11 december 2008

Fp: Obegripligt ställningstagande i sociala resursnämnden

- Socialdemokraterna säger nej till att se insatser för barn och unga som en framtidsinvestering.

På gårdagens sociala resursnämnd remissbehandlades Mikael Jansons (fp) och Helene Odenjungs (fp) motion om att inleda ett arbete i Göteborg för att kunna se förebyggande insatser för barn och unga som en långsiktig investering med hjälp av olika modeller och metoder. Nämndens majoritet avslog Alliansens förslag om att sociala resursnämnden ska åta sig ett samordningsansvar gentemot stadsdelarnas socialtjänst för bättre kunna värdera olika lämpliga sociala insatser för unga i riskzonen.

- Den passivitet förvaltningen och därmed vänstermajoriteten andas i sitt svar på motionen står i stark kontrast till alla stora ord om att vi måste göra allt från samhälle och kommun för att fånga unga i riskzonen innan det är för sent, säger Mikael Janson (fp) , ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i sociala resursnämnden.

- Istället för att välkomna möjligheten att sätta Göteborg på kartan som en föregångare i att arbeta fram modeller för att värdera olika sociala insatser, väljer Dario Espiga (s) att ducka och vill avvakta en statlig utvärdering som förväntas komma 2011. Det är bara märkligt oengagerat . Det vore ett ovärderligt stöd för socialtjänsten och andra att på allvar kunna skifta fokus i arbetet mot ungdomsbrottslighet och gängkriminalitet. Vi behöver bygga upp förebyggande långsiktigt verkande åtgärder utifrån en social investeringskalkyl som visar på de sammantagna välfärdsvinsterna av olika åtgärder, för den enskilde, samhället och även strikt ekonomiskt, avslutar Mikael Janson (fp).

Läs Alliansens yrkande i sociala resursnämnden här och motionen här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar