12 september 2013

Riv inte valhallabadet!

Valhallabadet är en unik byggnad i som fyller en viktig funktion för många grupper. Vi ska inte förstöra fungerande sociala mötesplatser som gör stadsrummet levande. Att det finns ett bad mitt i staden med unik arkitektur är värdefullt. Valhallbadet gör att Evenemangsstråket lever upp även på andra tider. Sådana värden går inte att återskapa. Vi ska vara rädda om de stadsmiljöer som fungerar i dag.  Vi vill behålla badet och utveckla det. Det skriver Kjell Björkqvist och Helene Odenjung på på GP debatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar