3 juni 2009

Invandrare måste få stöd i vardagsproblem

Det svenska samhället är i mångt och mycket ett formellt samhälle styrt av osynliga regler. För dem som kommer till Göteborg under kortare eller längre perioder behövs konkret kunskap, men också en slags kulturguide som kan agera dörröppnare och hjälpa till att läsa av osynliga regler och koder. Därför har vi väckt en motion till kommunfullmäktige om att det ska skapas en informationspunkt, kanske på medborgarkontoren, dit de nya göteborgarna kan vända sig för att få stöd i integrationen till det svenska samhället. En EU-guide, som också ska fungera för medborgare från EES-länder som söker sig hit för att arbeta och som erbjuder information på ett antal olika språk, det skriver EP-kandidaten Piotr Kiszkiel och Kristina Bergman AlmeGT debatt idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar