29 augusti 2009

Omvandla tomma kontor till bostäder!

Stadshusalliansen i Göteborg vill inventera stadens fastighetsbestånd. Målet är att skapa nya bostäder. På sammanträdet med kommunstyrelsen den 2 september finns förslaget att Stadskansliet ska få uppdraget att undersöka vad som kan omvandlas till bostäder i kommunens vakanta lokalutbud. Poängen är att hitta lokaler som går relativt snabbt och enkelt att omvandla för att möta behovet av bostäder, exempelvis till studentlägenheter eller studentrum.

- Vi lägger uppdraget eftersom det är brist på bostäder och många kontorslokaler står outhyrda, säger Helene Odenjung (FP) till GT idag.

27 augusti 2009

Göteborg behöver en äldreombudsman

- Händelserna med vanvården inom äldreomsorgen i Frölunda visar på behovet av en äldreombudsman i Göteborg. Kritiken från socialstyrelsen landar ytterst på oss som arbetar med äldrefrågorna och i synnerhet på ansvarig politisk nämnd och ansvarigt kommunalråd Marina Johansson (S), säger Mikael Janson (FP), ersättare i kommunstyrelsen.

Göteborg behöver äldreombudsman som står på de äldres och anhörigas sida, som kan granska omsorgen om de äldre och sjuka och till vilken alla kan vända sig, även anonymt, för frågor och klagomål, såväl drabbade och anhöriga som personal. - Klagomål får inte sopas under mattan som uppenbarligen har skett, menar Mikael.

- Jag uppmanar nu därför Marina Johansson (S) att ge mig det svaret, att nu är det dags för en äldreombudsman även i Göteborg, när hon besvarar min interpellation i fullmäktige om vad som egentligen görs för att kvalitetssäkra äldreomsorgen i Göteborg, avslutar Mikael Janson (FP).

26 augusti 2009

Viktigt behålla Humlans verksamhet


Att socialdemokraterna i en tid av larmrapporter kring ungdomars ohälsa kan lägga ner en verksamhet som bedrivs med stor erfarenhet och kompetens är något som vi inte kan förstå eller acceptera, det skriver
Helene Odenjung (FP), Kristina Tharing (M) och Ulrika Marcelind (KD) från utbildningsnämnden i Göteborg på GP debatt.

På utbildningsnämndens sammanträde igår beslutade en enig nämnd att genomföra det som oppositionen sökte majoritet för på nämndens sista möte innan sommaren. Humlans viktiga verksamhet kommer nu att fortsätta drivas i förvaltningens regi.

25 augusti 2009

Politiker låter tjänstemän bestämma


Göteborg har som bekant 21 stadsdelsnämnder. Dessa förbrukar omkring 75 procent av kommunens skatteintäkter. Det viktigaste politiska beslutet som fattas i stadsdelsnämnden är budgeten för nästa år. Majoriteten Socialdemokraterna och Miljöpartiet har inför nämndens möte presenterat riktlinjerna. Men dokumentet är tunt. 18 meningar har S och MP lyckats skriva ner. Det ska alltså räcka som instruktion till en förvaltning som tilldelas nästan 900 miljoner kronor av våra skattemedel och som har ansvaret för skola, äldreomsorg, barnomsorg, socialstöd, nykterhetsvård, kultur med mera för 34000 invånare. Pengarna räcker inte till allt och det är en politisk skyldighet att göra prioriteringarna. Om Socialdemokraternas och Miljöpartiets stympade inriktningsmål antas av nämnden så blir det i praktiken tjänstemännen som styr hela verksamheten. Det skriver
Lennart DuellGT debatt idag.

24 augusti 2009

Janson (FP): Backa inte om Backa!


- Det är bra att kommunstyrelsen kommer att informeras på onsdag om situationen i Backa och andra stadsdelar. Ingen kan utan oro se på situationen med stenkastning, våld och brinnande bilar. Vi behöver dialog med stadsdelsförvaltningar, fältare och polis. Men vi behöver också dialog med ungdomarna. De kan inte skylla på polisen eller någon annan för det de gör, men de kan berätta vad det handlar om, säger Mikael Janson (FP), ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i sociala resursnämnden i en kommentar till de senaste händelserna i Backa.


- Jag skulle därför välkomna ett initiativ till ett möte mellan kommunledning, stadsdelspolitiker och utpekade ungdomar för en rak och direkt dialog, det vore något nytt att pröva, menar Mikael Janson (FP).

- Det är också därför bra att Dario Espiga (S) med sitt ansvar för de sociala frågorna i Göteborg tar bollen från Backa. Jag har vid ett flertal gånger i kommunstyrelsen lyft behovet av att följa situationen i Backa när den inte hanterades lokalt. Jag har pratat med folk i området och så sent som före sommaren träffade jag förvaltningsledning, fältare och polis. Man har kommit en bra bit på vägen, men att det inte behövs mycket för att det ska - bokstavligen - tända till, var tydligt redan då och bevisat nu, avslutar Mikael Janson (FP).

GP1, GP2, GP3, GP4,

19 augusti 2009

Låt oss fika kring kungen


När kommunstyrelsen i Göteborg återsamlas för sitt första möte efter sommaren kommer min motion om att tillåta serveringar på Gustaf Adolfs Torg upp till behandling. I många städer tar man vara på sina torg, utvecklar dem till verkliga mötesplatser och utnyttjar dem för stadens invånare och besökare. Inget vore mer naturligt än att få in detta inslag i vår stadsbild än på Gustaf Adolfs Torg, det skriver
Kerstin EkmanGT debatt.

- Torget har historiskt varit stadens mittpunkt och en naturlig mötesplats för oss göteborgare, tyvärr tillhör det vårt förflutna. Därför vill jag utreda möjligheterna om att väcka torget till liv igen – som jag tycker är en idealisk plats för uteserveringar. Jag skulle gärna se samma utveckling som har skett på både Kungsportsplatsen och Järntorget, säger Kerstin Ekman (fp) i en kommentar till sin motion.

På kommunstyrelsens sammanträde blev motionen idag bordlagd och kommer att hanteras den 2 september.

Mer läsning. Du kan även läsa om Kerstins motion i GP och lyssna på SR:s inslag här.