4 maj 2010

Odenjung (FP) kommenterar socialdemokraternas budgetförslag för 2011

Folkpartiet liberalernas gruppledare och kommunalråd i Göteborg, Helene Odenjung, kommenteras socialdemokraternas budget för 2011 som presenterades idag.

- Vackra ord men få konkreta förslag om hur vikande kunskapsresultat ska vändas. Alla elever behöver mötas av utmaningar, därför behövs extra stöd tidigt men också särskilda spetsutbildningar. Idag kom ny statistik som visar att förskolekön i Göteborg fortfarande existerar, en verklighet som drabbar enskilda familjer varje dag. Trots detta skriver socialdemokraterna i sin budget att det råder full behovstäckning, då räcker inte deras satsning så långt. Vi öronmärker resurserna till varje barn, elev och student. Det är att skapa förutsättningar för att Göteborg ska bli en utbildningsstad i världsklass, säger Helene Odenjung (FP) i en kommentar till socialdemokraternas budgetförslag för 2010.

- Göteborg behöver en aktiv integrationspolitik – inte en passiv bidragspolitik. För det krävs en reformerad mottagning av nyanlända, bättre språkundervisning, introduktionsklasser och snabbare validering och bättre förutsättningar att anställa människor som länge har stått utanför arbetsmarknaden. Utbildning, språk och arbete är nyckeln till en lyckad integration, fortsätter Helene Odenjung (FP).

- Människor måste få mer makt över sin vardag och kunna leva livet, hela livet. Anneli Hulténs kollektivistiska syn på äldre som en homogen grupp måste brytas. Äldre är individer med egen fri vilja. De vill och kan bestämma själva. Inga äldre skall tvingas isär av inhuman byråkrati och avsaknad av lämpliga boenden, därför vill vi införa en parboendegaranti och ge äldre valfrihet, avslutar Helene Odenjung (FP).

I nyhetsflödet: GP, GT,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar