28 maj 2009

Odenjung (FP): Oroande mobbingundersökning i Göteborg!

Idag presenterades två nya rapporter som skildrar hur Göteborgs skolelever både drabbas av och förhåller sig till mobbning. En av rapporterna har använt sig av den så kallade Olweusenkäten, där cirka 3600 Göteborgselever på mellan- och högstadiet deltog.

- Att nästan varannan elev på högstadiet upplever att klassläraren har gjort lite eller inte något för att motverka mobbing i klassen de senaste månaderna är oroande och allvarligt. Jag blir uppriktigt ledsen när en stor del av dem som blivit mobbade också uppger att de inte har berättat för någon annan om händelserna. Dessa ungdomar blir än mer utsatta, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP) i en kommentar till undersökningen.

- Arbetsro och trygghet är av avgörande betydelse för skolan. Att elever mobbas, kränks och hotas är helt oacceptabelt. Ingen elev ska behöva vara rädd för att gå till skolan. För mig är det en självklarhet att skolpersonal ska agera direkt mot mobbing när den uppstår och att vi hela tiden ska arbeta förebyggande. Vi får inte svika dessa ungdomar och folkpartiet vill att alla skolor i Göteborg ska arbeta med vetenskapliga och beprövade metoder mot mobbing. Det är dags för den styrande minoriteten att ta ansvar, avslutar Helene Odenjung (FP).

Läs mer i GP.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar