20 juli 2012

Skolan måste stötta begåvade

Göteborgs skolor har i uppdrag, enligt skollagen, att ge alla barn och elever bästa möjliga förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt. När det kommer till sär­begåvade barn brister dock Göteborgs stad i sitt ansvar. Det är hög tid att öka intresset för elevers individuella förutsättningar och talanger samt inrätta spetsutbildningar i grundskolan, det skriver bland andra Helene Odenjung på GT debatt.

18 juli 2012

Tänkt nytt i Norra Masthugget

Norra Masthugget kommer när det byggs nya bostäder att bli en mycket attraktiv stadsdel vilket medför höga priser och hyror. Risken är att stadsdelen därmed blir otillgänglig för många. Vi föreslår följande punkter: ta fram en strategi för billiga bostäder, förtäta staden smart och ta tillvara de kvaliteter som finns samt få till en bra lösning av situationen med Oscarsleden, skriver Kjell Björkqvist (FP) och Charlotte Holm (FP) i byggnadsnämnden på GP debatt.