22 augusti 2013

Lärarnas arbete är värt att belöna med ett pris

I går hanterade kommunstyrelsen Folkpartiets förslag om att inrätta ett pris till "årets pedagog" i Göteborg. Förslaget väcktes i samband med Världslärardagen förra året för att uppmärksamma själva dagen samt lyfta fram duktiga och engagerade lärare som arbetar i staden. Men den rödgröna ledningen tycker inte att lärarna är värda en sådan utmärkelse. Förslaget avslogs – men de borde tänka om inför behandlingen av ärendet i kommunfullmäktige. Det skriver Helene Odenjung på GT debatt i dag.

20 augusti 2013

De rödgröna har tappat greppet om skolan

Skolan är alltför viktig för att låta de rödgröna få fortsätta att missköta uppgiften i Göteborg. Vi kan inte svika våra unga på detta sätt, skriver Helene Odenjung tillsammans med Alliansen i Göteborg på GP debatt i dag.

3 augusti 2013

Göteborg behöver en ny bostadspolitik

Göteborg har ovanligt goda förutsättningar att bygga nya bostäder, ändå är byggtakten katastrofalt långsam. Den sittande majoriteten gick till val med ett löfte om 10 000 nya bostäder. Hur ser då halvtidsresultatet ut? Under åren 2011 och 2012 byggdes totalt 3 207 bostäder i nya hus, enligt SCB. Med 150 000 personer i kö och var fjärde ungdom utan möjlighet att flytta hemifrån är siffrorna inget mindre än en katastrof. Det skriver Pär Ekström och Ingvar Gräns (FP) på GP debatt i dag.

Läs mer om Folkpartiets bostadspolitik.

2 augusti 2013

För svårt att få plats på äldreboende i Göteborg

Under hela 2000-talet så har antalet äldreboendeplatser minskat i Göteborg. Mer än var femte plats har försvunnit och denna trend fortsätter framöver. Man kan se avvecklingen på olika sätt. Under de senaste 10 åren så har det varit en bred politisk samsyn att äldre skall ges större möjlighet att få bo hemma så länge som möjligt. Det har blivit en win-win effekt av detta. De gamla vill ofta bo hemma så länge som möjligt och det är oftast billigare för samhället om de gör det. Under de senaste åren har man dock alltmer märkt reformens baksida. Besparingarna har i stor utsträckning gått till att täcka svarta hål i stadsdelsnämndernas budgetar. 2011 så användes sju procent av äldreromsorgens anslag i Göteborg till andra verksamheter. Det har blivit en liten förbättring nu, men äldreomsorgen får fortfarande stryka på foten i de flesta stadsdelsnämnderna. Det skriver Bo Anderssen (FP) på GP debatt i dag.

Läs mer om Folkpartiets äldrepolitik i Göteborg och i våras presenterades också ett nytt äldreprogram.