4 maj 2011

3. Helena Holmberg

På Folkpartiet i Göteborgs valsedel finns 29 namn. Här på bloggen presenterar vi de första tio kandidaterna.

Helena är Folkpartiets tredje namn till regionfullmäktige


- I varje klass finns det i snitt minst ett par barn med problem som ADHD, dyslexi, övervikt, självskadebeteende eller social utsatthet. Alltför många får aldrig den hjälp de behöver. De som ska ta tag i ungar med problem kommer både från regionen och kommunen. Vi måste utveckla en samlad barn- och ungdomshälsovård så att inga ungar med problem ramlar mellan stolarna!


Helena är egen företagare, konsult, arbetar med stadsdelsutveckling, skriver böcker, rapporter, föreläser, håller företagsutbildningar. Sedan valet 2010 är hon ledamot av regionfullmäktige, vice ordförande i styrelsen för Angereds Närsjukhus samt ersättare i regionens miljönämnd. Tidigare har hon arbetat politiskt mycket med miljöfrågor i Göteborg.


- Angereds Närsjukhus är en strategisk satsning mot ohälsa och utanförskap. Sjukhuset ska fortsätta att utveckla en specialistvård som möter behoven i nordöstra Göteborg. Fokus på unga flickor och unga pojkar som mår dåligt, män som blir föräldrar, kvinnors symptom på ”manliga” sjukdomar och bemötandet av HBTQ-personer. Det ska vara lätt för alla unga i Västra Götaland att söka hjälp på ungdomsmottagningen.

Hon vill se en region i allmänhetens tjänst som finns till för oss som bor och vistas här. Det måste märkas, menar Helena.


- Bemötandet är en viktig del av vården. Du ska kunna boka tid till doktorn via internet och ha tillgång till din egen journal. Bussar och spårvagnar ska gå i tid, men när de inte gör det ska vi få information. Biljetter ska gå att begripa och få tag på.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar