidater och förnya Folkpartiet. Det finns många liberalt sinnade personer som kan tänka sig att bli kandidater för vårt parti – bara de får frågan. På det här sättet får allmänheten och partiets sympatisörer möjlighet att påverka vilka som ska kandidera för partiet, säger Olle Andersson, sammankallande i Folkpartiet Göteborgs nomineringskommitté.


Fakta: Från och med den 15:e september och fram till den 6:e oktober, kan alla som bor i Göteborg även icke partimedlemmar, lämna in nomineringar till kommun, region och riksdag. Förslagen tas enklast emot via www.folkpartiet.se/nominera eller via partikansliet.

22 augusti 2013

Lärarnas arbete är värt att belöna med ett pris

I går hanterade kommunstyrelsen Folkpartiets förslag om att inrätta ett pris till "årets pedagog" i Göteborg. Förslaget väcktes i samband med Världslärardagen förra året för att uppmärksamma själva dagen samt lyfta fram duktiga och engagerade lärare som arbetar i staden. Men den rödgröna ledningen tycker inte att lärarna är värda en sådan utmärkelse. Förslaget avslogs – men de borde tänka om inför behandlingen av ärendet i kommunfullmäktige. Det skriver Helene Odenjung på GT debatt i dag.

20 augusti 2013

De rödgröna har tappat greppet om skolan

Skolan är alltför viktig för att låta de rödgröna få fortsätta att missköta uppgiften i Göteborg. Vi kan inte svika våra unga på detta sätt, skriver Helene Odenjung tillsammans med Alliansen i Göteborg på GP debatt i dag.

3 augusti 2013

Göteborg behöver en ny bostadspolitik

Göteborg har ovanligt goda förutsättningar att bygga nya bostäder, ändå är byggtakten katastrofalt långsam. Den sittande majoriteten gick till val med ett löfte om 10 000 nya bostäder. Hur ser då halvtidsresultatet ut? Under åren 2011 och 2012 byggdes totalt 3 207 bostäder i nya hus, enligt SCB. Med 150 000 personer i kö och var fjärde ungdom utan möjlighet att flytta hemifrån är siffrorna inget mindre än en katastrof. Det skriver Pär Ekström och Ingvar Gräns (FP) på GP debatt i dag.

Läs mer om Folkpartiets bostadspolitik.

2 augusti 2013

För svårt att få plats på äldreboende i Göteborg

Under hela 2000-talet så har antalet äldreboendeplatser minskat i Göteborg. Mer än var femte plats har försvunnit och denna trend fortsätter framöver. Man kan se avvecklingen på olika sätt. Under de senaste 10 åren så har det varit en bred politisk samsyn att äldre skall ges större möjlighet att få bo hemma så länge som möjligt. Det har blivit en win-win effekt av detta. De gamla vill ofta bo hemma så länge som möjligt och det är oftast billigare för samhället om de gör det. Under de senaste åren har man dock alltmer märkt reformens baksida. Besparingarna har i stor utsträckning gått till att täcka svarta hål i stadsdelsnämndernas budgetar. 2011 så användes sju procent av äldreromsorgens anslag i Göteborg till andra verksamheter. Det har blivit en liten förbättring nu, men äldreomsorgen får fortfarande stryka på foten i de flesta stadsdelsnämnderna. Det skriver Bo Anderssen (FP) på GP debatt i dag.

Läs mer om Folkpartiets äldrepolitik i Göteborg och i våras presenterades också ett nytt äldreprogram.

9 juli 2013

Pojkars läsning en framtidsfråga

I Litteraturutredningen från 2012, konstateras att den unga generationens läsfärdighet och läsvanor försämrats under de senaste tio åren, i första hand gällande pojkar. Det finns ett starkt samband mellan läsning och skolresultat i andra ämnen. Detta är inte bara ett utbildningsproblem utan också ett demokrati- och jämställdhetsproblem som riskerar att få allvarliga återverkningar i samhället och bidra till utanförskap. Beskrivningen om svenska pojkars minskade läsförmåga är oroväckande, skriver Ann Catrine Fogelgren (FP) i en replik på GP debatt.

7 juni 2013

FP firade nationaldagen i Slottsskogen

Under nationaldagen kampanjade Folkpartiet Göteborg i Slottsskogen där även årets ceremoni för nya medborgare arrangerades.

Mariella Olsson, Helene Odenjung och Eva Flyborg

Folkpartiets tält i Slottsskogen
Foto: Kent Wetetrskog

4 juni 2013

FP satar på skolan och äldre

I dag har Helene Odenjung (FP), kommunalråd och gruppledare, presenterat Folkpartiet
Helene Odenjung
liberalernas förslag till budget för Göteborgs stad 2014, Det liberala alternativet.
– Göteborg ska präglas av mer initiativ och alternativ – en stad där mångfald ses som en styrka. En stad som fokuserar på skola, omsorg och bygger för framtiden. Det är det liberala alternativet i en kreativare stad, säger Helene Odenjung (FP), i en kommentar till budgetförslaget.

– Vi lyfter skolan från stadsdelarna som har misslyckats med sitt uppdrag och öronmärker skolans pengar. Läraryrkets status måste höjas och därför förstärker vi vår lärarlönesatsning ytterligare. Elever ska få det stöd och utmaningar de behöver. Skolan i Göteborg behöver en nystart, fortsätter Helene Odenjung (FP).
– Kvalitén inom äldreomsorgen måste lyftas. Vi föreslår en rad reformer för att stärka och förbättra kontinuiteten inom äldreomsorgen, inte minst inför vi ett stopp för avvecklingen av fler äldreboenden, fortsätter Helene Odenjung (FP).
– Bostadsbristen måste byggas bort och därför planerar vi för betydigt fler bostäder i Göteborg. Minskad byråkrati, ökad konkurrens och förtätning av staden är en förutsättning för fortsatt tillväxt, fortsätter Helene Odenjung (FP).
– Stadens företagsklimat måste lyftas. Vi vill utveckla och stärka företagslotsen som nu har etablerats. Samtidigt satsar vi på fler entreprenörer och kreativa näringar. Utan företagare och entreprenörer stannar Göteborg, avslutar Helene Odenjung (FP).

Ladda ner och läs mer om satsningarna i årets budget.

2 juni 2013

FP deltog i Westpridetåget

Ett 50-tal liberaler från Folkpartiet, Liberala ungdomsförbundet och HBT-liberaler gick i regnbågspromenaden från GöteborgsOperan via avenyn till Liseberg där årets Westpride avslutades. 


27 maj 2013

FP presenterar äldreprogram

I dag presenterar Folkpartiet sitt nya äldreprogram, Våga bli gammal, som innehåller ett trettiotal förslag för en bättre äldreomsorg i Göteborg.

 

– Äldre nekas boende, tvingas flytta eller känner sig otrygga i sitt eget hem. Anhöriga och personal orkar inte längre. Nu får det bli ett slut på larmrapporterna kring omsorgen i Göteborg. Nu krävs förändring, säger biträdande kommunalrådet Ann Catrine Fogelgren (FP) i en kommentar till programmet.


– Göteborg behöver en ny äldrepolitik som är trygg och rättvis. Därför har vi tagit fram ett program om hur vi vill att äldreomsorgen ska utformas i vår stad. Vår målsättning är att vi efter valet 2014 också har möjlighet att omsätta vårt program i praktiken, avslutar Ann Catrine Fogelgren (FP).

Ta del av äldreprogrammet.

21 mars 2013

Alliansen presenterar skolrapport

I dag har kommunalrådet Helene Odenjung (FP) tillsammans med Kristina Tharing och David Lega presenterat rapporten, Nystart för grundskolan i Göteborg, på GP debatt.

"Det är uppseendeväckande att den kritik som framfördes för sex år sedan av Skolverket inte har åtgärdats och att resultaten har fortsatt att försämras. Därmed har åtskilliga elever, drygt tusen per år, lämnat stadens skolor utan tillräckliga kunskaper", skriver Helene, Kristina och David.


Rapporten innehåller 34 förslag och reformer som vi tillsammans vill genomföra efter en valseger hösten 2014. Läs rapporten nedan eller ladda ner den på Alliansens hemsida (PDF)


20 mars 2013

Göteborgarna tycker till i ny kampanj

"Vi har börjat formulera vår politik inför valet 2014. Vi vill att du ska vara med. Vi tror nämligen att framtiden blir bättre med politiker som vågar lyssna. Att idéerna och förslagen vinner på att alla, och inte bara några, får ha ett ord med i laget", det skriver kommunalrådet Helene Odenjung i samband med att Folkpartiet i Göteborg startar upp sin kampanj Göteborg Tycker.

Genom en rad enkäter ska göteborgare och andra intresserade få möjlighet att tycka till i en rad politiska frågor. Först ut är en enkät om äldreomsorgen.

14 februari 2013

Odenjung (FP) kritisk till registrering av hyresgäster

Redan 2005 frågade Helene Odenjung om det förkom svartlistning av hyresgäster i Göteborg. Då var beskedet nej från Socialdemokraterna. Nu visar det sig att de kommunala bostadsbolagen har regiresterat hyresgäster under flera år. Helene Odenjung är kritisk. 

5 februari 2013

Alliansen vill utreda alternativ till betalstationerna vid Backa

Alliansen i Göteborg har idag lämnat in en skrivelse i Göteborgs Kommunstyrelse där de vill att Styrgruppen för Västsvenska Paketet initierar en utredning med syftet att presentera alternativ till nuvarande placering av betalstationerna längs E6:an vid Backa/Bäckebol.

- I de samtal vi haft med många boende i Backa har det varit tydligt att de önskar att nå sitt närmsta köpcentrum i Bäckebol utan att behöva betala trängselskatt. Det har oftast inte handlat om trängselskatten som helhet, utan om just dessa stationer, säger Helene Odenjung (FP), kommunalråd.

Placeringen av betalstationerna för trängselskatten vid Södra Tagenevägen, Skälltorpsvägen och Backadalen har främst motiverats utifrån att de ska motverka oönskad trafik från E6:an in i bostadsområden i Backa. Backastationernas främsta syfte har därmed inte varit att förbättra framkomligheten i trafiksystemet som helhet eller att bidra till finansieringen av Västsvenska Paketet.

31 januari 2013

Hemtjänsten har havererat

Anna Johansson (S) lovar att hemtjänsten ska bli bättre. Ambitionen låter bra, men det finns inget som säger att det kommer att bli bättre när grundproblematiken kvarstår. Det finns en färsk rapport från kommunen som pekar på omfattande brister och behov av ett systematiskt kvalitets- och uppföljningsarbete inom äldreomsorgen. För oss råder ingen tvekan. Vi vill förändra äldreomsorgen i Göteborg till det bättre. Det skriver Ann Catrine Fogelgren i dag med Maria Rydén (M) och David Lega på GP debatt.