3 september 2009

Handelsflottan behöver likvärdiga förutsättningar

Handelsflottan i Sverige måste få likvärdiga förutsättningar som andra EU-länder. Sedan 2007 finns ett riksdagsbeslut om att införa tonnageskatt, men ett par frågetecken återstår. Det är viktigt att räta ut dem fortast möjligt, skriver Lars Tysklind, Anita Brodén, Nina Larsson, Christer Winbäck som är riksdagsledamöter (FP) från Västra Götaland och Värmland på GP debatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar