24 september 2013

Övervakning av minoriteter är oacceptabelt i ett rättssamhälle

De uppgifter som framkommer i media i dag om registrering av romer i Sverige visar på en synnerligen bristande respekt för gällande lagar och förordningar och är ett ytterligare tecken på låg förståelse för grundläggande mänskliga rättigheter hos svenska myndigheter och organisationer.

Det är inte första gången som minoritetsgrupper utsätts för kränkande behandling i form av olaglig registrering. I Göteborg har vi tidigare, i likhet med andra städer, drabbats av skandaler kring bostadsbolagens dataregister av hyresgäster som innehöll, vid sidan av lösryckta rykten och ren nonsens, uppgifter om bl a etnicitet och sjukdomshistoria.

Att polismyndigheten har tillåtit att den här typen av register används inom ramen för dess verksamhet är en skandal och för tankarna till några av de mörkaste perioder i mänsklighetens historia. Vi måste alla gemensamt säga ifrån och ta ett ställningstagande mot kränkning av personlig integritet och grundläggande mänskliga rättigheter. Det är av yttersta vikt att samhället gemensamt går till botten med det här.Folkpartiet Göteborg har tidigare motionerat i kommunfullmäktige om att en översyn av synen på de mänskliga rättigheterna skall genomföras och att alla anställda inom stadens organisation ska erbjudas utbildningsinsatser. I ljuset av det framkomna känns det väldigt angeläget att även polismyndigheten genomför en rad insatser och utbildningar.


Slutligen vill jag rikta mina ord till de drabbade. Majoriteten av oss som verkar inom det offentliga ser det som händer som en mycket tråkig utveckling och hoppas att er tilltro till samhället förblir orubbad. Vi kan inte låta ett fåtal personer som väljer att bryta mot lagen och handla omoraliskt förstöra för oss andra.


Piotr Kiszkiel
Ordförande Folkpartiet liberalerna i Göteborg

16 september 2013

FP kräver svar om äldreomsorgen i Majorna-Linné

I en interpellation till kommunfullmäktige kräver biträdande kommunalrådet Ann Catrine Fogelgren (FP) besked från SDN Majorna-Linnés ordförande om situationen inom äldreomsorgen. Det med anledning av en kritisk skrivelse från flera fackförbund.

- Det är uppenbart att det är ett allvarligt läge inom stadsdelens äldreomsorg. Skrivelsen från fackförbunden vittnar om personal som försöker göra ett bra jobb – men som inte längre orkar eller klarar av sitt arbete. Så kan det inte fortsätta, vare sig för personal eller de äldre, säger Ann Catrine Fogelgren, biträdande kommunalråd (FP).

- Vi vill veta vilka åtgärder majoriteten i nämnden tänker vidta. Samtidigt är det tydligt att det åter behövs en ny debatt om situationen inom stadens äldreomsorg, avslutar Ann Catrine Fogelgren (FP).

12 september 2013

Riv inte valhallabadet!

Valhallabadet är en unik byggnad i som fyller en viktig funktion för många grupper. Vi ska inte förstöra fungerande sociala mötesplatser som gör stadsrummet levande. Att det finns ett bad mitt i staden med unik arkitektur är värdefullt. Valhallbadet gör att Evenemangsstråket lever upp även på andra tider. Sådana värden går inte att återskapa. Vi ska vara rädda om de stadsmiljöer som fungerar i dag.  Vi vill behålla badet och utveckla det. Det skriver Kjell Björkqvist och Helene Odenjung på på GP debatt.

10 september 2013

"Folkpartiet vill ge fler chansen att kandidera till politiska förtroendeuppdrag"

Snart inleder Folkpartiet liberalerna i Göteborg sin interna nomineringsprocess för att ta
Piotr Kiszkiel
fram vilka kandidater som ska stå på valsedlarna i valet om drygt ett år. Folkpartiets styrelse i Göteborg har beslutat att införa öppna nomineringar.


- Folkpartiet vill ge fler chansen att kandidera till politiska förtroendeuppdrag. Göteborgarna ges nu chansen att nominera kandidater till partiets lokala provval. På så sätt bidrar vi till att stärka och fördjupa demokratin samt öppna upp vårt parti, säger Piotr Kiszkiel ordförande Folkpartiet i Göteborg.


- Syftet med öppna nomineringar är för att få fram fler liberala kandidater och förnya Folkpartiet. Det finns många liberalt sinnade personer som kan tänka sig att bli kandidater för vårt parti – bara de får frågan. På det här sättet får allmänheten och partiets sympatisörer möjlighet att påverka vilka som ska kandidera för partiet, säger Olle Andersson, sammankallande i Folkpartiet Göteborgs nomineringskommitté.


Fakta: Från och med den 15:e september och fram till den 6:e oktober, kan alla som bor i Göteborg även icke partimedlemmar, lämna in nomineringar till kommun, region och riksdag. Förslagen tas enklast emot via www.folkpartiet.se/nominera eller via partikansliet.