5 maj 2010

Socialdemokraterna kopierar Alliansförslag

I början av februari lade Alliansen i kommunstyrelsen ett yrkande om att utveckla en gemensam IT-strategi inom utbildningsområdet i Göteborg. Efter tre månaders bordläggning av ärendet i kommunstyrelsen lägger nu S, MP, V ett eget yrkande – som är till förväxling identiskt med Alliansens förslag. Klicka på bilden och avgör själv - ersättaren i kommunstyrelsen, Ann Lundgren (S), menar i en SR-intervju något helt annat.

- Patetiskt, menar Helene Odenjung (FP). Varför inte bara erkänna att det är en bra idé och bifalla Alliansens yrkande från början istället för att skapa tre månaders vakuum i frågan? Det här visar med all tydlighet hur idéfattiga socialdemokraterna är på skolmorådet. IKT-kompetens bland elever och studenter bore inte vara en fråga om var man råkar bo. Det borde vara en kompetens som kommer alla till del.

- Det är en klar strategi från de rödgröna att lägga sig så nära vår politik som möjligt, menar Kristina Tharing (M), men originalet är som bekant att föredra framför kopian. De har inte visat något som helst intresse för frågan förrän vi lägger fram ett konkret förslag.Vi kan sända dem ett exemplar av vår valplattform - där finns oerhört många fler förslag för att lyfta Göteborgs skolor.

- Vi adresserade i vårt yrkande en viktig fråga som förtjänar bättre behandling än denna parodi, menar Carina Liljesand (KD). Det ser idag mycket olika ut i Göteborg när det gäller IKT-tillgången i skolorna. Det ger väldigt olika förutsättningar för eleverna och vi vill komma tillrätta med det. Deras ointresse för att agera drabbar fränst elever i behov av särskilt stöd. Det är beklagligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar