25 maj 2010

Folkpartiet satsar på förskola, skola och äldre!

Idag har kommunalrådet Helene Odenjung (FP) presenterat folkpartiet liberalernas budgetförslag, Den liberala skillnaden, för 2011. Se fler bilder.

- Vi tror på den enskilda människan och förtroendet för den enskildes kraft. Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar för initiativ och alternativ. Vår budget prioriterar skolan och omsorgen av våra äldre, säger Helene Odenjung (FP) i en kommentar till budget 2011.

- Vi ger göteborgarna valfrihet och rättvisa. Vi öronmärker resurserna för förskolan, grundskolan och hemtjänsten. Göteborgarna får valuta för sina skattepengar och får själva göra egna val hela livet, fortsätter Helene Odenjung (FP).

- I en ekonomiskt ansträngd situation med minskade skatteintäkter och ökade kostnader för försörjningsstöd blir det än viktigare att skattebetalarnas pengar också används på bästa sätt. Genom minskad SDN-organisation, effektiviseringar och konkurrensutsättning får vi finansiellt utrymme för en oförändrad skatt och kan genomföra vikiga satsningar, fortsätter Helene Odenjung (FP).

FP-satsningar i budgeten:
  • Resurserna till förskolan och skolan öronmärks. 200 Mkr satsas på kvalité i ett förskolelyft, mindre barngrupper och en kögaranti införs.
  • En satsning på jobb- och integration om 100 Mkr införs för att bekämpa utanförskapet med bl a lärlingsjobb och praktikplatser.
  • En parboendegaranti och äldreombudsman införs, tillsammans med en satsning på utveckling av boenden för äldre om 30 Mkr.
  • En stadsarkitekt införs.
  • Spetsutbildningar med särskilda inträdesprov, sk Nobelklasser, införs på grundskolan och antalet platser på gymnasiet ökar. Gymnasieskolans eleversättning höjs med 30 Mkr, för att ytterligare höja kvalitén.
  • Vi inför 1-till-1-system (one to one) i Göteborgs stad som ett pedagogiskt hjälpmedel med start i årskurs sju och ger alla elever ett årligt besök på Universeum.
- Vi vill utveckla Göteborg till Sveriges ledande kunskapsstad. Fokus i folkpartiets budget är skolan och omsorgen om våra medborgare. Göteborg ska präglas av initiativ och alternativ. Ett Göteborg där mångfald ses som en styrka, avslutar Helene Odenjung (FP).

I nyhetsflödet: GP, GT, SR,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar