24 maj 2012

Mer plask i Göteborg

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Kristina Bergman Alme att Göteborg stad tar fram ett vattenprogram, både när det gäller svalkande inslag och som en del av stadsrummet. Samtidigt ska stadens plaskdammar rustas upp och möjligheten till nya ska prövas vid nybyggnation.

- Vi vill se mer av vatten, gärna i parkerna och i Göteborgs stadsmiljö. Det får gärna plaskas mer i Göteborg, säger Kristina Bergman Alme (FP) ledamot i kommunfullmäktige. FP vill uppdatera 50-talets plaskdammar till något nytt och spännande.

- Det kan vara fontäner, labyrinter eller andra vattenhål som kan locka till sig lek, liv och rörelse när solen värmer på. Ett vattenprogram kan knyta ihop stadens närhet till vatten, avslutar Kristina Bergman Alme (FP).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar