5 maj 2011

4. Mariella Olsson

På Folkpartiet i Göteborgs valsedel finns 29 namn. Här på bloggen presenterar vi de första tio kandidaterna.

Mariella är Folkpartiets fjärde namn till regionfullmäktige

Mariella vill arbeta för att stärka förtroendet mellan medborgare och politiker. Arbeta för en Hälso- och sjukvård som sätter patienten i centrum, har hög kvalitet, god tillgänglighet och valfrihet.

- Jag vill arbeta för en trygg och patientsäker sjukvård som finns när människor har behov av den och där patienten har stor insyn och delaktighet vad gäller den egna vården. Arbeta för ökad delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och för integration och delaktighet särskilt för barn och personer som av egen kraft har svårt att beakta sina rättigheter.

Mariella Olsson är född i Gävle, uppvuxen i Falun och gick med i FPU som 15 åring, i Fp 5 år senare. Efter förskollärarutbildning i Göteborg arbetade hon i förskola/grundskola och med modersmålsundervisning som lärare, tillsynslärare, föreståndare och rektor.

- Jag vill arbeta för att alla, utifrån sina egna förutsättningar, skall vara delaktiga i samhället och kunna ta del av de resurser som finns. Jag vill arbeta för att alla skall känna trygghet vare sig det gäller att röra sig ute eller att veta att man får en sjukvård/vård med hög kvalitet och säkerhet när man behöver den.

Mariella har varit sjukvårdspolitiker sen 1984 i Gbg sjukvårdsstyrelse, Frölunda Specialistsjukhus, regionens sjukvårdsstyrelse och hälso- och sjukvårdsnämnder, ledamot i Handikappkommittén och Folk- hälsokommittén. Hon är även ordförande för Epilepsiföreningen i Gbg.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar