16 oktober 2011

Flera västsvenskar i FP:s partistyrelse

Under Folkpartiet liberalernas landsmöte i Karlstad omvaldes kommunalrådet i Göteborg, Helene Odenjung, till förste vice partiordförande.

- Jag är ödmjuk, glad och laddad inför uppgiften att fortsatt ingå i ledningen för FP, kommenterar Helene beslutet. Regionrådet Jonas Andersson och Claes Jäge­vall, kommunstyrelsen ordförande i Tibro, omvaldes också till ledamöter av partistyrelsen. De två får nu sällskap av Ulrika Landergren, kommunalråd i Kungsbacka, som nu gör comeback i partistyrelsen.

10 oktober 2011

Alliansen vill höra dina åsikter

Nyligen startade alliansen i Göteborg ett förnyelsearbete på webben för att utveckla dialogen med invånarna. Det blir även en viktig kanal för dem som vill se ett maktskifte hösten 2014. Vi vill att väljarna och intresserade enkelt ska kunna ta del av de förslag och den politik som vi bedriver i Göteborg och samtidigt bidra med sina erfarenheter. Det skriver Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (FP) och David Lega på GT debatt.

Besök bloggen.

5 oktober 2011

Fogelgren (FP): Inför intraprenad i äldreomsorgen

I en motion till kommunfullmäktige föreslår biträdande kommunalrådet Ann Catrine Fogelgren (FP) att Göteborgs stad inför intraprenad inom äldreomsorgen.

- Vi vill ge anställda inom äldreomsorgen bättre möjligheter att forma sin egen arbetsplats och utveckla verksamheten. Det bidrar också till mer engagemang hos personalen. Samtidigt leder det till att våra äldre bättre kan påverka sin livssituation och trivseln på boendet, säger Ann Catrine Fogelgren (FP).

- Intraprenad är på stark frammarsch inom den offentliga sektorn, exempelvis på Tjörn, och undersökningar visar att personalen är mer engagerad och känner större meningsfullhet i sitt arbete i de verksamheter som drivs som intraprenad. Nu vill vi starta upp en försöksverksamhet i Göteborg, avslutar Ann Catrine Fogelgren (FP).

Fakta: Intraprenaden är en självständig enhet med ökat ansvar och utökade befogenheter för verksamhet, ekonomi och personal inom ramen för den kommunala förvaltningen. Detta innebär att enheten fortfarande är kommunalt ägd och driven samt att personalen är anställd inom kommunen. Uppdraget till intraprenaden tecknas i en flerårig överenskommelse med syfte att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbetssätt.

Ta del av motionen.

4 oktober 2011

FP och M kräver förlängda alkoholtillstånd

Imorgon på Sociala resursnämndens utskott kommer Folkpartiet liberalerna och Moderaterna kräva förlängda alkoholtillstånd med ytterligare ett halvår för de krögare som i dag har tillstånd till kl 05.00.

- De företagare som i dag har 5-tillstånd behöver en rimlig framförhållning för att kunna planera sin verksamhet vad gäller ekonomi och personal. Nu drar processen ut på tiden och det är inte acceptabelt att vi hanterar företagare i Göteborg på det här sättet. Vi kräver nu att de nuvarande tillstånden förlängs med ytterligare ett halvår, säger Cecilia Wigström (FP), 1:e vice ordförande i sociala resursnämnden.


- Vi ska inte stressa fram nya alkoholpolitiska riktlinjer, utan dessa måste få beredas ordentligt i en öppen process med berörda aktörer – med tydliga spelregler, säger Johan Fält (M), ledamot i sociala resursnämnden.


Fakta: Nuvarande 5-tillstånd i Göteborg gäller till och med 2011-12-31.