27 juni 2009

Hemvård av obotligt sjuka måste bli bättre

Det är bra att fler engagerar sig för vården vid livets slut, det skriver Mikael Janson (FP) idag på GT debatt, där han replikerar på företrädare från Sjukvårdspartiet.

24 juni 2009

Vårda namnet Gothenburg!

I en motion till fullmäktige föreslår folkpartisten Mikael Janson att det ska tas fram uppdaterade riktlinjer för användningen av de utländska benämningarna av Göteborgs stad, särskilt den internationella engelska benämningen Gothenburg, det berättar GP idag.


- Göteborg är idag i Göteborg endast Göteborg och inget annat i stadens även internationellt riktade kommunikation. Samtidigt möter den som landar på Göteborg City Airport dekaler som hänvisar till Gothenburg och stadens nya stadsnät benämns Gothenburg Wireless, konstaterar Mikael Janson (FP), ersättare i kommunstyrelsen.


- Vi behöver därför parallellt se till att hitta former för att vårda vår internationella benämning kopplat till stadens officiella svenska namn, som exempelvis Göteborgs Universitet numera gör, säger Mikael Janson (FP), som väckt frågan i fullmäktige.


- Det är synd att helt sudda bort våra synonymer, då de påminner om vår unika internationella historia. Gothenburg är fortfarande det ortsnamn som hitresande ofta först möter och det är dumt att inte även vårda den benämningen för att rentav undvika förvirring om Göteborg också är Gothenburg eller inte, avslutar Mikael Janson (FP). Läs hela motionen här.

Ett flertal bloggar skriver om motionen här, här och här.

16 juni 2009

Krogar som har öppet till fem gynnar evenemangsstaden Göteborg

Den statliga alkoholutredningen har föreslagit att inga restauranger ska få servera alkohol efter klockan 03.00 på natten. Vi tycker utredningen är fel ute och vill tvärtom öka antalet restauranger som har tillstånd till 05.00. Det är mycket bättre att spriten dricks på restauranger som har kontroll och åldersgränser, det skriver Stefan Landberg (FP) och Jonas Ransgård (M) på GT debatt.

Inför Euron i Göteborg!

Idag uppmärksammas FP:s motion om att införa Euron som parallel valuta i Göteborg i GP. Kommunalrådet Helene Odenjung säger till tidningen att; Jag tror att det är en bra grej för turisterna, att kunna betala i euro. Hon väckte frågan om att införa Euron som parallell valuta i Göteborg tillsammans med Kristina Bergman Alme i våras och de två motionärerna skrev den 23 maj tillsammans med EP-kandidaterna Annika Beijbom, Berit Krantz och Piotr Kiszkiel på GT debatt om behovet.

12 juni 2009

Folk ska kunna känna sig trygga i Göteborg

De senaste åren har vi läst om gängkrig, bilbomber och skottlossningar. Man skulle kunna tro att det handlar om en stor stad långt borta, men det handlar om Göteborg. Det finns de som försöker ta lagen i egna händer, men det finns också starka krafter som motarbetar dem, skriver Helene Odenjung tillsammans med övriga gruppledare i kommunstyrelsen tillsammans med polisen på GP debatt.

11 juni 2009

Spetsutbildning för entreprenörer till Göteborg

Regeringen fattade i dag beslut om att ge Chalmers och Göteborgs universitet en av landets två spetsutbildningar i entreprenörskap. Vi måste bli ännu bättre på att utveckla ny kunskap, det skriver högskoleminister Lars Leijonborg tillsammans med Cecilia WigströmGP debatt idag.

10 juni 2009

Bergman Alme vill ha husbåtar i Göteborg

Idag finns färdiga husbåtskoncept både i villa-klassen och i lägenhets-kategorin. Dessa har testats i olika kommuner bland annat i Solna, Kalmar och Strängnäs. Prismässigt kan de jämföras med hus i våra mer eftertraktade delar av staden. Sett till kvadratmeterhyra är de ungefär i paritet med lägenheterna på Norra Älvstranden.

- Jag vill ha en levande stadsbild och skulle vilja se både hemmabyggen av händiga Martin Timell-typer och färdigköpta båtarna längs våra kajer, det säger Kristina Bergman Alme idag till GP i en kommentar till hennes motion som behandlades på kommunstyrelsen under förmiddagen.

Motionen går nu vidare till fullmäktige för slutlig behandling, men kommunstyrelsen valde idag att besvara motionen med Byggngadsnämndens svar. Motionen till KF kan läsas här, ärendet här och fler diskussioner om husbåtar här.

3 juni 2009

Invandrare måste få stöd i vardagsproblem

Det svenska samhället är i mångt och mycket ett formellt samhälle styrt av osynliga regler. För dem som kommer till Göteborg under kortare eller längre perioder behövs konkret kunskap, men också en slags kulturguide som kan agera dörröppnare och hjälpa till att läsa av osynliga regler och koder. Därför har vi väckt en motion till kommunfullmäktige om att det ska skapas en informationspunkt, kanske på medborgarkontoren, dit de nya göteborgarna kan vända sig för att få stöd i integrationen till det svenska samhället. En EU-guide, som också ska fungera för medborgare från EES-länder som söker sig hit för att arbeta och som erbjuder information på ett antal olika språk, det skriver EP-kandidaten Piotr Kiszkiel och Kristina Bergman AlmeGT debatt idag.