30 maj 2010

En miljard kronor ska satsas på lärlingsutbildning

På folkpartiet liberalernas partiråd i Uppsala presenterade Jan Björklund idag förslaget om att satsa en miljard på lärlingsutbildningar i Sverige.25 maj 2010

Folkpartiet satsar på förskola, skola och äldre!

Idag har kommunalrådet Helene Odenjung (FP) presenterat folkpartiet liberalernas budgetförslag, Den liberala skillnaden, för 2011. Se fler bilder.

- Vi tror på den enskilda människan och förtroendet för den enskildes kraft. Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar för initiativ och alternativ. Vår budget prioriterar skolan och omsorgen av våra äldre, säger Helene Odenjung (FP) i en kommentar till budget 2011.

- Vi ger göteborgarna valfrihet och rättvisa. Vi öronmärker resurserna för förskolan, grundskolan och hemtjänsten. Göteborgarna får valuta för sina skattepengar och får själva göra egna val hela livet, fortsätter Helene Odenjung (FP).

- I en ekonomiskt ansträngd situation med minskade skatteintäkter och ökade kostnader för försörjningsstöd blir det än viktigare att skattebetalarnas pengar också används på bästa sätt. Genom minskad SDN-organisation, effektiviseringar och konkurrensutsättning får vi finansiellt utrymme för en oförändrad skatt och kan genomföra vikiga satsningar, fortsätter Helene Odenjung (FP).

FP-satsningar i budgeten:
  • Resurserna till förskolan och skolan öronmärks. 200 Mkr satsas på kvalité i ett förskolelyft, mindre barngrupper och en kögaranti införs.
  • En satsning på jobb- och integration om 100 Mkr införs för att bekämpa utanförskapet med bl a lärlingsjobb och praktikplatser.
  • En parboendegaranti och äldreombudsman införs, tillsammans med en satsning på utveckling av boenden för äldre om 30 Mkr.
  • En stadsarkitekt införs.
  • Spetsutbildningar med särskilda inträdesprov, sk Nobelklasser, införs på grundskolan och antalet platser på gymnasiet ökar. Gymnasieskolans eleversättning höjs med 30 Mkr, för att ytterligare höja kvalitén.
  • Vi inför 1-till-1-system (one to one) i Göteborgs stad som ett pedagogiskt hjälpmedel med start i årskurs sju och ger alla elever ett årligt besök på Universeum.
- Vi vill utveckla Göteborg till Sveriges ledande kunskapsstad. Fokus i folkpartiets budget är skolan och omsorgen om våra medborgare. Göteborg ska präglas av initiativ och alternativ. Ett Göteborg där mångfald ses som en styrka, avslutar Helene Odenjung (FP).

I nyhetsflödet: GP, GT, SR,

Se Alliansens gruppledare i Göteborg presentera budgetförslagen

17 maj 2010

FP gick i Regnbågspromenaden

Principen om alla människors lika värde och rättigheter är grundläggande för liberalismen. Därför har folkpartiet sedan lång tid varit pådrivande i frågor som gäller sexuellt likaberättigande. Så när det var dags för den första Regnbågspromenaden i Göteborg gick självklart folkpartiet liberalerna med. EU-minister Birgitta Ohlsson talade på Götaplatsen och gick i spetsen för folkpartiet tillsammans med kommunalrådet Helene Odenjung längs Avenyn.

Avkriminaliseringen av homosexualitet, jämlika åldersgränser för homo- och heterosexuella relationer, partnerskapslagen, möjlighet till adoption eller insemination är några av de viktiga reformer som folkpartiet medverkat eller tagit initiativ till. Folkpartiet fortsätter arbetet för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning eller könsidentitet - i Sverige och globalt.

EU-minister Birgitta Ohlsson talade på scenen på Götaplatsen.

Glada folkpartister gick igenom centrala Göteborg.

Även om HBT-festivalen nu är avklarad så fortsätter diskussionen, på vår idéutvecklingsblogg, om hur vi kan förbättra regnbågsstaden Göteborg - där alla är välkomna med synpunkter och förslag.

12 maj 2010

FP vill utveckla Göteborg till en regnbågsstad i världsklass!

Folkpartiet liberalerna släpper idag rapporten, ”Göteborg en regnbågsstad i världsklass”, som innehåller en rad förslag som förbättrar vardagen för homo-, bisexuella och transpersoner i Göteborgs stad.

- Folkpartiet har gått i bräschen för varje svensk HBT-reform och nu tar vi nya tag. I rapporten finns fler punkter för att skapa en tryggare, tolerantare och öppnare stad. Göteborg skulle kunna vara Sveriges mest öppna stad om vi verkligen lyfte upp frågan på agendan, säger kommunalrådet Helene Odenjung (FP) i en kommentar till rapporten. Helene skriver idag om rapporten på GP debatt.

- Fram till valet i höst kommer vi att förbättra förslagen i rapporten på vår idéutvecklingsblogg, http://fpgoteborg.wordpress.com, tillsammans med alla som är intresserade. Vi välkomnar nya idéer och förslag. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan utveckla Göteborg till en Regnbågsstad i världsklass, avslutar Helene Odenjung (FP).

Rapporten kan läsas och laddas ner på FP:s slideshare.

10 maj 2010

FP:s valplattform är antagen

Folkpartiet liberalerna i Göteborg har antagit 2010 års valplattform, Ja till framtidens Göteborg, som innehåller de politiska förslag som partiet söker väljarnas förtroende för att genomföra under nästa mandatperiod.

- Göteborg behöver ett nytt ledarskap som skapar förutsättningar, inte hinder, för initiativ och alternativ. Där mångfald ses som en styrka, där Kunskapsstaden förverkligas och där människor och företag kan växa och utvecklas. Med folkpartiets politik får och kan göteborgaren bestämma mer själv. Liberalismens segrar är långt ifrån vunna, säger Cecilia Wigström, ordförande folkpartiet liberalerna i Göteborg och kommunalrådet Helene Odenjung, kommunalråd (FP) i en kommentar till valplattformen.

Valplattformen behandlades med hjälp av göteborgarna genom partiets idéutvecklingsblogg på nätet och antogs därefter på ett medlemsmöte. Tusentals besök har gjorts på bloggen och flera goda synpunkter har kommit in via bloggen och på e-post.

Du kan även ladda ner valplattformen i PDF.

8 maj 2010

Allianskampanj i Göteborg

Under lördagen kommer representanter för Alliansens fyra partier att kampanja runt om i centrala Göteborg. De fyra gruppledarna delade ut flygblad och pratade med väljare runt omkring Harry Hjörnes plats.

- Vi har ett gott samarbete, vilket kommer att märkas när vi kampanjar tillsammans, menar Helene Odenjung (FP). Det märks också på vår politik. Vi är ett tydligt alternativ jämfört med de rödgröna partierna i Göteborg. Väljarna vet att de kan lita på oss.

- Det är alltid roligt och givande att träffa väljare i staden, säger Jan Hallberg (M). Nu får jag dessutom möjlighet att göra det i gott sällskap med Alliansvännerna.

- Med fyra månader kvar till valet känner vi medvind i opinionen, fortsätter Carina Liljesand (KD). Det skall bli mycket inspirerande att möta väljarna tillsammans och berätta om vår gemensamma vision för Göteborg.

- Alliansen på riksnivå har levererat och med ett par månader kvar till valet blir alternativen allt tydligare, avslutar Anders Flanking (C). I Göteborg har vi en enad Allians med god sammanhållning som är sugna på att bryta det splittrade vänsterpartiernas maktmonopol.

Se fler bilder från Anders, Helenes och Davids telefoner.

Utanför NK kampanjade Eva Flyborg (FP), Cecilia Magnusson (M) och David Lega (KD), de tre toppar respektive partiers riksdagslista. De fick hjälp av Kerstin Ekman (FP) och Anders Grebelius (C).

7 maj 2010

Hoppingivande svar om palliativa team och mobilt psykteam för hemlösa!

- Jag fick två klara och tydliga politiska besked av Marina Johansson (S) på gårdagens kommunfullmäktige. Beskeden om palliativa team och mobilt psykteam glädjer mig mycket efter många års debatt, diskussion och igångsatta processer som sedan avstannat och gått i baklås, säger Mikael Janson, ersättare (FP) Göteborgs kommunstyrelse, i en kommentar.

- Det är med tillförsikt jag ser fram emot att Göteborg nu får ett mobilt psykteam. Teamen kan bidra i arbetet med att nå hemlösa med psykisk sjukdom som fältare, boenden och frivilligverksamhet inte klarar av att hantera. Det rör sig om människor som ofta inte vill ha med samhället att göra, men som vi inte aldrig får ge upp hoppet om. Vi måste alltid erbjuda hjälp och en väg tillbaka. Det är den bricka som saknas i arbetet för de hemlösa. Det är skamligt att det saknats och det har vi haft många debatter om. Nu finns en bred samsyn, fortsätter Mikael Janson (FP).


- Lika bra känns det att det ska etableras palliativa team för att ta hand om döende i hemmet. Den omsorg som döende och anhöriga får ska inte vara beroende och styras av vilken stadsdel man råkar bo i. Det krävs team med tillräcklig och olika kompetens som med kontinuitet under dygnets alla timmar kan gå in och ge den vård och omsorg döende medmänniskor har rätt till, säger Mikael Janson (FP).

- Det känns bra att ha kunnat ro det så långt, att det nu - till slut och efter alldeles för många grundstötningar är på väg i hamn. Jag litar på att sjukvården, så som sagts, tar sin del för att lösa den samverkan som krävs för att få till dessa olika team, avslutar Mikael Janson (FP).

5 maj 2010

Socialdemokraterna kopierar Alliansförslag

I början av februari lade Alliansen i kommunstyrelsen ett yrkande om att utveckla en gemensam IT-strategi inom utbildningsområdet i Göteborg. Efter tre månaders bordläggning av ärendet i kommunstyrelsen lägger nu S, MP, V ett eget yrkande – som är till förväxling identiskt med Alliansens förslag. Klicka på bilden och avgör själv - ersättaren i kommunstyrelsen, Ann Lundgren (S), menar i en SR-intervju något helt annat.

- Patetiskt, menar Helene Odenjung (FP). Varför inte bara erkänna att det är en bra idé och bifalla Alliansens yrkande från början istället för att skapa tre månaders vakuum i frågan? Det här visar med all tydlighet hur idéfattiga socialdemokraterna är på skolmorådet. IKT-kompetens bland elever och studenter bore inte vara en fråga om var man råkar bo. Det borde vara en kompetens som kommer alla till del.

- Det är en klar strategi från de rödgröna att lägga sig så nära vår politik som möjligt, menar Kristina Tharing (M), men originalet är som bekant att föredra framför kopian. De har inte visat något som helst intresse för frågan förrän vi lägger fram ett konkret förslag.Vi kan sända dem ett exemplar av vår valplattform - där finns oerhört många fler förslag för att lyfta Göteborgs skolor.

- Vi adresserade i vårt yrkande en viktig fråga som förtjänar bättre behandling än denna parodi, menar Carina Liljesand (KD). Det ser idag mycket olika ut i Göteborg när det gäller IKT-tillgången i skolorna. Det ger väldigt olika förutsättningar för eleverna och vi vill komma tillrätta med det. Deras ointresse för att agera drabbar fränst elever i behov av särskilt stöd. Det är beklagligt.

Alliansens arbetslinje står mot vänsterpartiernas bidragslinje

Sverige står vid ett vägskäl i höstens val. Alliansens arbetslinje står mot vänsterpartiernas bidragslinje. Vår övertygelse är att det är arbete och inte bidrag som bygger framtidens Sverige. Det skriver Alliansens partiledare på GP debatt idag. De fyra partiledarna besökte igår Göteborg och möttes av glada supportrar på Centralstationen.

Se fler bilder här.

4 maj 2010

Odenjung (FP) kommenterar socialdemokraternas budgetförslag för 2011

Folkpartiet liberalernas gruppledare och kommunalråd i Göteborg, Helene Odenjung, kommenteras socialdemokraternas budget för 2011 som presenterades idag.

- Vackra ord men få konkreta förslag om hur vikande kunskapsresultat ska vändas. Alla elever behöver mötas av utmaningar, därför behövs extra stöd tidigt men också särskilda spetsutbildningar. Idag kom ny statistik som visar att förskolekön i Göteborg fortfarande existerar, en verklighet som drabbar enskilda familjer varje dag. Trots detta skriver socialdemokraterna i sin budget att det råder full behovstäckning, då räcker inte deras satsning så långt. Vi öronmärker resurserna till varje barn, elev och student. Det är att skapa förutsättningar för att Göteborg ska bli en utbildningsstad i världsklass, säger Helene Odenjung (FP) i en kommentar till socialdemokraternas budgetförslag för 2010.

- Göteborg behöver en aktiv integrationspolitik – inte en passiv bidragspolitik. För det krävs en reformerad mottagning av nyanlända, bättre språkundervisning, introduktionsklasser och snabbare validering och bättre förutsättningar att anställa människor som länge har stått utanför arbetsmarknaden. Utbildning, språk och arbete är nyckeln till en lyckad integration, fortsätter Helene Odenjung (FP).

- Människor måste få mer makt över sin vardag och kunna leva livet, hela livet. Anneli Hulténs kollektivistiska syn på äldre som en homogen grupp måste brytas. Äldre är individer med egen fri vilja. De vill och kan bestämma själva. Inga äldre skall tvingas isär av inhuman byråkrati och avsaknad av lämpliga boenden, därför vill vi införa en parboendegaranti och ge äldre valfrihet, avslutar Helene Odenjung (FP).

I nyhetsflödet: GP, GT,

3 maj 2010

Kommunisternas brott mot mänskligheten får inte glömmas bort

Den 10 april 2010 utdelades Jan Myrdalsällskapets "Leninpris" till regissören Roy Andersson i en fullsatt stadsteater i Varberg. Lenin lever, tänker jag och skakar av mig en rysning. Det skriver idag Piotr Kiszkiel (FP) på GT debatt.