18 december 2009

MP:s energipolitik är kontraproduktiv

Kärnkraft. För Miljöpartiet är det tydligen viktigare att stoppa kärnkraften än att avvärja klimathotet. Konsekvensen av MP:s energipolitik blir i praktiken ökade utsläpp av växthusgaser, det skriver Eva Flyborg och Carl B Hamilton (FP) på GP debatt, i en replik till debatten om kärnkraft.

10 december 2009

Glädjande besked om Gothenburg!

- Det är bara att tacka och ta emot den förtida julklapp kommunfullmäktiges presidium nu gett mig genom att besluta att Göteborg självklart heter Gothenburg i internationella sammanhang. Det har varit en ökenvandring under de år kommunen försökt få utlänningar att säga Göteborg, istället för att spinna på det självklara internationella namn vi har; Gothenburg. Göteborgarnas engagemang för detta visar sig i att jag nog aldrig fått så mycket kommentarer för en motion som denna samt att över 22.000 göteborgare röstade på GP:s webb när min motion omskrevs där, varav 67% stödde det som nu blir; City of Gothenburg, säger Mikael Janson i en kommentar till nyheten.


Läs mer: BLT, DN, PS, HD, Dg, Svd, GP, GT, AB, Vårt Göteborg,

7 december 2009

Göteborg får fler studenter

De resurstillskott som regeringen nu gör i såväl Göteborg som i landet i helhet är långsiktiga investeringar för vårt samhälle. Vissa vinster kommer visa sig när arbetsmarknaden vänder och människor då står bättre rustade. De höjda anslagen till forskning kommer ge positiva effekter på längre sikt när nya och andra kriser ska mötas. Det skriver högskoleminister Tobias Krantz tillsammans med Eva Flyborg och Cecilia Wigström på GT debatt.

3 december 2009

FP lanserar idéutvecklingsprojekt på nätet

Idag lanserar folkpartiet liberalerna bloggen http://fpgoteborg.wordpress.com, där utkast till politiska program kommer att läggas ut och där göteborgarna kan vara med och påverka. Först ut blir stadsbyggnadsfrågorna.

- Vi liberaler jobbar ständigt med idéutveckling och hoppas att detta projekt ska utveckla vår politik i dialog med kunniga och intresserade göteborgare. Första utkast till program, En stad i förändring, behandlar stadsbyggnadsfrågor. Nu hoppas vi på livlig debatt på nätet och den ska vi följa med spänning, säger Helene Odenjung (FP), kommunalråd och gruppledare i Göteborg.

2 december 2009

Inför en parboendegaranti i Göteborg!

Folkpartiet liberalerna föreslår nu en nationell parboendegaranti. Inga äldre ska tvingas isär, även om bara den ena parten har behov av äldreboende. Vi har i Göteborg haft just sådana omänskliga fall. För några år sedan var det Doris och Bror som efter 68 års giftermål skulle tvingas isär. Det är dags att införa en parboendegaranti i Göteborg, också i konkret handling. Det kräver fler värdiga, trygga och bra boenden för dem som vill något så självklart som att få dela sitt liv också den sista tiden. Det skriver Mikael JansonGT debatt.

27 november 2009

Cecilia Malmström föreslagen som EU-kommissionär för inrikesfrågor

Kommissionens ordförande José Manuel Barroso har idag i samband med en pressträff i Bryssel presenterat ansvarsfördelningen i den nya EU-kommissionen. Cecilia Malmström föreslås ansvara för frågor som rör EU:s polissamarbete, gränskontroll, säkerhetsfrågor samt asyl och migration.

- Jag är stolt över förtroendet att ansvara för några av de tuffaste utmaningarna för EU-samarbetet. För en liberal är det hedrande att få leda EU:s arbete mot gränsöverskridande brottslighet och människohandel, och med att få en gemensam asylpolitik på plats samtidigt som vi öppnar vägar för laglig migration till Europa. Dessutom behöver vi ge EU en tydligare roll när medlemsländerna drabbas av katastrofer. Med Lissabonfördraget får de här områdena ännu större tyngd inom EU.

- Stockholmsprogrammet är en av de viktigaste prioriteringarna för det svenska ordförandeskapet och handlar om frågor som verkligen berör medborgarna. Min uppgift i kommissionen blir att omsätta det i praktiken. Jag ser fram emot att samarbeta nära med kommissionär Viviane Reding, som föreslås som kommissionär för grundläggande rättigheter, för att säkra en effektiv brottsbekämpning och en migrationspolitik där individens rättigheter står i centrum.

23 november 2009

Proppen ur för äldres rätt till riktiga bra boenden!

- Marina Johansson (S) gör en fullständig kovändning när hon nu lyfter frågan om mellanboenden för äldre. Det är bara att välkomna! Göteborg är sämst i klassen och det behöver göras mycket för att bryta den ensamhet och otrygghet som många äldre idag känner, säger Mikael Janson (FP), ersättare i kommunstyrelsen i en kommentar till förslaget om att ta fram nya boendeformer för äldre i Göteborg.

- När jag för flera år sedan motionerade om en samlad strategi för fler anpassade boenden för äldre, inte bara dagens särskilda boenden för mycket gamla och sjuka, avslogs det med att det inte behövs. Alla vill bo kvar hemma. När vi varit på diskussioner har hon avfärdat behovet. Alla vill bo kvar hemma. När vi pekat på att arbetet med Senior Göteborg måste ges en politisk styrning och ett konkret uppdrag om att ta fram anpassade boende för äldre har det avslagits. Alla vill bo kvar hemma. Så har det fortsatt, konstaterar Mikael Janson (FP).

- Så sent som i oktober lade Kjell Björkqvist (FP) och jag en motion om att dels inrätta trygghetsboenden i Göteborg och ansöka om de stimulansmedel som regeringen nu avsatt, dels ge fastighetsnämnden ett samordningsansvar för olika typer av trygghetsboenden inklusive att se till att fullt ut anpassa i det ordinära bostadsbeståndet, inte ens det har ju (S), (MP) och (V) agerat för, och nu är det precis det som de föreslår. Det är bara att tacka och ta emot för den snabbehandlingen av vår motion, avslutar Mikael Janson (FP).

21 november 2009

Fler kvinnor i bolagsstyrelser!

Nyligen presenterade Dagens industri (DI) en kartläggning som visade att 17 av börsens största bolag har noll kvinnor i valberedningen och att bara 14 procent av valberedarna är kvinnor. Endast åtta stora börsbolag har jämställda valberedningar, definierat som med minst 40 procent av ett kön. Electrolux är ensamt bland giganterna att ha en valberedning med kvinnor i majoritet. Electrolux visar att det går om man vill. Det skriver Helene Odenjung och Carl B Hamilton på Dagens Industris debattsida.

19 november 2009

Landsmötet. Intervju med Cecilia Malmström om hennes nominering till EU-komissionärHär kan ni se en kort intervju med Cecila Malmström som gjordes direkt efter hennes tal här på landsmötet i Växjö. Du kan även se hela talet här, och den allmänpolitiska debatten här.

16 november 2009

Alla har rätt till ljus och värme

Vi närmar oss åter julen. För de flesta en tid av glädje, för andra bara ännu en blöt och kall årstid. Det finns de som inte har något hem och inte blir hjälpta av de insatser som samhället gör. Mikael Janson (FP) ersättare i kommunstyrelsen efterlyser lösningar för stadens utsatta på GT debatt.

11 november 2009

Janson (FP): Drogas äldre i Göteborg?

I en interpellation till fullmäktige väcker Mikael Janson (FP) frågan om övermedicinering av äldre och sjuka i Göteborg. Detta med anledning att flera stadsdelar blivit kritiserade av Socialstyrelsen för överanvändning av läkemedel.

- Rapport efter rapport har visat på missförhållanden. Nu behövs krafttag och diskussion om hur vi kan få bukt med övermedicinering av äldre och sjuka inom äldreomsorgen i Göteborg. Jag hoppas att mina frågor skapar debatt – för det är inte acceptabelt att äldre drogas. Det säger Mikael Janson (FP) i en kommentar till sin interpellation.

10 november 2009

Götaplatsen måste få ljus

I dagarna kommer miljontals ljus tändas på Liseberg och tillsammans med ljusstråk, upplysta fasader, träd, torg och broar kommer vår stad att lysa upp i november och decembermörkret. Både göteborgare och turister kommer att kunna njuta av årets upplaga av Julstaden, så även jag. Samtidigt kan jag bara beklaga att centrala delar i vår stad är oerhört mörka när det inte är något evenemang på gång. Inte minst är Götaplatsen, som är synonymt med Göteborg, en sådan plats. I en motion till fullmäktige har jag väckt förslaget att berörda nämnder får i uppdrag att lysa upp området. Det skriver Kerstin Ekman på GT debatt idag.

5 november 2009

Ge författare tillfällig fristad i Sverige

- Migrationsverket får inte omkullkasta kommunernas arbete för förföljda författare. Regeringen bör utreda möjligheterna att ge tillfälligt uppehållstillstånd för fristadsförfattare under den tid de verkar i Sverige på inbjudan av en svensk kommun.

Det säger Cecilia Wigström, riksdagsledamot från Göteborg (FP), med anledning av att hon ställt en fråga till regeringen om den bangladeshiske fristadsförfattaren Anisur Rahman i Uppsala som hotas av utvisning. Efter fatwan mot Salman Rushdie 1989 skapades ett europeiskt fristadssystem för förföljda författare. Göteborg blev den första svenska fristaden 1995 på initiativ av Folkpartiet liberalerna.

- Kulturministern ser positivt på Kulturrådets satsning på att fler svenska orter än Göteborg, Stockholm och Uppsala ska delta i det internationella nätverket av fristadsstäder. PEN har kännedom om närmare tusen förföljda författare och antalet ökar. Migrationsverket måste stödja fristadssystemet om yttrandefriheten i världen ska öka.

4 november 2009

"Det måste vara möjligt för unga och äldre att bo centralt"

Jag var nyligen i Louisiana i Danmark och såg en utställning som visade hur man misslyckats i många städer i världen med att behålla sin blandade befolkning i centrala delar. Förvandlingen började när industrijobben försvann. De som då bodde i dessa städer är i dag nästan helt borta. I Göteborg har samma resa gjorts. Det skriver Kjell Björkqvist (FP) på GT debatt idag.

29 oktober 2009

Selimovic: Öppna ögonen för toleransen

När jag var liten levde jag i ett land där fyra stora världsreligioner samexisterade relativt väl. Toleransen förhandlades dagligen och kom till konkret uttryck varje eftermiddag då de religiösa i sina kyrkor, moskéer och synagogor dämpade sången för att inte störa varandra. Sedan kom Milosevic som tyckte att hotet mot landet kom från islam. Ingen försvarade toleransen. Det skriver idag Jasenko Selimovic (FP) på GT kultur.

28 oktober 2009

Helene mot Anneli i valet!

Det är ett år innan valet och hög tid att samla Göteborgsalliansen bakom en naturlig ledare och peka ut Anneli Hulthéns självklara huvudmotståndare i valrörelsen. Och denne person är Helene Odenjung, Folkpartiet Liberalerna, det skriver Helena Holmberg på GT debatt idag.

27 oktober 2009

Missvisande inlägg om va-taxan

Agneta Granbergs (M) inlägg om va-taxan är missvisande. Hon redovisar bara kostnadseffekterna för de 20 procent som bor i villa. Det skriver bland andra Kerstin Ekman (FP), vice ordförande i Göteborgs Vatten och ledamot i Gryab på GP debatt.

26 oktober 2009

Nyamko på besök i GöteborgAllt färre barn och ungdomar i resursfattiga områden engagerar sig i föreningslivet. Det är särskilt viktigt att stimulera till engagemang. Regeringen satsar därför åtta miljoner kronor på detta under 2010. Det skriver integrationsminister Nyamko Sabuni som i dag besökte Biskopsgården på GP debatt.


25 oktober 2009

Regeringen bör öppna filial i Göteborg

Ibland känns det som om Göteborg är Sveriges bäst bevarade hemlighet. Jag vill därför att vi inrättar ett regeringskontor, en filial, i Göteborg. Allt för att öka kunskapen om vår stad och region, våra problem, men också våra stora möjligheter. Det skriver riksdagsledamot Eva Flyborg (FP) på GP debatt idag.

24 oktober 2009

Funktionsnedsatta måste bemötas bättre

Ibland stångar man sig blodig, utan framgång. Men så rasslar det till och vi kan nå samsyn över alla partigränser. Det kan handla om sådant som kanske inte berör så många, men för dem det berör är det desto mer betydelsefullt. Jag är glad att mitt och Jonas Ransgårds (M) och Carina Liljesands (KD) förslag om att få till stånd en bättre kanal in i den offentliga stödapparaten för den med funktionsnedsättning vunnit gehör, det skriver Mikael Janson (FP) på GT debatt.

23 oktober 2009

Kerstin Ekman (FP): Lys upp Götaplatsen!

I en motion till fullmäktige föreslår folkpartisten Kerstin Ekman att berörda nämnder får i uppdrag att åtgärda belysningen på Götaplatsen.

- Belysningen på Götaplatsen är idag under all kritik, speciellt nu när höstmörkret tränger sig på. Att en plats som är så synonym med Göteborg är ett svart hål på kvällar och nätter är enligt mig oacceptabelt. Den dåliga belysningen leder även till onödiga olyckor, som staden enkelt skulle kunna förebygga. Det är dags att lysa upp Götaplatsen, så att vi får en trygg och vacker plats som vi kan vara stolta över. Det säger Kerstin Ekman (FP) ledamot i fullmäktige i en kommentar till sin motion.

Motionen kan läsas här eller i GP och SR.

20 oktober 2009

Janson (FP): Stärkta minoritetsgrupper i Göteborg?

Den 1 januari träder en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft och i en interpellation till fullmäktige undrar Mikael Janson (FP) hur Göteborgs stad förbereder sig för den nya minoritetslagstiftningen.

- Göteborg har med den nuvarande lagstiftningen haft en restriktiv hållning gentemot minoritetsgruppernas språkutövning. Den nya lagen innebär nya möjligheter och en fråga som jag vill ha svar på är om staden exempelvis kommer att ta initiativ för att bli förvaltningsområde för finsktalande med tanke på att Göteborg har den näst största gruppen sverigefinnar i landet. Det säger Mikael Janson (FP) , ersättare i kommunstyrelsen, i en kommentar till sin väckta fråga i fullmäktige.

- Med några månader kvar tills det att den nya lagstiftningen träder i kraft måste Göteborg kunna ge besked till de olika minoritetsspråkgrupperna, om vad som kommer att förändras med den nya lagstiftningen. Kommer dessa grupper att kunna kommunicera på sina språk gentemot kommunen och i den kommunala skol- och omsorgsverksamheten? Frågar sig Mikael Janson (FP ).

Återförstatliga skolan

Vi tar – som första parti – tydlig ställning för ett återförstatligande av skolan. Två årtionden efter den svenska skolans kommunalisering vet vi att resultaten inte blev bättre – de blev sämre. Det är därför hög tid att inför nästa mandatperiod föra en öppen och konstruktiv debatt om hur skolan ska styras i framtiden. Inför landsmötet i höst föreslår parti­styrelsen att Folkpartiet ska verka för en övergång till ett statligt huvudmannaskap. Ett skäl för ökat statligt ansvarstagande är alla barns rätt till likvärdig utbildning. Ett annat är lärar­yrkets status och attraktionskraft, som drabbats hårt av det kommunala huvudmanna­skapet, skriver ledamöterna i partistyrelsen Jan Björklund, Helene Odenjung och Torkild Strandberg på DN debatt idag.

15 oktober 2009

Fördelning av extra statsbidrag – jämförelse mellan S, MP, V och Alliansen i Göteborg


Idag höll majoriteten och Vänstern presskonferens om hur de vill fördela regeringens extra miljoner. Om M, FP, KD:s förslag hade fått gehör i kommunstyrelsen igår hade regeringens extra konjunkturstöd fördelats enligt ovan. Alliansens förslag ger fler miljoner till alla stadsdelar i Göteborg och SDN-sektorn som helhet. Utbildningensnämnden hade fått 10 miljoner mer i stöd. Vilket sammanlagt är en differens på 63 miljoner kronor.

I svåra tider behöver politiken prioritera. Folkpartiet och Alliansen prioriterar skolan, förskolan och omsorgen om våra äldre först. Vi behöver minska barngrupperna i förskolan, höja kvalitén i skolan och äldreomsorgen. Vi vill ju också halvera antalet SDN och fördela pengarna direkt till förskolorna, skolorna och de äldre i behov av hemtjänst t ex, skriver Helene Odenjung på sin blogg.

Källor: S, MP, V:s pressmeddelande
och M, FP, KD:s förslag i kommunstyrelsen.

14 oktober 2009

Uteservering på Gustaf Adolfs torg blir verklighet

Idag beslutade kommunstyrelsen att bifalla Kerstin Ekmans (FP) motion om att utreda möjligheterna till uteservering på Gustaf Adolfs torg.

- Det blir ett lyft för helheten. Det enda torget används till i dag är ju att snedda över, säger Helene Odenjung, folkpartist och kommunalråd till GP i en kommentar till beslutet

- Torget har historiskt varit stadens mittpunkt och en naturlig mötesplats för oss göteborgare, tyvärr tillhör det vårt förflutna. Därför vill jag utreda möjligheterna om att väcka torget till liv igen – som jag tycker är en idealisk plats för uteserveringar. Jag skulle gärna se samma utveckling som har skett på både Kungsportsplatsen och Järntorget, säger Kerstin Ekman. Nu väntar slutlig behandling av motionen i fullmäktige.

13 oktober 2009

Etablera Trygghetsboenden i Göteborg!

I en motion till fullmäktige vill Mikael Janson (FP) och Kjell Björkqvist (FP) etablera trygghetsboenden av olika slag i Göteborg och se över möjligheterna att söka investeringsstöd, samt ge fastighetsnämnden ett samordningsansvar för att få fram fler boenden för äldre.

- Vi kan inte längre bara konferera på ämnet äldre. Befolkningen blir inte yngre och det blir allt mer akut med fler olika former av boenden för äldre. Därför lägger vi nu en motion om att etablera trygghetsboenden i Göteborg. Boenden för den äldre som känner sig otrygg och isolerad och kan vara såväl helt egna byggnader som insprängt i det vanliga bostadsbeståndet, säger Mikael Janson (FP) ersättare i kommunstyrelsen.

- Det pågår diskussioner och planering och ändå byggs det som man alltid har gjort. Vi vill ge fastighetsnämnden ett samordningsansvar för att öka andelen boenden för äldre och människor med funktionsnedsättning, när vi bygger om eller bygger nytt, avslutar Kjell Björkqvist (FP) , vice ordförande i fastighetsnämnden.

Fakta Trygghetsboenden:
Äldreboendedelegationen har lanserat trygghetsboenden, ett boende mellan det vanliga boendet och dagens äldreboende. Boendet är till för den som känner otrygghet och isolering och har svårt att komma ut. Där finns tillgång till gemensamhetsutrymmen samt stationerad personal/hemtjänstteam, aktiviteter, mathållning, trygghetslarm med mera. Lägenheterna förmedlas som hyresrätter. Regeringen har för kommande år anslagit statliga investeringsmedel för etablering av trygghetsboenden i kommunerna.

12 oktober 2009

Social nedrustning i Göteborg

I ledaren den 30 september skriver GT om missnöjet över nerdragningarna inom skolan i Biskopsgården. Ledaren hade den träffande rubriken: Protest i repris. Efter ett visst resonerande drar skribenten slutsatsen, att det handlar om ett "mångårigt systemfel". Visst är det så! Det pågår helt enkelt en social nedrustning i Göteborg. Det är inte bara skolan som rustar ner. I Örgryte sker till exempel en kraftig nerdragning inom äldreomsorgen. Nerdragningar är så snabba, att man ibland måste lägga ut dimridåer, det skriver Lennart Duell på GT debatt idag.

Wigström ställer inte upp för omval

Cecilia Wigström, riksdagsledamot (FP) från Göteborg, har idag meddelat att hon inte ställer upp i Folkpartiets provval inför riksdagsvalet nästa år.

- Det har varit fantastiskt givande att företräda liberala göteborgare i riksdagen och få jobba med de frågor som jag brinner för: arbetet med mänskliga rättigheter i utrikesutskottet och EU-nämnden, kampen mot organiserad brottslighet i justitieutskottet och demokratisk granskning av regeringen i KU. Efter moget övervägande har jag ändå landat i beslutet att inte kandidera igen.

- Erfarenheterna från 8 år i riksdagen vill jag ta med mig in i nya, utvecklande arbetsuppgifter. Självfallet kommer jag fram till valet 2010 fullgöra mitt uppdrag som riksdagsledamot för Göteborg med full kraft, säger Cecilia Wigström i en kommentar till beslutet. Läs mer i GP.

11 oktober 2009

Så kan vi rädda Göteborgs bibliotek

Lägg inte ned stadsdelsbiblioteken. Flytta i stället ansvaret för dem till kulturnämnden. I en gemensam organisation kan vi säkerställa att biblioteken utvecklas med stöd av varandra, det skriver Helene Odenjung (FP) och Axel Darvik (FP) på GP debatt idag.

8 oktober 2009

Sluta jaga bilägare!

I dag beslutar Göteborgs kommunfullmäktige om ny parkeringspolicy. S, MP och V:s planer är att 1 000 p-platser ska bort från centrum inom tio år. Deras politik handlar inte längre om att få göteborgarna att använda bilen smart och miljövänligt. Nu är det själva ägandet av en bil man vill förhindra. En alliansregering i Göteborg kommer att riva upp den bilfientliga parkeringspolicyn, skriver Helene Odenjung tillsammans med sina övriga Allianskollegor på GP Debatt idag.

2 oktober 2009

Svenskarna har blivit européer

Det finns en slentrianbild av att svenskarna är motståndare till vad EU gör. Så är det inte. Samtliga opinionsinstitut och forskning pekar på en klart positiv trend i den svenska EU-opinionen. Aldrig tidigare har så många svenskar varit så positiva till EU-medlemskapet som i dag, det skriver EU-minister Cecilia MalmströmGT debatt idag. Cecilia bloggar även från och om EU-ordförandeskapet här.

1 oktober 2009

Ödesfråga som kräver strategi

SDN-frågan. Kommunledningen sitter på åskådarplats i den avgörande ödesfrågan hur vi ska skapa ett helt Göteborg. Punktinsatser räcker inte. Nu krävs en samlad strategi, skriver idag Mikael Janson GP debatt i ett svar till vänsterns kommunalråd Marie Lindén.

24 september 2009

Det behövs mer debatt om älven

Det pågår ett framsynt arbete kring hur vi ska säkra staden mot stigande vattennivåer, men det finns en rad andra spörsmål som kräver svar. Grundfrågan är hur vi ska binda ihop vår stad med älven som ett naturligt centrum, inte en barriär? Den frågan ställer sig Mikael Janson (FP), Kjell Björkqvist (FP) och Ann-Catrine Fogelgren (FP) på GT debatt idag.

18 september 2009

Dawit-manifestation i Göteborg

Nu är det 8 år sedan Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Riksdagens tvärpolitiska Dawit Isaak-grupp uppmärksammar detta med manifestationer i Göteborg, Malmö, Lerum, Linköping, Luleå, Stockholm, Uppsala och Västerås nu på lördag den 19 september.

I Göteborg träffas vi på Kungsportsplatsen kl 11.30 för att visa vårt stöd för Dawit Isaak. Journalister, politiker av alla färger och representanter från civilsamhället kommer att hålla korta anföranden.

- ”Pressens frihet är alltid en nagel i ögat på den som önska att efter gottfinnande handskas med folkens öde” skrev Torgny Segerstedt redan1938. En annan göteborgare, Dawit Isaak, agerar i samma anda. Nu är han fängslad och kan inte längre skriva. Därför måste vi tillsammans vara hans nagel i ögat på Eritreas president, säger Cecilia Wigström (FP), ordförande i riksdagens tvärpolitiska Dawit Isaak-grupp.

Läs mer om manifestationen i GP.

15 september 2009

C och FP: Utveckla vattenbruket längs våra kuster!

I en motion till fullmäktige vill Franziska Osterberger Gustafsson (C) och Helena Holmberg (FP) utreda möjligheterna till ett bättre utveckla vattenbruket i Göteborg och på Västkusten.

- Vi tror på vattenbruket som en framtidsnäring för Göteborg och västkusten som, om den tillämpas på rätt sätt, kan stärka kustkommuners ekonomi, miljö och attraktionskraft och därmed främja vår kommuns och regions framtid. Därför vill vi nu att frågan om vattenbruket utreds, det säger Franziska Osterberger Gustafsson (C) och Helena Holmberg (FP) i en kommentar till deras motion.

- Vattenbruket har utvecklats förhållandevis svagt i Sverige jämfört med våra grannländer och ännu mindre i en global jämförelse. Vår kust är utmärkt till att odla musslor och ostron på och ett ökat vattenbruk skulle bidra till en mer levande skärgård och en god havsmiljö, avslutar Franziska Osterberger Gustafsson (C) och Helena Holmberg (FP)

Motionen finns att läsa här.

11 september 2009

Bergman Alme (FP): Betala med betalkort vid parkering!

Varför går det inte att betala med bank- och betalkort i parkeringsautomaterna i Göteborg? Den frågan väcker nu folkpartisten Kristina Bergman Alme i fullmäktige.

- Idag är det bara mynt eller bensinkort som välkomnas i flertalet av stadens parkeringsautomater och jag kan inte förstå varför. Både i Malmö och Stockholm är det idag fullt möjligt att betala med betalkort, den möjligheten borde göteborgare och våra gäster ha, säger Kristina Bergman Alme (FP), vice ordförande i Konsumentnämnden och ersättare i fullmäktige i en kommentar till sin nylagda interpellation.
Interpellationen kan läsas här. GP skriver om förslaget här.

9 september 2009

Utbildning för bättre bemötande väntar

Idag beslutade en enig kommunstyrelse att ställa sig bakom Mikael Janson (FP), Jonas Ransgård (M), Carina Liljesands (KD) motion om bättre bemötande av människor med funktionsnedsättning.

- Många med funktionsnedsättning kan vittna om hur de bemöts på ett negativt sätt även av kommunal personal som rentav har till uppdrag att vara till och stöd och hjälp. Ofta handlar det mer om otillräcklighet, okunskap, osäkerhet samt kanske missriktad välvilja än verklig illvilja från personen ifråga. Därför är det så viktigt att utbilda i detta, att få till de "aha-upplevelser" som gör att man ser det man inte tidigare insett varit fel i hur man agerat i sin yrkesroll, fortsätter Mikael Janson (FP).

- Det är lysande att det nu bakas in i den utbildningsinsats som ska göras kring att etablera mänskliga rättighetersperspektivet inom all kommunens verksamhet. Bemötandefrågan är ju en grundläggande del i detta, inte minst gentemot den med funktionsnedsättning, som annars hade missats, avslutar Mikael Janson (FP).

8 september 2009

Västtrafik - gör om biljettsystemet

Vi göteborgare har rätt att kräva ett enkelt system som är lätt att hantera för barn, gamla och turister och som dessutom är rättssäkert. Bit i det sura äpplet. Gör om - tillsätt kundpaneler, se till att normalt resande över zoner och andra vardagshändelser klaras enkelt, det skriver Eva Flyborg riksdagsledamot från Göteborg på GP debatt.

7 september 2009

Statligt miljonregn över Göteborg

- Med dagens besked från regeringen får Göteborg drygt 379 miljoner i kronor. Extra pengar till kommuner och landsting har varit högsta prioritet för folkpartiet. Nu måste pengarna användas rätt. Minska barngrupperna i förskolan, höj kvalitén i skolan och få de äldre att känna sig trygga, det säger Helene Odenjung kommunalråd (FP), med anledning av att Alliansregeringens budgetproposition föreslår höjda bidrag till landets kommuner och landsting.

- Regeringens extrastöd till kommunerna visar att Alliansen tar ansvar i kristider och prioriterar välfärden och självklart är jag glad att regeringen har lyssnat. Jag välkomnar också att regeringen nu ser över kommunernas ekonomiska spelregler. För det är något som verkligen behövs, avslutar Helene Odenjung (FP).

Konjunkturstödet fördelas efter invånarantal per den 1 november 2009 och siffrorna nedan bygger på Statistiska Centralbyråns uppgifter den 30 juni 2009 varför det verkliga utfallet kan avvika något från nedanstående beräkning. Men totalt tillskott i budgetpropositionen innebär för Göteborgs del 378 miljoner kronor och tillsammans med vårpropositionen som presenterades tidigare i år har Göteborg fått drygt 643 miljoner kronor i extra stöd från staten. För Västra Götalandsregionen innebär det cirka en halv miljard kronor i extra bidrag.

4 september 2009

Det har alltid funnits snöstormar, höststormar och vårstormar

Ulla Palmgren skriver om vädrets makter och där hon undrar över om kunskapen kring underhåll av mark och vatten håller på att försvinna, läs hennes artikel på GL:s hemsida här.

3 september 2009

Pehrson och Odenjung informerade sig om oroligheterna i Göteborg

Idag genomförde Johan Pehrson, rättspolitisk talesperson i folkpartiet och Helene Odenjung kommunalråd, en rad besök i Göteborg för att informera sig om de oroligheter som skett på en del platser senste veckorna. Först besöktes räddningstjänsten i Storgöteborg (bilden), därefter blev det ett nytt besök hos polisen på Hisingen och dagen avslutades hos socialtjänsten i Biskopsgården.

Handelsflottan behöver likvärdiga förutsättningar

Handelsflottan i Sverige måste få likvärdiga förutsättningar som andra EU-länder. Sedan 2007 finns ett riksdagsbeslut om att införa tonnageskatt, men ett par frågetecken återstår. Det är viktigt att räta ut dem fortast möjligt, skriver Lars Tysklind, Anita Brodén, Nina Larsson, Christer Winbäck som är riksdagsledamöter (FP) från Västra Götaland och Värmland på GP debatt.

1 september 2009

Skydda lagens väktare med skärpta lagar

- Brandmännen har vårt full stöd i sitt krav på att när de utsätts för hot eller våld eller stoppas från att sköta sitt arbete så ska det ses som våld mot tjänstemän. Det är inte rimligt att brandmännen inte omfattas av detta idag, på det sätt som polisen gör. Det säger riksdagsledamot Cecilia Wigström (FP) från Göteborg och suppleant i justitieutskottet i en kommentar till händelserna i Göteborg.

29 augusti 2009

Omvandla tomma kontor till bostäder!

Stadshusalliansen i Göteborg vill inventera stadens fastighetsbestånd. Målet är att skapa nya bostäder. På sammanträdet med kommunstyrelsen den 2 september finns förslaget att Stadskansliet ska få uppdraget att undersöka vad som kan omvandlas till bostäder i kommunens vakanta lokalutbud. Poängen är att hitta lokaler som går relativt snabbt och enkelt att omvandla för att möta behovet av bostäder, exempelvis till studentlägenheter eller studentrum.

- Vi lägger uppdraget eftersom det är brist på bostäder och många kontorslokaler står outhyrda, säger Helene Odenjung (FP) till GT idag.

27 augusti 2009

Göteborg behöver en äldreombudsman

- Händelserna med vanvården inom äldreomsorgen i Frölunda visar på behovet av en äldreombudsman i Göteborg. Kritiken från socialstyrelsen landar ytterst på oss som arbetar med äldrefrågorna och i synnerhet på ansvarig politisk nämnd och ansvarigt kommunalråd Marina Johansson (S), säger Mikael Janson (FP), ersättare i kommunstyrelsen.

Göteborg behöver äldreombudsman som står på de äldres och anhörigas sida, som kan granska omsorgen om de äldre och sjuka och till vilken alla kan vända sig, även anonymt, för frågor och klagomål, såväl drabbade och anhöriga som personal. - Klagomål får inte sopas under mattan som uppenbarligen har skett, menar Mikael.

- Jag uppmanar nu därför Marina Johansson (S) att ge mig det svaret, att nu är det dags för en äldreombudsman även i Göteborg, när hon besvarar min interpellation i fullmäktige om vad som egentligen görs för att kvalitetssäkra äldreomsorgen i Göteborg, avslutar Mikael Janson (FP).

26 augusti 2009

Viktigt behålla Humlans verksamhet


Att socialdemokraterna i en tid av larmrapporter kring ungdomars ohälsa kan lägga ner en verksamhet som bedrivs med stor erfarenhet och kompetens är något som vi inte kan förstå eller acceptera, det skriver
Helene Odenjung (FP), Kristina Tharing (M) och Ulrika Marcelind (KD) från utbildningsnämnden i Göteborg på GP debatt.

På utbildningsnämndens sammanträde igår beslutade en enig nämnd att genomföra det som oppositionen sökte majoritet för på nämndens sista möte innan sommaren. Humlans viktiga verksamhet kommer nu att fortsätta drivas i förvaltningens regi.

25 augusti 2009

Politiker låter tjänstemän bestämma


Göteborg har som bekant 21 stadsdelsnämnder. Dessa förbrukar omkring 75 procent av kommunens skatteintäkter. Det viktigaste politiska beslutet som fattas i stadsdelsnämnden är budgeten för nästa år. Majoriteten Socialdemokraterna och Miljöpartiet har inför nämndens möte presenterat riktlinjerna. Men dokumentet är tunt. 18 meningar har S och MP lyckats skriva ner. Det ska alltså räcka som instruktion till en förvaltning som tilldelas nästan 900 miljoner kronor av våra skattemedel och som har ansvaret för skola, äldreomsorg, barnomsorg, socialstöd, nykterhetsvård, kultur med mera för 34000 invånare. Pengarna räcker inte till allt och det är en politisk skyldighet att göra prioriteringarna. Om Socialdemokraternas och Miljöpartiets stympade inriktningsmål antas av nämnden så blir det i praktiken tjänstemännen som styr hela verksamheten. Det skriver
Lennart DuellGT debatt idag.

24 augusti 2009

Janson (FP): Backa inte om Backa!


- Det är bra att kommunstyrelsen kommer att informeras på onsdag om situationen i Backa och andra stadsdelar. Ingen kan utan oro se på situationen med stenkastning, våld och brinnande bilar. Vi behöver dialog med stadsdelsförvaltningar, fältare och polis. Men vi behöver också dialog med ungdomarna. De kan inte skylla på polisen eller någon annan för det de gör, men de kan berätta vad det handlar om, säger Mikael Janson (FP), ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i sociala resursnämnden i en kommentar till de senaste händelserna i Backa.


- Jag skulle därför välkomna ett initiativ till ett möte mellan kommunledning, stadsdelspolitiker och utpekade ungdomar för en rak och direkt dialog, det vore något nytt att pröva, menar Mikael Janson (FP).

- Det är också därför bra att Dario Espiga (S) med sitt ansvar för de sociala frågorna i Göteborg tar bollen från Backa. Jag har vid ett flertal gånger i kommunstyrelsen lyft behovet av att följa situationen i Backa när den inte hanterades lokalt. Jag har pratat med folk i området och så sent som före sommaren träffade jag förvaltningsledning, fältare och polis. Man har kommit en bra bit på vägen, men att det inte behövs mycket för att det ska - bokstavligen - tända till, var tydligt redan då och bevisat nu, avslutar Mikael Janson (FP).

GP1, GP2, GP3, GP4,

19 augusti 2009

Låt oss fika kring kungen


När kommunstyrelsen i Göteborg återsamlas för sitt första möte efter sommaren kommer min motion om att tillåta serveringar på Gustaf Adolfs Torg upp till behandling. I många städer tar man vara på sina torg, utvecklar dem till verkliga mötesplatser och utnyttjar dem för stadens invånare och besökare. Inget vore mer naturligt än att få in detta inslag i vår stadsbild än på Gustaf Adolfs Torg, det skriver
Kerstin EkmanGT debatt.

- Torget har historiskt varit stadens mittpunkt och en naturlig mötesplats för oss göteborgare, tyvärr tillhör det vårt förflutna. Därför vill jag utreda möjligheterna om att väcka torget till liv igen – som jag tycker är en idealisk plats för uteserveringar. Jag skulle gärna se samma utveckling som har skett på både Kungsportsplatsen och Järntorget, säger Kerstin Ekman (fp) i en kommentar till sin motion.

På kommunstyrelsens sammanträde blev motionen idag bordlagd och kommer att hanteras den 2 september.

Mer läsning. Du kan även läsa om Kerstins motion i GP och lyssna på SR:s inslag här.

4 juli 2009

Skolan i Göteborg behöver reformer!

Den socialdemokratiska majoriteten i Göteborg använder inte de verktyg och pengar som regeringen erbjuder, och det är elever och föräldrar som hamnar i kläm, det skriver Helene Odenjung tillsammans med företrädare för alliansen i Göteborg idag på GP debatt.

27 juni 2009

Hemvård av obotligt sjuka måste bli bättre

Det är bra att fler engagerar sig för vården vid livets slut, det skriver Mikael Janson (FP) idag på GT debatt, där han replikerar på företrädare från Sjukvårdspartiet.

24 juni 2009

Vårda namnet Gothenburg!

I en motion till fullmäktige föreslår folkpartisten Mikael Janson att det ska tas fram uppdaterade riktlinjer för användningen av de utländska benämningarna av Göteborgs stad, särskilt den internationella engelska benämningen Gothenburg, det berättar GP idag.


- Göteborg är idag i Göteborg endast Göteborg och inget annat i stadens även internationellt riktade kommunikation. Samtidigt möter den som landar på Göteborg City Airport dekaler som hänvisar till Gothenburg och stadens nya stadsnät benämns Gothenburg Wireless, konstaterar Mikael Janson (FP), ersättare i kommunstyrelsen.


- Vi behöver därför parallellt se till att hitta former för att vårda vår internationella benämning kopplat till stadens officiella svenska namn, som exempelvis Göteborgs Universitet numera gör, säger Mikael Janson (FP), som väckt frågan i fullmäktige.


- Det är synd att helt sudda bort våra synonymer, då de påminner om vår unika internationella historia. Gothenburg är fortfarande det ortsnamn som hitresande ofta först möter och det är dumt att inte även vårda den benämningen för att rentav undvika förvirring om Göteborg också är Gothenburg eller inte, avslutar Mikael Janson (FP). Läs hela motionen här.

Ett flertal bloggar skriver om motionen här, här och här.

16 juni 2009

Krogar som har öppet till fem gynnar evenemangsstaden Göteborg

Den statliga alkoholutredningen har föreslagit att inga restauranger ska få servera alkohol efter klockan 03.00 på natten. Vi tycker utredningen är fel ute och vill tvärtom öka antalet restauranger som har tillstånd till 05.00. Det är mycket bättre att spriten dricks på restauranger som har kontroll och åldersgränser, det skriver Stefan Landberg (FP) och Jonas Ransgård (M) på GT debatt.

Inför Euron i Göteborg!

Idag uppmärksammas FP:s motion om att införa Euron som parallel valuta i Göteborg i GP. Kommunalrådet Helene Odenjung säger till tidningen att; Jag tror att det är en bra grej för turisterna, att kunna betala i euro. Hon väckte frågan om att införa Euron som parallell valuta i Göteborg tillsammans med Kristina Bergman Alme i våras och de två motionärerna skrev den 23 maj tillsammans med EP-kandidaterna Annika Beijbom, Berit Krantz och Piotr Kiszkiel på GT debatt om behovet.

12 juni 2009

Folk ska kunna känna sig trygga i Göteborg

De senaste åren har vi läst om gängkrig, bilbomber och skottlossningar. Man skulle kunna tro att det handlar om en stor stad långt borta, men det handlar om Göteborg. Det finns de som försöker ta lagen i egna händer, men det finns också starka krafter som motarbetar dem, skriver Helene Odenjung tillsammans med övriga gruppledare i kommunstyrelsen tillsammans med polisen på GP debatt.

11 juni 2009

Spetsutbildning för entreprenörer till Göteborg

Regeringen fattade i dag beslut om att ge Chalmers och Göteborgs universitet en av landets två spetsutbildningar i entreprenörskap. Vi måste bli ännu bättre på att utveckla ny kunskap, det skriver högskoleminister Lars Leijonborg tillsammans med Cecilia WigströmGP debatt idag.

10 juni 2009

Bergman Alme vill ha husbåtar i Göteborg

Idag finns färdiga husbåtskoncept både i villa-klassen och i lägenhets-kategorin. Dessa har testats i olika kommuner bland annat i Solna, Kalmar och Strängnäs. Prismässigt kan de jämföras med hus i våra mer eftertraktade delar av staden. Sett till kvadratmeterhyra är de ungefär i paritet med lägenheterna på Norra Älvstranden.

- Jag vill ha en levande stadsbild och skulle vilja se både hemmabyggen av händiga Martin Timell-typer och färdigköpta båtarna längs våra kajer, det säger Kristina Bergman Alme idag till GP i en kommentar till hennes motion som behandlades på kommunstyrelsen under förmiddagen.

Motionen går nu vidare till fullmäktige för slutlig behandling, men kommunstyrelsen valde idag att besvara motionen med Byggngadsnämndens svar. Motionen till KF kan läsas här, ärendet här och fler diskussioner om husbåtar här.

3 juni 2009

Invandrare måste få stöd i vardagsproblem

Det svenska samhället är i mångt och mycket ett formellt samhälle styrt av osynliga regler. För dem som kommer till Göteborg under kortare eller längre perioder behövs konkret kunskap, men också en slags kulturguide som kan agera dörröppnare och hjälpa till att läsa av osynliga regler och koder. Därför har vi väckt en motion till kommunfullmäktige om att det ska skapas en informationspunkt, kanske på medborgarkontoren, dit de nya göteborgarna kan vända sig för att få stöd i integrationen till det svenska samhället. En EU-guide, som också ska fungera för medborgare från EES-länder som söker sig hit för att arbeta och som erbjuder information på ett antal olika språk, det skriver EP-kandidaten Piotr Kiszkiel och Kristina Bergman AlmeGT debatt idag.

28 maj 2009

Odenjung (FP): Oroande mobbingundersökning i Göteborg!

Idag presenterades två nya rapporter som skildrar hur Göteborgs skolelever både drabbas av och förhåller sig till mobbning. En av rapporterna har använt sig av den så kallade Olweusenkäten, där cirka 3600 Göteborgselever på mellan- och högstadiet deltog.

- Att nästan varannan elev på högstadiet upplever att klassläraren har gjort lite eller inte något för att motverka mobbing i klassen de senaste månaderna är oroande och allvarligt. Jag blir uppriktigt ledsen när en stor del av dem som blivit mobbade också uppger att de inte har berättat för någon annan om händelserna. Dessa ungdomar blir än mer utsatta, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP) i en kommentar till undersökningen.

- Arbetsro och trygghet är av avgörande betydelse för skolan. Att elever mobbas, kränks och hotas är helt oacceptabelt. Ingen elev ska behöva vara rädd för att gå till skolan. För mig är det en självklarhet att skolpersonal ska agera direkt mot mobbing när den uppstår och att vi hela tiden ska arbeta förebyggande. Vi får inte svika dessa ungdomar och folkpartiet vill att alla skolor i Göteborg ska arbeta med vetenskapliga och beprövade metoder mot mobbing. Det är dags för den styrande minoriteten att ta ansvar, avslutar Helene Odenjung (FP).

Läs mer i GP.

26 maj 2009

Odenjung (FP): Den liberala skillnaden vågar prioritera!

Idag har kommunalrådet Helene Odenjung (FP) presenterat folkpartiet liberalernas i Göteborg budgetförslag för 2010.

– Vi tror på den enskilda människan och förtroendet för den enskildes kraft. Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar, inte hinder, för initiativ och alternativ. Folkpartiet liberalerna prioriterar skola och omsorg, där göteborgarna får valuta för sina skattepengar och får göra egna val, säger Helene Odenjung.

– I en ekonomiskt ansträngd situation med minskade skatteintäkter och ökade kostnader för försörjningsstöd blir det än viktigare att skattebetalarnas pengar också används på bästa sätt. Genom effektiviseringar och konkurrensutsättning får vi finansiellt utrymme för en oförändrad skatt. Vi ska vara sparsamma och göra rätt prioriteringar, fortsätter Odenjung.


– Vi halverar antalet SDN. Samtidigt införs ett flexiblare och rättvisare system som möjliggör för göteborgarna att avgöra vart pengarna ska gå, genom att öronmärka resurserna för förskolan, grundskolan och hemtjänsten, fortsätter Odenjung.

Prioriterade frågor:

  • Platsgaranti införs i förskolan samtidigt som öppna förskolor och språkförskolor stöttas.
  • Vi öronmärker skolans resurser. Grundskolan tillförs 20 Mkr för en satsning på elever både i behov av stöd och extra utmaningar, där barnens läsande stimuleras ytterliggare.
  • Nobelklasser inom grundskolan och gymnasiet med särskilda inträdesprov införs.
  • Gymnasieskolans eleversättning höjs för att ytterligare höja kvalitén. Utbildningsnämnden förstärks med 30 Mkr, samtidigt som vi slår samman utbildningsnämnden och vuxenutbildningsnämnden.
  • Stadsarkitekt införs.
  • En jobb- och integrationssatsning införs för att bekämpa utanförskapet med bl a praktikplatser.
  • Inför euron i Göteborg som parallell valuta för att stärka stadens roll som besöks-, evenemangsort och handelspartner.
  • Äldreombudsman införs.

– Göteborg ska utvecklas till Sveriges ledande kunskapsstad. Fokus i folkpartiets budget är skolan och omsorgen om våra medborgare. Göteborg ska präglas av initiativ och alternativ. Ett Göteborg där mångfald ses som en styrka, avslutar Helene Odenjung.


Fler bilder från presskonferensen hittas här.

Du kan ladda ner budgeten här eller läsa mer här.

www.valstugan.eu

På vår lokala kampanjblogg, www.valstugan.eu kan du följa vad som händer i vår valstuga i Göteborg.

20 maj 2009

Våldsutsatta tjejer får personlarm

Våren 2007 motionerade folkpartiet liberalerna om att utreda möjligheterna att förse kvinnor och unga tjejer som utsatts för hot eller våld med personlarm. Nu genomförs ett pilotprojekt med larm i Göteborg, det beslutade kommunstyrelsen idag.

- På andra håll i landet tycker man att det här är en bra idé. Kommunerna är skyldiga att arbeta särskilt med våldsutsatta kvinnor. Att använda larm är en liten del för att kunna lösa en stor fråga, säger förslagsställaren Helene Odenjung (FP) till GP.

19 maj 2009

Dominansen från Stockholm ökar

Vi vill inte ha samma gubbar i samma soffor. Flytta ut delar av SVT till Göteborg eller behåll målet att 55 procent ska produceras utanför huvudstaden, skriver Eva Flyborg (FP) på GP debatt idag.

15 maj 2009

Debatt: Sopa ut resterna av all homofobi

I dag 15 maj firar vi FN:s internationella familjedag. Det är en dag som av många skäl är värd att fira, men kanske inte så som många fundamentalister tänker sig. För många människor är familjen "kärnfamiljen" - mamma, pappa och barn, där äktenskapets dygder och släktens och artens fortlevnad är det i grunden väsentliga för familjebildningen. Det skriver Stefan LandbergGT debatt.

29 april 2009

Se över reglerna för ambulanser

Får man hindra någon att rädda livet på en medmänniska? Får man hindra en ambulans eller en brandbil att komma fram? Svaret måste vara nej! Det gäller i första hand alla de huliganer som vi ser på gatan när en räddningsstyrka kommer fram, eller de huliganer som tar över stan efter en fotbollsmatch. Men det måste också gälla den offentliga sfären. Lagar och rutiner måste utformas så att dessa inte hindrar en livräddande insats. Annars kan det få tragiska konsekvenser. På juldagen 2008 fördröjdes en livräddande insats på Grekiska föreningen i Göteborg med flera minuter, det skriver idag Piotr KiszkielGT debatt.

28 april 2009

Odenjung (FP): Höjning av skatten slår mot de svaga!

- Skattehöjningar slår mot göteborgarna med lägst inkomster. Vi måste vända på varje skattekrona och våga göra prioriteringar. Vi vill halvera antalet stadsdelsnämnder och öronmärka skolans resurser. Besparingar på skolan slår hårt på flera generationer framåt och det vill jag inte se, kommenterar Helene Odenjung, kommunalråd (FP), S och MP:s utspel idag om sparbeting, frysta topplöner och höjning av skatten i Göteborg.

1 april 2009

"Kompletterande riktlinjer avseende hanteringen av ärenden gällande makar i äldreboende", är den långa och byråkratiska rubriken som utgör slutpunkt f

"Kompletterande riktlinjer avseende hanteringen av ärenden gällande makar i äldreboende", är den långa och byråkratiska rubriken som utgör slutpunkt för det arbete som Mikael Janson (FP) drivit under flera år för att ge de äldre en värdigare ålderdom tillsammans.

- På dagens kommunstyrelse kommer så till slut det sista steget för äldre pars rätt att få bo ihop även på ålderns höst upp för beslut. Det sker i form av ett följdbeslut avseende taxor och avgifter för att möjliggöra även för den som inte egentligen har behov av en äldreboendeplats att få flytta med sin make/maka till ett särskilt äldreboende. Det är glädjande att vi nu äntligen kommit så här långt, uttalar Mikael Janson, ersättare i kommunstyrelsen.

- En av de första saker jag gjorde när jag kom in i kommunstyrelsen 2005 var att stoppa planerna på att göra det ännu svårare att få rätt till en plats i äldreboende. Riktlinjerna som hade tragglats genom alla kommunala instanser inklusive pensionärsråd och bara var uppe för bekräftelse i kommunstyrelse och fullmäktige, var så tillkrånglade att jag sade stopp och belägg. Sedan tog det ett halvårs diskussioner innan vi till slut istället kunde enas om att tvärtom, för första gången på länge, minska kraven för rätt till ett boende. Det hade gått för långt med den så kallade "kvarbo-principen" där äldre skulle bo kvar hemma till snart sagt vilket pris som helst, säger Mikael Janson.

- Jag trodde det skulle räcka med det. Det visade sig dock att skrivningarna inte hjälpte de äldre par där bara den ena hade ett stort omvårdnadsbehov. När jag blev uppmärksammad på flera upprörande fall där äldre par som levt ett helt liv ihop tvingades isär av kommunen ställde jag en fråga i fullmäktige om det rimliga i detta och om vi inte borde ändra regelverket så att det inte gick att missförstå. Svaret blev att det borde vi nog göra och i kommunstyrelsen gav vi sedan ett sådant uppdrag där rätten för äldre par att bo ihop tydliggjordes. Det är egentligen tragiskt att något så självklart skall behöva skrivas in i regelverk när vi i övrigt slagit fast viljan att göra det enklare överlag att få rätt till äldreboende, menar Mikael Janson.

- Med dagens beslut sätter vi förhoppningsvis en gång för alla punkt för myndighetsövergrepp som att tvinga isär äldre par! Det tråkiga är att det i Göteborg ännu saknas äldreboenden där människor med olika behov kan bo riktigt bra ihop. Kampen för det måste därför fortsätta, avslutar Mikael Janson. ", är den långa och byråkratiska rubriken som utgör slutpunkt för det arbete som Mikael Janson (FP) drivit under flera år för att ge de äldre en värdigare ålderdom tillsammans.

- På dagens kommunstyrelse kommer så till slut det sista steget för äldre pars rätt att få bo ihop även på ålderns höst upp för beslut. Det sker i form av ett följdbeslut avseende taxor och avgifter för att möjliggöra även för den som inte egentligen har behov av en äldreboendeplats att få flytta med sin make/maka till ett särskilt äldreboende. Det är glädjande att vi nu äntligen kommit så här långt, uttalar Mikael Janson, ersättare i kommunstyrelsen.

- En av de första saker jag gjorde när jag kom in i kommunstyrelsen 2005 var att stoppa planerna på att göra det ännu svårare att få rätt till en plats i äldreboende. Riktlinjerna som hade tragglats genom alla kommunala instanser inklusive pensionärsråd och bara var uppe för bekräftelse i kommunstyrelse och fullmäktige, var så tillkrånglade att jag sade stopp och belägg. Sedan tog det ett halvårs diskussioner innan vi till slut istället kunde enas om att tvärtom, för första gången på länge, minska kraven för rätt till ett boende. Det hade gått för långt med den så kallade "kvarbo-principen" där äldre skulle bo kvar hemma till snart sagt vilket pris som helst, säger Mikael Janson.

- Jag trodde det skulle räcka med det. Det visade sig dock att skrivningarna inte hjälpte de äldre par där bara den ena hade ett stort omvårdnadsbehov. När jag blev uppmärksammad på flera upprörande fall där äldre par som levt ett helt liv ihop tvingades isär av kommunen ställde jag en fråga i fullmäktige om det rimliga i detta och om vi inte borde ändra regelverket så att det inte gick att missförstå. Svaret blev att det borde vi nog göra och i kommunstyrelsen gav vi sedan ett sådant uppdrag där rätten för äldre par att bo ihop tydliggjordes. Det är egentligen tragiskt att något så självklart skall behöva skrivas in i regelverk när vi i övrigt slagit fast viljan att göra det enklare överlag att få rätt till äldreboende, menar Mikael Janson.

- Med dagens beslut sätter vi förhoppningsvis en gång för alla punkt för myndighetsövergrepp som att tvinga isär äldre par! Det tråkiga är att det i Göteborg ännu saknas äldreboenden där människor med olika behov kan bo riktigt bra ihop. Kampen för det måste därför fortsätta, avslutar Mikael Janson.

3 mars 2009

Tydligare motionsspår i Änggårdsbergen

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Axel Darvik (FP) och Eva-Lena Haag (FP) att motionsspåren i Änggårdsbergen markeras bättre och att det ska finnas spår med belysning.

- Änggårdsbergen är ett mycket trevligt grönområde med ett nätverk av grusvägar och stigar som används flitigt under dygnets ljusa timmar. För de som vill motionera i högre tempo längs stigarna uppstår dock allt som oftast problem med att finna en lämplig väg, menar Axel Darvik och Eva-Lena Haag som anser att det skulle vara på sin plats med lite bättre vägledning. Det som behövs är några uppmätta motionsspår av varierande längd och som tydligt markeras längs hela spåret med olika färgkoder.

- För att möjliggöra att motionsspåren kan användas under större delen av vinterhalvåret vore det önskvärt med åtminstone ett elljusspår. Rätt utformade kan belysningen användas för att ge en annan dimension och förstärka upplevelsen av Änggårdsbergen ”by night”, säger Darvik och Haag. De föreslår därför att kommunfullmäktige ger i uppdrag åt berörda nämnder och förvaltningar att anlägga motionsspår i Änggårdsbergen och att minst ett av spåren förses med belysning.

20 februari 2009

Lotsa funktionsnedsatta rätt direkt!

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Janson (FP), Jonas Ransgård (M) och Carina Liljesand (KD), att kommunstyrelsen utreder förutsättningarna för en mer samlad vägledning för enskilda med funktionsnedsättning.

- Många människor med funktionsnedsättningar kan vittna om hur tröstlöst mötet med den offentliga apparaten kan vara. De verksamheter som egentligen är till för dem upplevs istället som en motpart. Var och en ser till sin del, sitt ansvarsområde och inte till hela människan bakom funktionshindret, menar Janson, Ransgård och Liljesand.

- Olika huvudmän, stat, region, kommun och administrativa enheter inom dessa hanterar de olika delarna och ibland rentav samma eller snarlika insatser som den enskilde bollas emellan. Skillnaderna i vilket stöd som erbjuds kan också bero på vem som fattar beslutet. För en person med en dessutom ny omvälvande livssituation i bagaget, kan det vara väl så förödande som själva förändringen i livssituationen som sådan. Att ens veta sina behov och stå upp för sin rätt att få dem tillgodosedda är i det läget inte helt enkelt, säger Janson, Ransgård och Liljesand.

- För psykiskt funktionshindrade finns sedan ett antal år så kallade personliga ombud, som är en form av kontaktperson med ett ansvar för att bistå och å den enskildes vägnar se till att samordna insatserna på bästa sätt för rätt insatser i rätt tid från rätt instans. Det ger sammantaget såväl välfärdsvinster som samhällsekonomiska vinster. Det kan finnas anledning att pröva något liknande även för övriga funktionshindersgrupper, avslutar Janson, Ransgård och Liljesand.

11 februari 2009

Marit Paulsen i topp på FP:s EU-valsedel

Folkpartiet liberalerna fastställde på lördagen vid sitt partiråd i Göteborg partiets valsedel till Europaparlamentsvalet den 7 juni i år.

Listan toppas av Marit Paulsen, som valdes enhälligt av partirådet. På plats två och tre placerades Olle Schmidt, europaparlamentariker från Malmös respektive Cecilia Wikström, riksdagsledamot från Uppsala. På platserna därefter återfinns två riksdagsledamöter från Stockholm, Fredrik Malm och Barbro Westerholm. Den slutgiltiga listan innehåller totalt 42 namn.

- Jag ska fortsätta att driva jordbruksfrågorna och ett avskaffande av EU:s jordbruksstöd, säger Marit Paulsen (FP) i en kommentar. Men jordbrukspolitik är inte bara matproduktion. En av de centrala punkterna är att ge afrikanska kvinnor en fair chans att få ordning på sina liv och ge sina barn vaccin och skolgång.

Partirådet antog också FP:s europaprogram "Vi tror på Europa". Programmet innehåller ett stort antal punkter som exempelvis införandet av euron, en offensiv klimatpolitik med utbyggd kärnkraft och forskningssatsningar kring förnybar energi samt ett europeiskt FBI. Se hela listan här.