30 augusti 2012

Man får den äldrevård man betalar för

Brister i äldreomsorgen på Norra Hisingen har GP skrivit åtskilliga artiklar om de senaste åren. Nu i veckan togs två nya fall upp. Problemet i äldreomsorgen är att resurserna ofta används till andra verksamheter än de är avsedda för, skriver Bo Anderssen (FP) på GP debatt i dag.

9 augusti 2012

Rätta till systemfelet i äldreomsorgen

Hemtjänsten i Göteborg tvingas ställa in insatser och utföra servicen på kortare tid än vad som egentligen krävs. Ett systemfel som måste rättas till, skriver Ann Catrine Fogelgren (FP) på GP debatt i dag. Det med anledning av Ann Catrines interpellation om sparkraven inom hemtjänsten i Göteborg.

7 augusti 2012

Debatt om sparkraven inom hemtjänsten

I en interpellation till kommunfullmäktige väcker Ann Catrine Fogelgren (FP) frågan om vilka konsekvenser det blir av de nedskärningar som drabbar omsorgen av äldre i Göteborg.

– Det är inte acceptabelt att hemtjänstbesök ställs in för att det ska sparas pengar i stadsdelarna. Det är varken mänskligt eller förenligt med socialtjänstlagen. Det finns uppenbarligen systemfel som måste rättas till, säger Ann Catrine Fogelgren (FP), biträdande kommunalråd.