24 september 2013

Övervakning av minoriteter är oacceptabelt i ett rättssamhälle

De uppgifter som framkommer i media i dag om registrering av romer i Sverige visar på en synnerligen bristande respekt för gällande lagar och förordningar och är ett ytterligare tecken på låg förståelse för grundläggande mänskliga rättigheter hos svenska myndigheter och organisationer.

Det är inte första gången som minoritetsgrupper utsätts för kränkande behandling i form av olaglig registrering. I Göteborg har vi tidigare, i likhet med andra städer, drabbats av skandaler kring bostadsbolagens dataregister av hyresgäster som innehöll, vid sidan av lösryckta rykten och ren nonsens, uppgifter om bl a etnicitet och sjukdomshistoria.

Att polismyndigheten har tillåtit att den här typen av register används inom ramen för dess verksamhet är en skandal och för tankarna till några av de mörkaste perioder i mänsklighetens historia. Vi måste alla gemensamt säga ifrån och ta ett ställningstagande mot kränkning av personlig integritet och grundläggande mänskliga rättigheter. Det är av yttersta vikt att samhället gemensamt går till botten med det här.Folkpartiet Göteborg har tidigare motionerat i kommunfullmäktige om att en översyn av synen på de mänskliga rättigheterna skall genomföras och att alla anställda inom stadens organisation ska erbjudas utbildningsinsatser. I ljuset av det framkomna känns det väldigt angeläget att även polismyndigheten genomför en rad insatser och utbildningar.


Slutligen vill jag rikta mina ord till de drabbade. Majoriteten av oss som verkar inom det offentliga ser det som händer som en mycket tråkig utveckling och hoppas att er tilltro till samhället förblir orubbad. Vi kan inte låta ett fåtal personer som väljer att bryta mot lagen och handla omoraliskt förstöra för oss andra.


Piotr Kiszkiel
Ordförande Folkpartiet liberalerna i Göteborg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar