10 maj 2011

Behåll regionens gränser - säg nej till Värmland

Vi anser att inget beslut om sammanslagning av Västra Götalandsregionen och Värmland ska tas utan att utredningsmaterialet kompletteras med en jämförelse med alternativet att Västra Götaland fortsätter som region inom nuvarande gränser. Vi är nämligen övertygade om att en sådan analys visar att Västra Götalandsregionen utmaningar inom områden som näringslivsutveckling, sjukvården, infrastruktur, demokrati, integration och landsbygdsfrågor hanteras bättre inom nuvarande gränser.

Vi ogillar inte på något sätt Värmland. Vi vill se låga trösklar mellan våra respektive regioner. Vi har strategiska frågor vi behöver utveckla tillsammans, bland dem särskilt utvecklingen av gemensamt näringsliv med östra Norge och utvecklingen av Vänersjöfarten. För Västra Götalands bästa: Vi vill fortsätta att arbeta för en utveckling av vår region inom nuvarande gränser! Det skriver regionkandidaterna Helena Holmberg (FP) på GT debatt tillsammans med Roland Karlsson (FP).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar