27 augusti 2009

Göteborg behöver en äldreombudsman

- Händelserna med vanvården inom äldreomsorgen i Frölunda visar på behovet av en äldreombudsman i Göteborg. Kritiken från socialstyrelsen landar ytterst på oss som arbetar med äldrefrågorna och i synnerhet på ansvarig politisk nämnd och ansvarigt kommunalråd Marina Johansson (S), säger Mikael Janson (FP), ersättare i kommunstyrelsen.

Göteborg behöver äldreombudsman som står på de äldres och anhörigas sida, som kan granska omsorgen om de äldre och sjuka och till vilken alla kan vända sig, även anonymt, för frågor och klagomål, såväl drabbade och anhöriga som personal. - Klagomål får inte sopas under mattan som uppenbarligen har skett, menar Mikael.

- Jag uppmanar nu därför Marina Johansson (S) att ge mig det svaret, att nu är det dags för en äldreombudsman även i Göteborg, när hon besvarar min interpellation i fullmäktige om vad som egentligen görs för att kvalitetssäkra äldreomsorgen i Göteborg, avslutar Mikael Janson (FP).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar