24 maj 2012

Mer plask i Göteborg

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Kristina Bergman Alme att Göteborg stad tar fram ett vattenprogram, både när det gäller svalkande inslag och som en del av stadsrummet. Samtidigt ska stadens plaskdammar rustas upp och möjligheten till nya ska prövas vid nybyggnation.

- Vi vill se mer av vatten, gärna i parkerna och i Göteborgs stadsmiljö. Det får gärna plaskas mer i Göteborg, säger Kristina Bergman Alme (FP) ledamot i kommunfullmäktige. FP vill uppdatera 50-talets plaskdammar till något nytt och spännande.

- Det kan vara fontäner, labyrinter eller andra vattenhål som kan locka till sig lek, liv och rörelse när solen värmer på. Ett vattenprogram kan knyta ihop stadens närhet till vatten, avslutar Kristina Bergman Alme (FP).

22 maj 2012

Odenjung (FP) kommenterar rödgrön budget

I dag presenterade den rödgröna majoriteten sitt budgetförslag för 2013. Folkpartiets gruppledare Helene Odenjung kommenterar budgeten som innehåller många mål - men inga lösningar. 

- Ska Göteborg utvecklas till en kunskapsstad behövs högre ambitioner, visioner och tydligare styrning av skolan. Utan en öronmärkning av resurserna och tidiga insatser för eleverna försvinner pengarna i svarta hål. Vi saknar också riktiga satsningar på lärarna, nu är det bara vackra ord från majoritetens sida, säger kommunalrådet Helene Odenjung (FP).
- Det saknas tydliga satsningar och strategier för att stärka stadens företagsklimat och etablering av nya företag. Istället vill man förbjuda nya köpcentrum som kan bidra till ökad sysselsättning och skatteinkomster. Man tar gärna göteborgarnas pengar – men man har ingen förståelse för hur dem skapas, säger Helene Odenjung (FP).

Läs fler kommenterar från Alliansens gruppledare.

FP-rapport: Bättre insatser mot unga i riskzon

I dag presenterar Folkpartiet Liberalernas arbetsgrupp Tryggt Göteborg sin rapport ”Framtidstro för alla unga”, som innehåller en rad förslag hur Göteborgs stad bättre kan arbeta för att möta unga i riskzon och minska kriminaliteten bland ungdomar.

- Brottslighet drabbar alla, men redan utsatta människor drabbas allra värst. För oss är det en viktig uppgift att minska brottsligheten och öka tryggheten i Göteborg. Det viktigaste arbetet är brottsförebyggande och då handlar det om en bra politik för jobb och skapandet av en brottsförebyggande strategi som bidrar till en trygg skola och fritid för våra unga, säger Cecilia Wigström (FP), ledamot i kommunfullmäktige och sammankallande i arbetsgruppen.

I rapporten föreslås bland annat:
  • Etablera en enhet för traumatiserade barn
  • Mer praktik, lärlings- och korta yrkesutbildningar
  • Höjd lön för socialsekreterare som arbetar med utsatta barn och unga
  • Använd tidiga orossamtal
  • Utveckla ett koncept med ”nattvagnar” och mobila polisstationer
- Vi vet att ungdomar som hamnar i brottslighet ofta har andra problem. Därför ska ungdomar på glid mötas av tydliga och tidiga reaktioner samt snabbt få hjälp med att bryta sin destruktiva livsstil. Samhällets insatser ska visa respekt för den unges integritet och samtidigt klargöra att brottsligt handlande aldrig kan accepteras. Det är dags att höja ambitionerna, avslutar Cecilia Wigström (FP).

Läs rapporten: 


Framtidstro för alla unga i Göteborg
View more documents from Folkpartiet Liberalerna Göteborg.

Ann Catrine Fogelgren och Cecilia Wigström skriver om rapporten på GP debatt i dag.