26 januari 2011

Alliansen i Göteborg föreslår modell för sänkta taxor och avgifter i staden

På Kommunstyrelsens sammanträde imorgon kommer Alliansens förslag om att öka effektiviteten i stadens nämnder att behandlas. Idag finns ett årligt effektiviseringskrav på en procent i nämnderna som finansieras av skattemedel. I förslaget vill Alliansen utreda möjligheterna att införa motsvarande modell i de nämnder som helt eller delvis finansieras genom taxor och avgifter. Därigenom blir det möjligt att hålla nere kostnadshöjningar för medborgarna och brukarna, samtidigt som kvaliteten i verksamheten höjs.

– Kommunens taxor höjs i princip varje år, samtidigt som det inte finns några krav på effektivisering av de externt finansierade verksamheterna. Jag har förståelse för att företagare blir irriterade när de får betala höga avgifter för exempelvis livsmedelskontroller, som i slutändan kanske inte ens genomförs, säger Helene Odenjung (FP), kommunalråd i Göteborg.

Läs mer.

14 januari 2011

Alliansen i Göteborg föreslår jämförelse av regelverket för alkoholservering

Alliansen i Göteborg har idag lagt ett förslag till Kommunstyrelsen att jämföra hur Göteborg tillämpar regelverket när det gäller serveringstillstånd. Bakgrunden är den senaste tidens rapporter i media där flera krögare känt sig orättvist behandlade av kommunens tillståndsenhet. Syftet med jämförelsen är att se om Göteborg gör en annorlunda tolkning av regelverket i jämförelse med andra större kommuner runt om i Sverige när det gäller serveringstillstånden.

- Ett levande krog- och restaurangliv är viktigt för en evenemangsstad som Göteborg. Vill vi ha en levande stad måste det finnas balans mellan stadens myndighetsutövning och stadens servicefunktion. Det ska vara tydligt vad som gäller för krogarna och den lokala tillämpningen av alkohollagens föreskrifter måste vara förutsägbar och konsekvent, säger Jonas Ransgård (M), kommunstyrelsens vice ordförande.

- Vi vet att det finns skillnader i lokala föreskrifter, villkor och tillämpning när det gäller beslut om serveringstillstånd bland Sveriges kommuner idag. Det gäller exempelvis öppettider men även vilka krav som ställs på matutbud, med mera. Flera krögare har framfört klagomål på att Göteborgs regelverk är hårdare än andra städers. Därför vill vi med vårt förslag få en tydlig jämförelse mellan hur Göteborgs Stad tolkar och tillämpar alkohollagens regelverk och hur andra större kommuner gör, säger Helene Odenjung (FP), kommunalråd.

- Göteborg bör eftersträva att ha samma tillämpning av regelverket som övriga större kommuner i Sverige. Det är också viktigt att i sammanhanget inte tappa bort det alkoholpolitiska perspektivet. Här har Göteborg en viktig funktion att fylla, säger David Lega (KD), kommunalråd.

Läs mer på GP.se

Rättsnätverket i Göteborg bjuder in till föreläsning om ett aktuellt ämne

Onsdagen den 9 februari kl 18.00 diskuterar vi korruption i allmänhet och i Göteborg i synnerhet. Inbjuden talare är professor Bo Rothstein från Göteborgs Universitet.

Vi träffas i stora salen på Folkpartiets kansli, Sten Sturegatan 42 (över gården). Anmälan till undertecknad på telefon 031-290679 eller mejl berit@krantz.com senast 7 februari.

Mycket välkommen!

Berit Krantz
Ordförande

PS. Du vet väl att du kan ta med intresserade vänner och bekanta även om de inte är partimedlemmar.

12 januari 2011

Öronmärk resurserna till SDN

Ökade satsningar på förskolorna har dessvärre inneburit neddragningar på andra områden, samtidigt som SDN-sammanslagningen i dag får orimliga konsekvenser genom i vissa fall extremt långa avstånd till förskolorna. Det skriver Bo Anderssen, ledamot (FP) SDN norra Hisingen på GP debatt.

10 januari 2011

S sviker skolan

Göteborg behöver komma bort från den socialistiska synen på skolan, där kunskap inte är primärt och där resurserna fördelas efter beräkningar och inte efter behov. Vi vill se mer av frihet där elever och föräldrar själva får göra sina val i stället för att rödgröna politiker fattar besluten. Det skriver Kristina Tharing (M) och Helene Odenjung (FP) på GP debatt.

4 januari 2011

Mer förnuft i miljöpolitiken


Som miljöpolitiker måste vi orka sätta oss in i frågorna och inte söka kortsiktiga sensationella lösningar. Självfallet ska vi fasa ut skadliga kemikalier, men vi måste också tillåta förnuft i miljöpolitiken. Det skriver vice ordföranden i Miljönämnden Axel Darvik (FP) på GP debatt i en replik till företrädare för majoriteten.