6 maj 2011

5. Daniel Andersson

På Folkpartiet i Göteborgs valsedel finns 29 namn. Här på bloggen presenterar vi de första tio kandidaterna.

Daniel är Folkpartiets femte namn till regionfullmäktige

- Jag vill fokusera på ungas psykiska hälsa. Det ska vara lika naturligt att söka psykriatisk vård som vård för en vrickad fot. Tabun måste brytas och psykiatrin måste bli mer närvarande i ungas vardagsmiljö. I utanförskapsområden där många trauman gror är psykiatrin en av nycklarna för att bryta utanförskapet. Jag vill se en utökad psykiatri med PTSD fokus på Angereds närsjukhus.


Daniel Andersson är 27 år gammal och kandiderar till regionfullmäktige i omvalet. Du hittar honom som nummer 5 på valsedeln. Han har en fil Kand i Freds och Konflikstudier och han har pluggat EU och ekonomi vid Katholeike Universitait i Leuven, Belgien samt praktiserat vid EastWest Institute New York 2006. Till vardags jobbar som nattportier på Hotell Eggers i centrala Göteborg.


- Jag tror att den första portalreformen i arbetet, med ungas hälsa, är att lösa ansvarsfrågan kring de unga vårdkedjorna. Om ingen instans ges det totala ansvaret att följa den unge mellan de olika instanserna så kommer felen inte rättas till och unga som är i behov av vård kommer istället att falla mellan stolarna.
Daniel som är född och uppvuxen i Angered brinner för valfriheten.

- Valet som stundar till regionfullmäktige handlar väldigt mycket om den framtida sjukvården i vår region och här i Göteborg. Med Folkpartiet vid makten garanteras, min och din, frihet att välja själv och den friheten vill vi stärka på fler områden. Fortsätter Vänsterpartiets inflytande över sjukvården riskerar valfriheten att försvinna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar