30 maj 2011

Debatten om skolan är viktig

Skoldebatten har fått ny energi. Nödvändig helhetssyn och avslöjande iakttagelser (Maciej Zaremba) möts av ideologiska undanflykter (Sven Eric Liedman) och facklig indignation (Eva-Lis Sirén). Skolan är det som präglat mig mest och under ännu en fundering på debatten och argumenten, slår det mig plötsligt; det är antalet elever i klasserna som gör den stora skillnaden. Det skriver Anders Carlberg (FP) ersättare i fullmäktige på GT debatt i dag.

27 maj 2011

Nolltolerans mot skadegörelse

Vi vill ha nolltolerans och en regel där allt klotter saneras och skadegörelse åtgärdas inom ett dygn från det att det anmäls till stadens servicenummer. Det skriver bla Jonas Ransgård (M) och Helene Odenjung på GP debatt.

24 maj 2011

Göteborgs företagsklimat måste lyftas

Det var ingen trevlig läsning för oss Göteborgs­politiker när Svenskt näringsliv i början av månaden publicerade sin rankning av kommunernas företagsklimat. Göteborg rasar från plats 70 till plats 97. Det skriver Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (FP) och David Lega (KD) på GT debatt.

17 maj 2011

Alliansen: Göteborg fortsätter sin ökenvandring vänsterut

I dag har S, MP och V presenterat sitt budgetförslag för 2012 och gruppledarna för Alliansen i Göteborgs Kommunstyrelse kommenterar förslagen.

– Jag saknar tydliga mål och satsningar på att höja kvaliteten och öka valfriheten i välfärden. Dessutom saknas satsningar för att få bukt med otrygghet, utanförskap och brottslighet, trots att det är frågor som ligger högt på göteborgarnas dagordning, säger Jonas Ransgård (M), Kommunstyrelsens vice ordförande.

– Det är bra att de höjt ambitionen med bostadsbyggandet, även om de aldrig nått sitt förra mål med 2000 bostäder per år. Därför är oddsen att de ska lyckas nu ganska höga. Dessutom vill de införa en bostadskö, men det löser inte bostadsbristen, säger Jonas Ransgård (M).

– Vi välkomnar satsningarna på förskolan, men ska de förverkligas krävs att resurserna öronmärks. Förslag om gigantiska förskolor med 10-15 avdelningar är panikartat och saknar barnperspektivet. Deras modell har havererat utan öronmärkning hamnar inte pengarna där de ska. Vi saknar också viktiga kompetens- och lönesatsningar på lärare, vi har högre ambitioner med skolorna i Göteborg, säger Helene Odenjung (FP), kommunalråd.

– Göteborg faller i ranking både när det gäller företagsklimat och nyetableringar. Ska vi lyckas vända den trenden krävs satsningar på nyföretagande, entreprenörskap och större lyhördhet för den som vill starta och driva företag i Göteborg. Så skapas förutsättningar för fler jobb och fler skattebetalare, säger Helene Odenjung (FP), kommunalråd.

– Vänstermajoriteten säger att äldres inflytande över sin vardag ska öka, men deras politik innebär inget riktigt självbestämmande för göteborgarna. Fortfarande tillåts inga andra utförare än staden, och äldre får fortfarande inte bestämma vem som skall utföra deras hemtjänst. Hur ska valfriheten och självbestämmandet kunna öka då?, säger David Lega (KD), kommunalråd.

– Det saknas sammanhängande satsningar för att göra Göteborg mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Jag tycker det hade varit pinsamt om jag hade ansvaret för den här budgeten, säger David Lega (KD), kommunalråd.

I nyhetsflödet: GP, SR, GT,

14 maj 2011

Se valspurten med Jan Björklund

I dag hade Folkpartiet i Göteborg valspurt vid Stora Teatern, där nära 150 personer samlades för att lyssna på Jan Björklund och Jonas Andersson. Nedan kan du se hela valspurten.Vill du veta mer om vår politik? Du hittar det mesta på vår valsida.

Nyhetsflödet om valspurten: GP, GP2, GP3, GP4, GT, GT2, GT3, SR, AB, AB2, DN, DN2, Svd,

12 maj 2011

Regionen behöver en stabil regering

På söndag röstar vi antingen för ett fortsatt skakigt vänsterstyre eller för en stabil alliansledning i Västra Götaland.

Under den korta tid som S, MP och V med stöd av sjukvårdspartiet haft ansvaret, har socialdemokraterna haft full upp med att tillgodose övriga koalitionspartiers krav vilket lett till att regionen knappt längre har styrfart. Vi har fått nya besked titt som tätt vad som gäller inom sjukvård och kollektivtrafik samtidigt som den politiska ledningen omkullkastar viktiga överenskomna spelregler för regionen. Den politiska ledningen har på ett halvår åstadkommit en ganska obehaglig situation. Bristen på konsekvens och ansvar är påtaglig. Slarv med dagordningar, beslutsunderlag och handlingar gör att det faktiskt från gång till annan är ganska oklart vad som egentligen bestäms. Det skriver Johnny Magnusson (M), Jonas Andersson (FP), Monica Selin (KD) och Kristina Jonäng (C) på GP debatt.

Alliansens partiledare besökte Göteborg

I dag besökte Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Maud Olofsson och Göran Hägglund Kungsportsplatsen för att höja valtemperaturen inför valet till regionfullmäktige på söndag. På Kungsportsplatsen var det "knökat" när kommunalrådet Helene Odenjung frågade ut partiledarna.

Gruppledarna för Alliansen i Västra GötalandsregionenHelene Odenjung i samtalHelene i samtalJan BjörklundVice statsministern frågas ut av mediaStatsministern frågas ut av media Alliansens partiledareAlliansens partiledareAlliansens partiledareJan BjörklundJan BjörklundBild 044 Gå och rösta!Alliansen Jan Björkund talarJan Björklund talarFredrik Reinfeldt talarHelene Odenjung

Utveckla Angereds närsjukhus

Vi vill att Angereds närsjukhus ska bli Västra Götaland regionens första personaldrivna sjukhus med en egen vårdcentral som basverksamhet i sjukhuset. Det skriver regionkandidaten Helena Holmberg (FP) på GP debatt i dag. Folkpartiet tog 2002 initiativet till att bygga närsjukhuset och nu vill Helena låta personalen driva verksamheten.

"Folkpartiet kommer under den kommande mandatperioden att fortsätta vara offensiva i utvecklingen av en unik verksamhet med människors vårdbehov i centrum – Angereds Närsjukhus."

11 maj 2011

10. Sandra Isgren

På Folkpartiet i Göteborgs valsedel finns 29 namn. Här på bloggen presenterar vi de första tio kandidaterna.


Sandra är Folkpartiets tionde namn till regionfullmäktige

- Jag vill kunna påverka den regionala politiken utifrån devisen att olika person i olika åldrar har olika behov, och att detta gäller såväl yngre som äldre personer.

Sandra Isgren, är 22 år och kommer från Malmö. Hon flyttade till Göteborg för att studera och läser nu på Systemvetenskapliga programmet på GU.

10 maj 2011

Utan invandrare stannar vården

Folkpartiet presenterade på tisdagen rapporten "Bra integration ger bra sjukvård" kring integration och hälso- och sjukvård. Rapporten ger förslag på hur Västra Götalandsregionen ska bli bättre på att tillvara invandrares kompetens i regionens hälso- och sjukvård. I rapporten skriver partiet att vårdsektorn är en sektor på arbetsmarknaden där utlandsfödda spelar en avgörande roll. Folkpartiet menar att de utlandsfödda medarbetarna gör en arbetsinsats som är oersättlig.

- I Västra Götalandsregionen och bland regionens anställda talas det ett stort antal språk – och det är vi stolta över. Till skillnad mot Sverigedemokraterna tycker vi att detta är en tillgång som vi bättre behöver ta tillvara på, säger Rosie Rothstein.


- Vi behöver bli bättre och snabbare på att tillvara ta invandrares kompetens. Ibland tar valideringsprocessen alldeles för lång tid. Samtidigt är det viktigt att notera att vissa utländska utbildningar överträffar motsvarande svenska och denna kompetens måste tillvaratas på ett bra sätt än vad vi gör idag, fortsätter Rosie Rothstein (FP).

Läs mer här.

Vi vågar inte lova billigare kollektivtrafik - men vårt löfte är en prisvärd kollektivtrafik

Alla delar av regionen måste ha förutsättningar för utveckling och tillväxt. Bättre infrastruktur leder till att satsning på forskning och utveckling av turistnäringen kan skapa växtkraft i hela regionen. Det skriver Jonas Andersson (FP) på GP debatt om den regionala utvecklingen.

En framgångsrik tillväxtpolitik bygger på insikten att Göteborgsregionen är motorn, men vi måste ta till vara de styrkor som finns runt om i hela Västsverige. Det är huvudskälen varför skattepengar ska gå till infrastruktur.

Västkusten måste knytas ihop med regionerna runt om oss. Göteborg – Örebro bör byggas ut till motorväg, dubbelspår och motorväg till Osloregionen och det behövs en ny järnväg till Jönköping från Göteborg, via Landvetter och Borås. Projekten är nödvändiga även ur en regional trafiksynpunkt. Fortsatt utbyggnad av bredbandsnät är av nöden för en stabil IT-infrastruktur. Fler och fler kontakter och möten kommer att ske på distans via modern teknik.

Kreativa människors idéer är förutsättningen för utveckling. Bättre kommunikationer underlättar resande och kontakter. Vi behöver ta tillvara initiativkraft och entreprenörskap. Endast på så sätt kan vi skapa förutsättningar för framtidens arbeten. Men framtiden är global och det kräver goda möjligheter att resa långväga. Landvetter måste fortsätta att utvecklas till en mer internationell flygplats, där vi direkt från Västsverige kan ta oss till allt fler destinationer världen över.

En prisvärd kollektivtrafik är miljösmart, har god turtäthet, är punklig och trygg och säker att resa med. Den utbyggnad som krävs handlar dels om förbättrade järnvägsspår och stationer, dels om upprustade vägar. Till detta behövs storsatsning på nya tåg och bussar för kollektivtrafiken. Detta är krav som kommer att kosta. Kollektivtrafiken betalas till hälften via skatten, det anser vi från Folkpartiet är en rimlig nivå. Vi vågar inte lova en billigare kollektivtrafik men vårt löfte är en prisvärd kollektivtrafik. Vi är övertygade att medborgarna är beredda att betala för att resa med en fungerande kollektivtrafik.

Jonas Andersson (FP)
Regionråd

Behåll regionens gränser - säg nej till Värmland

Vi anser att inget beslut om sammanslagning av Västra Götalandsregionen och Värmland ska tas utan att utredningsmaterialet kompletteras med en jämförelse med alternativet att Västra Götaland fortsätter som region inom nuvarande gränser. Vi är nämligen övertygade om att en sådan analys visar att Västra Götalandsregionen utmaningar inom områden som näringslivsutveckling, sjukvården, infrastruktur, demokrati, integration och landsbygdsfrågor hanteras bättre inom nuvarande gränser.

Vi ogillar inte på något sätt Värmland. Vi vill se låga trösklar mellan våra respektive regioner. Vi har strategiska frågor vi behöver utveckla tillsammans, bland dem särskilt utvecklingen av gemensamt näringsliv med östra Norge och utvecklingen av Vänersjöfarten. För Västra Götalands bästa: Vi vill fortsätta att arbeta för en utveckling av vår region inom nuvarande gränser! Det skriver regionkandidaterna Helena Holmberg (FP) på GT debatt tillsammans med Roland Karlsson (FP).

9. Olle Andersson

På Folkpartiet i Göteborgs valsedel finns 29 namn. Här på bloggen presenterar vi de första tio kandidaterna.

Olle är Folkpartiets nionde namn till regionfullmäktige

- Jag tror att engagerade människor bygger morgondagens samhälle och jag vill vara en av dem. Den liberala kompassen är viktig i detta sammanhang. Jag har skaffat mig erfarenhet, både politiskt men också i min yrkesroll- och i mitt samhällsengagemang. Viktiga frågor för mig är miljön, kulturen och sjukvården.

Olle arbetar som kultur- och fritidschef i Alingsås kommun och bor i Björkekärr, Göteborg. Har i större delen av mitt yrkesliv arbetat med människor, i föreningar, på fritiden, i skolan, med sociala inriktningar, politik mm.

9 maj 2011

Vad säger S om valfriheten?

- Det blir allt tydligare att valet den 15 maj handlar om två alternativ. Ett alternativ som står upp för valfrihet, mångfald och tillgänglighet, samt ett alternativ som vill slänga ut alla alternativa lösningar, sade Jonas Andersson (FP) med anledning av en debatt på söndagen med Vänsterpartiets Elise Norberg-Pilhem.

Jonas Andersson (FP) deltog under söndagen i en debatt med Elise Norberg-Pilhem (V) på Kungsportsplatsen i Göteborg. I debatten lovade Norberg-Pilhem att Vänsterpartiet kommer att verka för att de privata vårdcentralerna i Västra Götalandsregionen ska stängas. Ett löfte som Thaher Pelaseyed, ordförande för Vänsterpartiet Göteborg, bekräftade på söndagskvällen.

- Att Vänsterpartiet lovar att partiet kommer verka för att 84 privata vårdcentraler ska stängas är inte speciellt förvånande. Men frågan är var Socialdemokraterna, som tidigare stått bakom vårdvalet i Västra Götaland, står idag. Det är lätt att tolka Socialdemokraternas tystnad gentemot Vänsterpartiets krav som att partiet inte längre står upp bakom denna reform. Detta är både förvånande och djupt oroande, fortsatte Jonas Andersson (FP).

- I valet använder Socialdemokraterna ett budskap som starkt ifrågasätter alla privata alternativ i hälso- och sjukvården. Det är beklagligt att Socialdemokraterna nu tycks gå Vänsterpartiet till mötes och ställer upp på Vänsterpartiets benhårda linje mot privata alternativ, vilket gör att 84 privat drivna vårdcentraler nu riskerar att stängas 2014, sade Jonas Andersson (FP)

- Frågan jag ställer till Socialdemokraterna är om de kommer verka för att bryta upp överenskommelsen kring vårdvalet inom Primärvården eller om dem, precis som Folkpartiet, står upp för alternativa driftsformer och vill utveckla den succé som VG Primärvård har blivit, avslutade Jonas Andersson (FP).

Bloggar: Pär, Daniel,

Kampanjen i bilder

Olle Schmidt talar vid valstugan - dagen innan Europadagen.

Marit Paulsen talar vid valstugan.

En av Daniel Anderssons stora banderoller sätts upp i Härlanda.

Helena Holmberg och Lennart Duell sätter upp affischer.

8. Judith Wiberg

På Folkpartiet i Göteborgs valsedel finns 29 namn. Här på bloggen presenterar vi de första tio kandidaterna.

Judith är Folkpartiets åttonde namn till regionfullmäktige


- Folkpartiet Liberalerna är en viktig faktor i regionen. Vi vill använda regionens resurser så effektivt som möjligt och föra en ansvarsfull politik, där kostnader och intäkter är i balans. Jag vill få en plats i regionfullmäktige för att kunna påverka samhällsutvecklingen inom framförallt Hälso- och Sjukvård. Ett exempel på en sakfråga jag vill driva är patientsäkerhet.


Judith är född på Java i Indonesien och uppvuxen i Nederländerna och Sverige. Är sedan mars 2000 anställd som ekonomichef, med ansvar för IT, logistik och personal, vid ett internationellt bolag och arbetar i Europa med förändringsprocesser.


- Patientsäkerhet innebär att patienter inte ska komma till skada eller riskera att komma till skada under diagnostik eller behandling. Aktuella studier har visat att det ganska ofta uppstår fel och tillbud förekommer, såväl inom primärvård som inom övriga vårdformer. Och detta vid såväl akuta som kroniska sjukdomstillstånd. Därför vill jag lyfta fram patientsäkerheten som en prioriterad hälsovårdsfråga.

Judith är även högskoleutbildad hälsorådgivare och talar 4 språk. Förutom hälso- och sjukvårdsfrågor har hon ett stort intresse för näringslivs- och seniorfrågor. Även frågor beträffande integration och mångfald ligger henne varmt om hjärtat.

8 maj 2011

Det har alltid funnits snöstormar, höststormar och vårstormar

Så länge jag kan minnas har det varit snöstormar, höststormar och vårstormar.

I september 1994 blåste och regnade det så våldsamt att när jag skulle gå runt hörnet vid GP-huset i Göteborg trodde jag i ett ögonblick att nu flyger jag säkert med vindens fart upp på GP:s tak. I november året därpå var det dags för ett snöoväder då det föll så mycket snö att man kunde ta sig en skidtur på Avenyn. Efter det kan man väl säga att det lugnade ner sig några år, i alla fall här i Göteborg.

Det var dags för ett nytt regnoväder i november 2006. Regnet och blåsten orsakade kraftiga översvämningar i centrala Göteborg och Mölndal. Skadorna från översvämningarna var omfattande. Mölndalsån svämmade bl.a. över och flertalet av lokalerna utmed ån hamnade till stor del under vatten.

När översvämningarna ägde rum och vattennivån i kanalerna kontinuerligt steg uttrycktes det undrar varför inte dammluckan vid Drottningtorget öppnades. Detta hade minskat vattenflödet till Mölndalsån och även låtit vattennivån i Fattighusån sjukna då vattnet i stället hade kunnat strömma genom kanalen och vidare ut i Göteborgs hamn. Vid förfrågan till Trafikkontoret gavs svaret att vattnet i Fattighusån måste hållas högt för att inte den stensatta åkanten ska rasa. Problemet var rustbäddarna under kajerna. Om vattennivån minskades i Fattighusån skulle Stampgatan undermineras och spårvagnarna falla ner i ån. Trafikkontoret gav också uttalandet att när vattenflödet är så pass kraftigt blir det ändå översvämningar i Mölndal.

I början av mars 2008 var det dags igen för en regnstorm som efter riklig nederbörd orsakade kraftiga översvämningar. Denna gång var det bl.a. Räddningstjänsten som drabbades av omfattande vattenskador i främst källare, hörsal, telefonväxel och ett antal kontor längs Åvägen. Rummet med dataservrar var placerad i källaren som snabbt blev överfylld av vatten från översvämningen. Samtidigt inträffade ett tekniskt fel i Trafikkontorets styrsystem för vattenflöde i kanalerna och styrsystemet gav det missvisande beskedet att luckorna vid Dämmet inte skulle öppnas. Fakturan för restaurering av de skador som översvämningen orsakade kostar göteborgarna ca. 35 miljoner kronor.

En å som inte blivit rensad på över 50 år har inte stort utrymme för vatten. Det märks tydligt nu efter muddring och sanering av en sex kilometer lång sträcka av Mölndalsån till sitt ungefärliga ursprung av 7 meters bredd och 2 meters djup. Vattenståndet har sjuknit med en halv meter och lämnat plats för ca. 30 000 kubikmeter vatten i stället för att som tidigare bestå av mestadels förorenat sediment.

Om man varit jordbrukar och låtit missköta ägor med tillhörande flöden i runt tal 50 år skulle risken vara stor att dels fått övergå till risodling och dels räkna med att grannsämjan troligen hade hängt på ett havrestrå om vatten runnit in på grannägorna.

I nuläget är allt så gott som åtgärdat vad det gäller Mölndalsån och jag är innerligt tacksam för att jag inte behövt bada ofrivilligt eller rent av åka ”spårvagnsfärja” på Fattighusån. Jag kan också lugna läsarna med om någon tänkt sig en åktur med någon av spårvagnarna via Stampgatan här i Göteborg är ett arbete på gång med att rusta upp och förstärka åkanterna utefter Stampen.

Håller kunskapen om att bruka jorden och underhålla vattentäkter och vattenflöden på att försvinna när sådana här fadäser kan få inträffa? Det verkar som att åtgärder och underhåll påbörjas först efter det att omfattande översvämningar och vattenskador ägt rum, vilket bl.a. innebär kostnader för både restaurering och underhåll för att försöka förebygga att det inträffar igen. Det hade varit bättre att satsa på underhåll och andra förebyggande åtgärder innan översvämningar inträffar. Då hade en stor del av kostnaden inte behövt kastas i t.ex. Räddningstjänstens källare eller i Mölndalsån för att reparera vattenskador efter att de har inträffat.

Ulla Palmgren
Göteborg

7. Erik Fristedt

På Folkpartiet i Göteborgs valsedel finns 29 namn. Här på bloggen presenterar vi de första tio kandidaterna.

Erik är Folkpartiets sjunde namn till regionfullmäktige


- Du ska rösta på mig om du vill ha en ännu bättre sjukvård i Göteborg och Västra Götaland. Folkpartiet har under de två sista mandatperioderna starkt bidragit till att sjukvården i Göteborg har utvecklats väldigt positivt, inte minst i Nordöstra Göteborg genom det framgångsrika etablerandet av Angereds Närsjukhus (ANS), ett initiativ av Folkpartiet.

Erik tycker om att resa och att såväl ta hand om som upptäcka världen med mina 5 härliga barnbarn. Tidigare kommun- och rikspolitiker. Erik är ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden för Nordöstra Göteborg. Ledamot i Polisstyrelsen för Västra Götaland.

- Jag vill att det ska genomföras stora satsningar på att minska ohälsan i Nordöstra Göteborg och att ANS utvecklas snabbare än den plan som gäller nu, bl a med dagkirurgi redan 2011, en kris- och traumaenhet så fort som möjligt samt start av egen psykiatriverksamhet. Den redan goda samverkan inom folkhälsan med stadsdelarna ytterligare ska utvecklas med bl a fler familjecentraler och start av grön rehabverksamhet samt en rejäl ungdomsmottagning i Angered

Erik är en engagerad, kunnig och erfaren medmänniska. Fil kand som samhälls- och beteendevetare. Rektor sedan 1978. Intresserad av historia, politik och samhällsfrågor.

- Jag kommer att arbeta för att Göteborg ska vara en trygg stad med ännu fler synliga poliser Kryssa mig till en plats i regionfullmäktige. Folkpartiet gör skillnad.

7 maj 2011

6. Kerstin Keen

På Folkpartiet i Göteborgs valsedel finns 29 namn. Här på bloggen presenterar vi de första tio kandidaterna.

Kerstin är Folkpartiets sjätte namn till regionfullmäktige

- Jag tycker Västra Götalandsregionen är jättespännande med hälso- och sjukvård, regionutvecklingsfrågor, kultur och kollektivtrafik. Jag vill arbeta för köfri vård i en kreativ region, kultur med både bredd och spets och en väl fungerade kollektivtrafik.

Kerstin är en 71-årig historiker och egenföretagare med lång chefsbakgrund både i offentlig och privat sektor. Som egenföretagare har jag jobbat mycket som konsult med organisationsförändringar och kompetensfrågor. Kerstin har politisk erfarenhet på kommunal nivå i Göteborg, från riksdagen samt från regionfullmäktige. 2003-2010 var hon ordförande för Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus. Sedan januari 2011 är hon ledamot i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

- Att få fler medborgare verkligt engagerade i regionala frågor och känna sig som västragötalänningar är en utmaning. Jag vill därför återigen bli ordinarie ledamot i Regionfullmäktige. Detta kräver att Folkpartiet får större röstandel i omvalet än i valet 2010. Valet är ditt!

6 maj 2011

Birgitta Ohlsson kampanjade i Göteborg

I dag besökte statsrådet Birgitta Ohlsson Göteborg och Folkpartiets valstuga. Där kampanjade hon tillsammans med Piotr Kiszkiel, ordförande för Folkpartiet i Göteborg och regionkandidaterna Rosie Rothstein och Kerstin Keen.

Träffa Alliansens partiledare

Torsdagen den 12 maj besöker Alliansens partiledare, statsminister Fredrik Reinfeldt, utbildningsminister Jan Björklund, näringsminister Maud Olofsson och socialminister Göran Hägglund Göteborg med anledning av omvalet i Västra Götalandsregionen.

Vi ses klockan 11 vid Kungsportsplatsen.

Välkommen!

Träffa Marit och Olle i valstugan!

Våra Europaparlamentariker kommer till Göteborg i helgen. Då kan du träffa Marit och Olle som kommer till valstugan på söndag kl 10:30-12:00 och kampanjar inför omvalet. Självklart kan du passa på att diskutera Europa och EU. Sen kan du vara med och fira Europa!

Välkomna!

Fira Europa i Göteborg!

Söndagen den 8 maj kl 13-15 bjuder liberala gruppen
ALDE på Europadagsfirande för hela familjen i Göteborg. Kom och mingla med bland andra Marit Paulsen, Olle Schmidt och Helene Odenjung. Det bjuds på plockmat, ett glas att dricka och ballonger till alla barn. Missa inte att fira Europa på söndag.

Var: Restaurang ETT, Kungsportsavenyen 1, Göteborg

När: Söndag 8 maj, kl 13-15

Hur: Föranmälan krävs för att vara säker på att få plats! Anmäl dig och hela familjen till susanne.lindahl@folkpartiet.se. Ingen kostnad.

Skärp vårdgarantierna och förbättra tillgängligheten

Hälso- och sjukvård. Vi vill skärpa vårdgarantierna och förbättra tillgängligheten i sjukvården. Och lägga mer resurser för att förebygga den psykiska ohälsan bland ungdomar, skriver Jonas Andersson (FP) på GP debatt.

Ungdomar är den grupp i samhället som anser sig må sämst. Folkpartiet vill att regionen tar på sig ledartröja och ser till att det stöd som ska finnas runt barn och unga verkligen finns. Vi måste lägga mer resurser för att förebygga den psykiska ohälsan bland ungdomar.

Det ska vara lätt att få vård när man behöver det. Problemen med köer till vården har blivit mycket bättre, fler får vård inom rimliga tider. Men att patienter får vänta på vård sparar inte pengar. Köer kostar för vården men framför allt för den enskilde i lidande och pengar. Vi vill skärpa vårdgarantierna och förbättra tillgängligheten. Behöver man akut hjälp, vid vårdcentral eller sjukhus ska detta kunna ges så snabbt som tillståndet fordrar. Vården behöver ändra perspektiv och hitta moderna lösningar för att bli mer serviceinriktad. Vi vill se mycket bättre möjligheter till hembesök och bokning via nätet. De som har en kronisk sjukdom är i behov av återkommande insatser. Rehabilitering ska vara lättillgänglig och erbjudas alla som behöver det.

Under senaste åren har vi lyckats få bred uppslutning kring reformen VG Primärvård. Det har lett till en primärvård med ökad valfrihet, bättre tillgänglighet och högre service. Folkpartiet vill införa fler vårdval, till att börja med inom mödravård och sjukgymnastik.

Sjukvårdens höga kvalitet beror på engagerad och yrkeskunnig personal i varje moment av omhändertagandet. Men sjukvården som helhet måste bättre svara upp mot medborgarnas behov. Enskilda patienter ska inte behöva oroa sig om det är kommunen eller regionen som har ansvar, vården ska upplevas utan gränser. Fungerande vårdkedjor och enkla tydliga vägar genom vården måste bli verklighet. Det finns massor av goda exempel, de måste få spridning.

Vi måste kunna lita på vården, att den inte skadar eller göra människor sjuka Vår ambition är att Västra Götaland ska ha världens säkraste sjukvård. Därför behöver vi fokusera på bra IT-stöd i vården. Systemen måste vara robusta, enkla att hantera och driftsäkra.

Jonas Andersson (FP)
regionråd, gruppledare för Folkpartiet

5. Daniel Andersson

På Folkpartiet i Göteborgs valsedel finns 29 namn. Här på bloggen presenterar vi de första tio kandidaterna.

Daniel är Folkpartiets femte namn till regionfullmäktige

- Jag vill fokusera på ungas psykiska hälsa. Det ska vara lika naturligt att söka psykriatisk vård som vård för en vrickad fot. Tabun måste brytas och psykiatrin måste bli mer närvarande i ungas vardagsmiljö. I utanförskapsområden där många trauman gror är psykiatrin en av nycklarna för att bryta utanförskapet. Jag vill se en utökad psykiatri med PTSD fokus på Angereds närsjukhus.


Daniel Andersson är 27 år gammal och kandiderar till regionfullmäktige i omvalet. Du hittar honom som nummer 5 på valsedeln. Han har en fil Kand i Freds och Konflikstudier och han har pluggat EU och ekonomi vid Katholeike Universitait i Leuven, Belgien samt praktiserat vid EastWest Institute New York 2006. Till vardags jobbar som nattportier på Hotell Eggers i centrala Göteborg.


- Jag tror att den första portalreformen i arbetet, med ungas hälsa, är att lösa ansvarsfrågan kring de unga vårdkedjorna. Om ingen instans ges det totala ansvaret att följa den unge mellan de olika instanserna så kommer felen inte rättas till och unga som är i behov av vård kommer istället att falla mellan stolarna.
Daniel som är född och uppvuxen i Angered brinner för valfriheten.

- Valet som stundar till regionfullmäktige handlar väldigt mycket om den framtida sjukvården i vår region och här i Göteborg. Med Folkpartiet vid makten garanteras, min och din, frihet att välja själv och den friheten vill vi stärka på fler områden. Fortsätter Vänsterpartiets inflytande över sjukvården riskerar valfriheten att försvinna.


5 maj 2011

Effektivare konsumentstöd behövs

En fungerande marknadsekonomi kräver starka och kunniga konsumenter som kan göra medvetna val på en allt mer komplex och global marknad. Tyvärr har dagens konsumentvägledning flera brister. Därför tillsätter jag i dag en utredning om framtidens stöd till konsumenter. Det skriver EU- och konsumentminister Birgitta Ohlsson (FP) på GP debatt i dag. Imorgon besöker statsrådet Göteborg.

Fotograf: Roland Karlsson

4. Mariella Olsson

På Folkpartiet i Göteborgs valsedel finns 29 namn. Här på bloggen presenterar vi de första tio kandidaterna.

Mariella är Folkpartiets fjärde namn till regionfullmäktige

Mariella vill arbeta för att stärka förtroendet mellan medborgare och politiker. Arbeta för en Hälso- och sjukvård som sätter patienten i centrum, har hög kvalitet, god tillgänglighet och valfrihet.

- Jag vill arbeta för en trygg och patientsäker sjukvård som finns när människor har behov av den och där patienten har stor insyn och delaktighet vad gäller den egna vården. Arbeta för ökad delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och för integration och delaktighet särskilt för barn och personer som av egen kraft har svårt att beakta sina rättigheter.

Mariella Olsson är född i Gävle, uppvuxen i Falun och gick med i FPU som 15 åring, i Fp 5 år senare. Efter förskollärarutbildning i Göteborg arbetade hon i förskola/grundskola och med modersmålsundervisning som lärare, tillsynslärare, föreståndare och rektor.

- Jag vill arbeta för att alla, utifrån sina egna förutsättningar, skall vara delaktiga i samhället och kunna ta del av de resurser som finns. Jag vill arbeta för att alla skall känna trygghet vare sig det gäller att röra sig ute eller att veta att man får en sjukvård/vård med hög kvalitet och säkerhet när man behöver den.

Mariella har varit sjukvårdspolitiker sen 1984 i Gbg sjukvårdsstyrelse, Frölunda Specialistsjukhus, regionens sjukvårdsstyrelse och hälso- och sjukvårdsnämnder, ledamot i Handikappkommittén och Folk- hälsokommittén. Hon är även ordförande för Epilepsiföreningen i Gbg.