27 december 2008

Nytänkande krävs för att bygga framtidens Göteborg

Stadsbyggandet måste ur både ett socialt och ekonomiskt perspektiv ta vara på stadensmångfacetterade värden och undvika ett stelbent och trångsynt tekniktänkande.Det handlar om att skapa något mer än att bara fylla igen tomma håli dagens stadsbild, skriver de folkpartistiska kommunpolitikerna Mikael Jansson, Kjell Björkqvist och Ann-Catrine Fogelgren på GP debatt.

18 december 2008

Helene Odenjung: ”Jag tror på Volvo utan statligt ägande"

Anneli Hultén skriver på SVD debatt (17/12) att hon nu är öppen för att staten ska ta över ägandet i Volvo. Hon menar att ledarskapet måste stå över dogmatiska principer och eget kortsiktigt tänkande. Om det är sådant ledarskap som väntar Göteborgs stad när hon tar över som kommunstyrelsens ordförande är jag oroad, det skriver Helene Odenjung på Brännpunkt.

17 december 2008

Fp: Äldre hindras välja boende!

I en interpellation till fullmäktige ställer Mikael Janson (fp) frågor direkt till SDN Majornas ordförande Nicklas Sjöström (s), om hur deras regelverk för äldreboenden fungerar och tillämpas. Detta med anledning av enskilda äldre i stadsdelen fortfarande drabbas i valet av boende och inte får den information som de har rätt till.

- För bara några år sedan, lyfte vi fram Gudrun 92 år, som inte fick flytta från Majorna till ett boende i Örgryte. Vi fick därefter skärpta regler för rätten att få flytta dit man önskar och staden tog i samband med det på mitt initiativ fram en katalog över alla äldreboenden i Göteborg. Nu finns återigen exempel från just Majorna på hur äldre motarbetas möjligheten att få välja boende efter eget tycke. Så får det inte vara och jag vill veta varför Majorna inte följer regelverket som finns, säger Mikael Janson, ersättare i kommunstyrelsen med anledning av sin interpellation.

12 december 2008

Fp: Uteserveringar på Gustaf Adolfs Torg?

Torg. Den frågan ställer sig folkpartistiska fullmäktigeledamoten Kerstin Ekman i en motion till fullmäktige, där hon har lyft frågan om att utreda möjligheterna att tillåta uteserveringar på Gustaf Adolfs Torg.

- Torget har historiskt varit stadens mittpunkt och en naturlig mötesplats för oss göteborgare, tyvärr tillhör det vårt förflutna. Därför vill jag utreda möjligheterna om att väcka torget till liv igen – som jag tycker är en idealisk plats för uteserveringar. Jag skulle gärna se samma utveckling som har skett på både Kungsportsplatsen och Järntorget, säger Kerstin Ekman (fp) i en kommentar till sin motion.

Du kan även läsa om Kerstins motion i GP och lyssna på SR:s inslag här.

11 december 2008

Fp: Obegripligt ställningstagande i sociala resursnämnden

- Socialdemokraterna säger nej till att se insatser för barn och unga som en framtidsinvestering.

På gårdagens sociala resursnämnd remissbehandlades Mikael Jansons (fp) och Helene Odenjungs (fp) motion om att inleda ett arbete i Göteborg för att kunna se förebyggande insatser för barn och unga som en långsiktig investering med hjälp av olika modeller och metoder. Nämndens majoritet avslog Alliansens förslag om att sociala resursnämnden ska åta sig ett samordningsansvar gentemot stadsdelarnas socialtjänst för bättre kunna värdera olika lämpliga sociala insatser för unga i riskzonen.

- Den passivitet förvaltningen och därmed vänstermajoriteten andas i sitt svar på motionen står i stark kontrast till alla stora ord om att vi måste göra allt från samhälle och kommun för att fånga unga i riskzonen innan det är för sent, säger Mikael Janson (fp) , ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i sociala resursnämnden.

- Istället för att välkomna möjligheten att sätta Göteborg på kartan som en föregångare i att arbeta fram modeller för att värdera olika sociala insatser, väljer Dario Espiga (s) att ducka och vill avvakta en statlig utvärdering som förväntas komma 2011. Det är bara märkligt oengagerat . Det vore ett ovärderligt stöd för socialtjänsten och andra att på allvar kunna skifta fokus i arbetet mot ungdomsbrottslighet och gängkriminalitet. Vi behöver bygga upp förebyggande långsiktigt verkande åtgärder utifrån en social investeringskalkyl som visar på de sammantagna välfärdsvinsterna av olika åtgärder, för den enskilde, samhället och även strikt ekonomiskt, avslutar Mikael Janson (fp).

Läs Alliansens yrkande i sociala resursnämnden här och motionen här.

10 december 2008

DEBATT: Kurser behövs i människorätt

I år är det 60 år sedan som FN antog sin allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Rättigheter som miljontals människor ännu i dag förvägras.Trots FN:s stolta deklarationer pågår förtrycket i diktaturer världen över. Den största av dem alla, Kina, är ett land som Göteborg sedan flera år har ett nära samarbete med.Trots förbättringar under OS är situationen i Kina oerhört allvarlig. Dagligen trampar enpartistaten på enskildas fri- och rättigheter. Människor förföljs och fängslas för sin tro eller politiska uppfattning. Dödsstraff tillämpas efter summariska rättegångar. Det är därför särskilt viktigt att vi som sedan länge har ett nära utbyte med företrädare för Kinas politiska ledning och deras förtrogna tar vårt ansvar när omvärldens ljus släckts efter OS, det skriver idag Mikael Janson och Piotr KiszkielGT debatt med anledning av deras motion som handlar om att inrätta en utbildning i MR-kunskap.

De två skriver även idag på Dagens samhälles debattsida i samma ämne; I dag fyller FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna 60 år. Stå upp för dem även i kommunala sammanhang! uppmanar två Göteborgspolitiker.

6 december 2008

Debatt: Vi måste våga säga ifrån

Sent en lördagskväll för en tid sedan tog jag bussen hem från Brunnsparken. Vid Marklandsgatan kliver det på fem glada och lite högljudda ungdomar. Den ena viskar till sin bänkkamrat att väl uppe vid "Fyrken" (bussens ändhållplats) kommer han att sno nödhammaren. Jag tycker inte det är en bra idé, särskilt som jag vet vilka kostnader kommunen har för krossat glas. När jag passerar säger jag att "Jag tycker att det är en bättre idé att låta den där sitta kvar." Det skriver Stefan Landberg på GT debatt idag.

1 december 2008

Fp vässar jämställdhetspolitiken

Folkpartiet kommer i en arbetsgrupp som leds av kommunalrådet i Göteborg Helene Odenjung att vässa partiets politik på jämställdhetsområdet.

- Jag ser mycket fram emot att leda arbetet med att vässa folkpartiets jämställdhetsprofil. Vår arbetsgrupp har fått ett brett uppdrag för att bryta rådande strukturer i vårt eget land, men också lyfta jämställdheten ur ett mer internationellt perspektiv. Folkpartiet har en lång och stolt tradition med jämställdhetslag, pappamånad och jämställdhetsbonus, vilket förpliktigar. Men det ger också goda möjligheter att presentera nya och viktiga framtida jämställdhetsreformer, säger Helene Odenjung.