11 november 2009

Janson (FP): Drogas äldre i Göteborg?

I en interpellation till fullmäktige väcker Mikael Janson (FP) frågan om övermedicinering av äldre och sjuka i Göteborg. Detta med anledning att flera stadsdelar blivit kritiserade av Socialstyrelsen för överanvändning av läkemedel.

- Rapport efter rapport har visat på missförhållanden. Nu behövs krafttag och diskussion om hur vi kan få bukt med övermedicinering av äldre och sjuka inom äldreomsorgen i Göteborg. Jag hoppas att mina frågor skapar debatt – för det är inte acceptabelt att äldre drogas. Det säger Mikael Janson (FP) i en kommentar till sin interpellation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar