17 december 2008

Fp: Äldre hindras välja boende!

I en interpellation till fullmäktige ställer Mikael Janson (fp) frågor direkt till SDN Majornas ordförande Nicklas Sjöström (s), om hur deras regelverk för äldreboenden fungerar och tillämpas. Detta med anledning av enskilda äldre i stadsdelen fortfarande drabbas i valet av boende och inte får den information som de har rätt till.

- För bara några år sedan, lyfte vi fram Gudrun 92 år, som inte fick flytta från Majorna till ett boende i Örgryte. Vi fick därefter skärpta regler för rätten att få flytta dit man önskar och staden tog i samband med det på mitt initiativ fram en katalog över alla äldreboenden i Göteborg. Nu finns återigen exempel från just Majorna på hur äldre motarbetas möjligheten att få välja boende efter eget tycke. Så får det inte vara och jag vill veta varför Majorna inte följer regelverket som finns, säger Mikael Janson, ersättare i kommunstyrelsen med anledning av sin interpellation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar