27 november 2009

Cecilia Malmström föreslagen som EU-kommissionär för inrikesfrågor

Kommissionens ordförande José Manuel Barroso har idag i samband med en pressträff i Bryssel presenterat ansvarsfördelningen i den nya EU-kommissionen. Cecilia Malmström föreslås ansvara för frågor som rör EU:s polissamarbete, gränskontroll, säkerhetsfrågor samt asyl och migration.

- Jag är stolt över förtroendet att ansvara för några av de tuffaste utmaningarna för EU-samarbetet. För en liberal är det hedrande att få leda EU:s arbete mot gränsöverskridande brottslighet och människohandel, och med att få en gemensam asylpolitik på plats samtidigt som vi öppnar vägar för laglig migration till Europa. Dessutom behöver vi ge EU en tydligare roll när medlemsländerna drabbas av katastrofer. Med Lissabonfördraget får de här områdena ännu större tyngd inom EU.

- Stockholmsprogrammet är en av de viktigaste prioriteringarna för det svenska ordförandeskapet och handlar om frågor som verkligen berör medborgarna. Min uppgift i kommissionen blir att omsätta det i praktiken. Jag ser fram emot att samarbeta nära med kommissionär Viviane Reding, som föreslås som kommissionär för grundläggande rättigheter, för att säkra en effektiv brottsbekämpning och en migrationspolitik där individens rättigheter står i centrum.

23 november 2009

Proppen ur för äldres rätt till riktiga bra boenden!

- Marina Johansson (S) gör en fullständig kovändning när hon nu lyfter frågan om mellanboenden för äldre. Det är bara att välkomna! Göteborg är sämst i klassen och det behöver göras mycket för att bryta den ensamhet och otrygghet som många äldre idag känner, säger Mikael Janson (FP), ersättare i kommunstyrelsen i en kommentar till förslaget om att ta fram nya boendeformer för äldre i Göteborg.

- När jag för flera år sedan motionerade om en samlad strategi för fler anpassade boenden för äldre, inte bara dagens särskilda boenden för mycket gamla och sjuka, avslogs det med att det inte behövs. Alla vill bo kvar hemma. När vi varit på diskussioner har hon avfärdat behovet. Alla vill bo kvar hemma. När vi pekat på att arbetet med Senior Göteborg måste ges en politisk styrning och ett konkret uppdrag om att ta fram anpassade boende för äldre har det avslagits. Alla vill bo kvar hemma. Så har det fortsatt, konstaterar Mikael Janson (FP).

- Så sent som i oktober lade Kjell Björkqvist (FP) och jag en motion om att dels inrätta trygghetsboenden i Göteborg och ansöka om de stimulansmedel som regeringen nu avsatt, dels ge fastighetsnämnden ett samordningsansvar för olika typer av trygghetsboenden inklusive att se till att fullt ut anpassa i det ordinära bostadsbeståndet, inte ens det har ju (S), (MP) och (V) agerat för, och nu är det precis det som de föreslår. Det är bara att tacka och ta emot för den snabbehandlingen av vår motion, avslutar Mikael Janson (FP).

21 november 2009

Fler kvinnor i bolagsstyrelser!

Nyligen presenterade Dagens industri (DI) en kartläggning som visade att 17 av börsens största bolag har noll kvinnor i valberedningen och att bara 14 procent av valberedarna är kvinnor. Endast åtta stora börsbolag har jämställda valberedningar, definierat som med minst 40 procent av ett kön. Electrolux är ensamt bland giganterna att ha en valberedning med kvinnor i majoritet. Electrolux visar att det går om man vill. Det skriver Helene Odenjung och Carl B Hamilton på Dagens Industris debattsida.

19 november 2009

Landsmötet. Intervju med Cecilia Malmström om hennes nominering till EU-komissionärHär kan ni se en kort intervju med Cecila Malmström som gjordes direkt efter hennes tal här på landsmötet i Växjö. Du kan även se hela talet här, och den allmänpolitiska debatten här.

16 november 2009

Alla har rätt till ljus och värme

Vi närmar oss åter julen. För de flesta en tid av glädje, för andra bara ännu en blöt och kall årstid. Det finns de som inte har något hem och inte blir hjälpta av de insatser som samhället gör. Mikael Janson (FP) ersättare i kommunstyrelsen efterlyser lösningar för stadens utsatta på GT debatt.

11 november 2009

Janson (FP): Drogas äldre i Göteborg?

I en interpellation till fullmäktige väcker Mikael Janson (FP) frågan om övermedicinering av äldre och sjuka i Göteborg. Detta med anledning att flera stadsdelar blivit kritiserade av Socialstyrelsen för överanvändning av läkemedel.

- Rapport efter rapport har visat på missförhållanden. Nu behövs krafttag och diskussion om hur vi kan få bukt med övermedicinering av äldre och sjuka inom äldreomsorgen i Göteborg. Jag hoppas att mina frågor skapar debatt – för det är inte acceptabelt att äldre drogas. Det säger Mikael Janson (FP) i en kommentar till sin interpellation.

10 november 2009

Götaplatsen måste få ljus

I dagarna kommer miljontals ljus tändas på Liseberg och tillsammans med ljusstråk, upplysta fasader, träd, torg och broar kommer vår stad att lysa upp i november och decembermörkret. Både göteborgare och turister kommer att kunna njuta av årets upplaga av Julstaden, så även jag. Samtidigt kan jag bara beklaga att centrala delar i vår stad är oerhört mörka när det inte är något evenemang på gång. Inte minst är Götaplatsen, som är synonymt med Göteborg, en sådan plats. I en motion till fullmäktige har jag väckt förslaget att berörda nämnder får i uppdrag att lysa upp området. Det skriver Kerstin Ekman på GT debatt idag.

5 november 2009

Ge författare tillfällig fristad i Sverige

- Migrationsverket får inte omkullkasta kommunernas arbete för förföljda författare. Regeringen bör utreda möjligheterna att ge tillfälligt uppehållstillstånd för fristadsförfattare under den tid de verkar i Sverige på inbjudan av en svensk kommun.

Det säger Cecilia Wigström, riksdagsledamot från Göteborg (FP), med anledning av att hon ställt en fråga till regeringen om den bangladeshiske fristadsförfattaren Anisur Rahman i Uppsala som hotas av utvisning. Efter fatwan mot Salman Rushdie 1989 skapades ett europeiskt fristadssystem för förföljda författare. Göteborg blev den första svenska fristaden 1995 på initiativ av Folkpartiet liberalerna.

- Kulturministern ser positivt på Kulturrådets satsning på att fler svenska orter än Göteborg, Stockholm och Uppsala ska delta i det internationella nätverket av fristadsstäder. PEN har kännedom om närmare tusen förföljda författare och antalet ökar. Migrationsverket måste stödja fristadssystemet om yttrandefriheten i världen ska öka.

4 november 2009

"Det måste vara möjligt för unga och äldre att bo centralt"

Jag var nyligen i Louisiana i Danmark och såg en utställning som visade hur man misslyckats i många städer i världen med att behålla sin blandade befolkning i centrala delar. Förvandlingen började när industrijobben försvann. De som då bodde i dessa städer är i dag nästan helt borta. I Göteborg har samma resa gjorts. Det skriver Kjell Björkqvist (FP) på GT debatt idag.