24 september 2009

Det behövs mer debatt om älven

Det pågår ett framsynt arbete kring hur vi ska säkra staden mot stigande vattennivåer, men det finns en rad andra spörsmål som kräver svar. Grundfrågan är hur vi ska binda ihop vår stad med älven som ett naturligt centrum, inte en barriär? Den frågan ställer sig Mikael Janson (FP), Kjell Björkqvist (FP) och Ann-Catrine Fogelgren (FP) på GT debatt idag.

18 september 2009

Dawit-manifestation i Göteborg

Nu är det 8 år sedan Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Riksdagens tvärpolitiska Dawit Isaak-grupp uppmärksammar detta med manifestationer i Göteborg, Malmö, Lerum, Linköping, Luleå, Stockholm, Uppsala och Västerås nu på lördag den 19 september.

I Göteborg träffas vi på Kungsportsplatsen kl 11.30 för att visa vårt stöd för Dawit Isaak. Journalister, politiker av alla färger och representanter från civilsamhället kommer att hålla korta anföranden.

- ”Pressens frihet är alltid en nagel i ögat på den som önska att efter gottfinnande handskas med folkens öde” skrev Torgny Segerstedt redan1938. En annan göteborgare, Dawit Isaak, agerar i samma anda. Nu är han fängslad och kan inte längre skriva. Därför måste vi tillsammans vara hans nagel i ögat på Eritreas president, säger Cecilia Wigström (FP), ordförande i riksdagens tvärpolitiska Dawit Isaak-grupp.

Läs mer om manifestationen i GP.

15 september 2009

C och FP: Utveckla vattenbruket längs våra kuster!

I en motion till fullmäktige vill Franziska Osterberger Gustafsson (C) och Helena Holmberg (FP) utreda möjligheterna till ett bättre utveckla vattenbruket i Göteborg och på Västkusten.

- Vi tror på vattenbruket som en framtidsnäring för Göteborg och västkusten som, om den tillämpas på rätt sätt, kan stärka kustkommuners ekonomi, miljö och attraktionskraft och därmed främja vår kommuns och regions framtid. Därför vill vi nu att frågan om vattenbruket utreds, det säger Franziska Osterberger Gustafsson (C) och Helena Holmberg (FP) i en kommentar till deras motion.

- Vattenbruket har utvecklats förhållandevis svagt i Sverige jämfört med våra grannländer och ännu mindre i en global jämförelse. Vår kust är utmärkt till att odla musslor och ostron på och ett ökat vattenbruk skulle bidra till en mer levande skärgård och en god havsmiljö, avslutar Franziska Osterberger Gustafsson (C) och Helena Holmberg (FP)

Motionen finns att läsa här.

11 september 2009

Bergman Alme (FP): Betala med betalkort vid parkering!

Varför går det inte att betala med bank- och betalkort i parkeringsautomaterna i Göteborg? Den frågan väcker nu folkpartisten Kristina Bergman Alme i fullmäktige.

- Idag är det bara mynt eller bensinkort som välkomnas i flertalet av stadens parkeringsautomater och jag kan inte förstå varför. Både i Malmö och Stockholm är det idag fullt möjligt att betala med betalkort, den möjligheten borde göteborgare och våra gäster ha, säger Kristina Bergman Alme (FP), vice ordförande i Konsumentnämnden och ersättare i fullmäktige i en kommentar till sin nylagda interpellation.
Interpellationen kan läsas här. GP skriver om förslaget här.

9 september 2009

Utbildning för bättre bemötande väntar

Idag beslutade en enig kommunstyrelse att ställa sig bakom Mikael Janson (FP), Jonas Ransgård (M), Carina Liljesands (KD) motion om bättre bemötande av människor med funktionsnedsättning.

- Många med funktionsnedsättning kan vittna om hur de bemöts på ett negativt sätt även av kommunal personal som rentav har till uppdrag att vara till och stöd och hjälp. Ofta handlar det mer om otillräcklighet, okunskap, osäkerhet samt kanske missriktad välvilja än verklig illvilja från personen ifråga. Därför är det så viktigt att utbilda i detta, att få till de "aha-upplevelser" som gör att man ser det man inte tidigare insett varit fel i hur man agerat i sin yrkesroll, fortsätter Mikael Janson (FP).

- Det är lysande att det nu bakas in i den utbildningsinsats som ska göras kring att etablera mänskliga rättighetersperspektivet inom all kommunens verksamhet. Bemötandefrågan är ju en grundläggande del i detta, inte minst gentemot den med funktionsnedsättning, som annars hade missats, avslutar Mikael Janson (FP).

8 september 2009

Västtrafik - gör om biljettsystemet

Vi göteborgare har rätt att kräva ett enkelt system som är lätt att hantera för barn, gamla och turister och som dessutom är rättssäkert. Bit i det sura äpplet. Gör om - tillsätt kundpaneler, se till att normalt resande över zoner och andra vardagshändelser klaras enkelt, det skriver Eva Flyborg riksdagsledamot från Göteborg på GP debatt.

7 september 2009

Statligt miljonregn över Göteborg

- Med dagens besked från regeringen får Göteborg drygt 379 miljoner i kronor. Extra pengar till kommuner och landsting har varit högsta prioritet för folkpartiet. Nu måste pengarna användas rätt. Minska barngrupperna i förskolan, höj kvalitén i skolan och få de äldre att känna sig trygga, det säger Helene Odenjung kommunalråd (FP), med anledning av att Alliansregeringens budgetproposition föreslår höjda bidrag till landets kommuner och landsting.

- Regeringens extrastöd till kommunerna visar att Alliansen tar ansvar i kristider och prioriterar välfärden och självklart är jag glad att regeringen har lyssnat. Jag välkomnar också att regeringen nu ser över kommunernas ekonomiska spelregler. För det är något som verkligen behövs, avslutar Helene Odenjung (FP).

Konjunkturstödet fördelas efter invånarantal per den 1 november 2009 och siffrorna nedan bygger på Statistiska Centralbyråns uppgifter den 30 juni 2009 varför det verkliga utfallet kan avvika något från nedanstående beräkning. Men totalt tillskott i budgetpropositionen innebär för Göteborgs del 378 miljoner kronor och tillsammans med vårpropositionen som presenterades tidigare i år har Göteborg fått drygt 643 miljoner kronor i extra stöd från staten. För Västra Götalandsregionen innebär det cirka en halv miljard kronor i extra bidrag.

4 september 2009

Det har alltid funnits snöstormar, höststormar och vårstormar

Ulla Palmgren skriver om vädrets makter och där hon undrar över om kunskapen kring underhåll av mark och vatten håller på att försvinna, läs hennes artikel på GL:s hemsida här.

3 september 2009

Pehrson och Odenjung informerade sig om oroligheterna i Göteborg

Idag genomförde Johan Pehrson, rättspolitisk talesperson i folkpartiet och Helene Odenjung kommunalråd, en rad besök i Göteborg för att informera sig om de oroligheter som skett på en del platser senste veckorna. Först besöktes räddningstjänsten i Storgöteborg (bilden), därefter blev det ett nytt besök hos polisen på Hisingen och dagen avslutades hos socialtjänsten i Biskopsgården.

Handelsflottan behöver likvärdiga förutsättningar

Handelsflottan i Sverige måste få likvärdiga förutsättningar som andra EU-länder. Sedan 2007 finns ett riksdagsbeslut om att införa tonnageskatt, men ett par frågetecken återstår. Det är viktigt att räta ut dem fortast möjligt, skriver Lars Tysklind, Anita Brodén, Nina Larsson, Christer Winbäck som är riksdagsledamöter (FP) från Västra Götaland och Värmland på GP debatt.

1 september 2009

Skydda lagens väktare med skärpta lagar

- Brandmännen har vårt full stöd i sitt krav på att när de utsätts för hot eller våld eller stoppas från att sköta sitt arbete så ska det ses som våld mot tjänstemän. Det är inte rimligt att brandmännen inte omfattas av detta idag, på det sätt som polisen gör. Det säger riksdagsledamot Cecilia Wigström (FP) från Göteborg och suppleant i justitieutskottet i en kommentar till händelserna i Göteborg.