26 januari 2011

Alliansen i Göteborg föreslår modell för sänkta taxor och avgifter i staden

På Kommunstyrelsens sammanträde imorgon kommer Alliansens förslag om att öka effektiviteten i stadens nämnder att behandlas. Idag finns ett årligt effektiviseringskrav på en procent i nämnderna som finansieras av skattemedel. I förslaget vill Alliansen utreda möjligheterna att införa motsvarande modell i de nämnder som helt eller delvis finansieras genom taxor och avgifter. Därigenom blir det möjligt att hålla nere kostnadshöjningar för medborgarna och brukarna, samtidigt som kvaliteten i verksamheten höjs.

– Kommunens taxor höjs i princip varje år, samtidigt som det inte finns några krav på effektivisering av de externt finansierade verksamheterna. Jag har förståelse för att företagare blir irriterade när de får betala höga avgifter för exempelvis livsmedelskontroller, som i slutändan kanske inte ens genomförs, säger Helene Odenjung (FP), kommunalråd i Göteborg.

Läs mer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar