27 december 2008

Nytänkande krävs för att bygga framtidens Göteborg

Stadsbyggandet måste ur både ett socialt och ekonomiskt perspektiv ta vara på stadensmångfacetterade värden och undvika ett stelbent och trångsynt tekniktänkande.Det handlar om att skapa något mer än att bara fylla igen tomma håli dagens stadsbild, skriver de folkpartistiska kommunpolitikerna Mikael Jansson, Kjell Björkqvist och Ann-Catrine Fogelgren på GP debatt.

18 december 2008

Helene Odenjung: ”Jag tror på Volvo utan statligt ägande"

Anneli Hultén skriver på SVD debatt (17/12) att hon nu är öppen för att staten ska ta över ägandet i Volvo. Hon menar att ledarskapet måste stå över dogmatiska principer och eget kortsiktigt tänkande. Om det är sådant ledarskap som väntar Göteborgs stad när hon tar över som kommunstyrelsens ordförande är jag oroad, det skriver Helene Odenjung på Brännpunkt.

17 december 2008

Fp: Äldre hindras välja boende!

I en interpellation till fullmäktige ställer Mikael Janson (fp) frågor direkt till SDN Majornas ordförande Nicklas Sjöström (s), om hur deras regelverk för äldreboenden fungerar och tillämpas. Detta med anledning av enskilda äldre i stadsdelen fortfarande drabbas i valet av boende och inte får den information som de har rätt till.

- För bara några år sedan, lyfte vi fram Gudrun 92 år, som inte fick flytta från Majorna till ett boende i Örgryte. Vi fick därefter skärpta regler för rätten att få flytta dit man önskar och staden tog i samband med det på mitt initiativ fram en katalog över alla äldreboenden i Göteborg. Nu finns återigen exempel från just Majorna på hur äldre motarbetas möjligheten att få välja boende efter eget tycke. Så får det inte vara och jag vill veta varför Majorna inte följer regelverket som finns, säger Mikael Janson, ersättare i kommunstyrelsen med anledning av sin interpellation.

12 december 2008

Fp: Uteserveringar på Gustaf Adolfs Torg?

Torg. Den frågan ställer sig folkpartistiska fullmäktigeledamoten Kerstin Ekman i en motion till fullmäktige, där hon har lyft frågan om att utreda möjligheterna att tillåta uteserveringar på Gustaf Adolfs Torg.

- Torget har historiskt varit stadens mittpunkt och en naturlig mötesplats för oss göteborgare, tyvärr tillhör det vårt förflutna. Därför vill jag utreda möjligheterna om att väcka torget till liv igen – som jag tycker är en idealisk plats för uteserveringar. Jag skulle gärna se samma utveckling som har skett på både Kungsportsplatsen och Järntorget, säger Kerstin Ekman (fp) i en kommentar till sin motion.

Du kan även läsa om Kerstins motion i GP och lyssna på SR:s inslag här.

11 december 2008

Fp: Obegripligt ställningstagande i sociala resursnämnden

- Socialdemokraterna säger nej till att se insatser för barn och unga som en framtidsinvestering.

På gårdagens sociala resursnämnd remissbehandlades Mikael Jansons (fp) och Helene Odenjungs (fp) motion om att inleda ett arbete i Göteborg för att kunna se förebyggande insatser för barn och unga som en långsiktig investering med hjälp av olika modeller och metoder. Nämndens majoritet avslog Alliansens förslag om att sociala resursnämnden ska åta sig ett samordningsansvar gentemot stadsdelarnas socialtjänst för bättre kunna värdera olika lämpliga sociala insatser för unga i riskzonen.

- Den passivitet förvaltningen och därmed vänstermajoriteten andas i sitt svar på motionen står i stark kontrast till alla stora ord om att vi måste göra allt från samhälle och kommun för att fånga unga i riskzonen innan det är för sent, säger Mikael Janson (fp) , ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i sociala resursnämnden.

- Istället för att välkomna möjligheten att sätta Göteborg på kartan som en föregångare i att arbeta fram modeller för att värdera olika sociala insatser, väljer Dario Espiga (s) att ducka och vill avvakta en statlig utvärdering som förväntas komma 2011. Det är bara märkligt oengagerat . Det vore ett ovärderligt stöd för socialtjänsten och andra att på allvar kunna skifta fokus i arbetet mot ungdomsbrottslighet och gängkriminalitet. Vi behöver bygga upp förebyggande långsiktigt verkande åtgärder utifrån en social investeringskalkyl som visar på de sammantagna välfärdsvinsterna av olika åtgärder, för den enskilde, samhället och även strikt ekonomiskt, avslutar Mikael Janson (fp).

Läs Alliansens yrkande i sociala resursnämnden här och motionen här.

10 december 2008

DEBATT: Kurser behövs i människorätt

I år är det 60 år sedan som FN antog sin allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Rättigheter som miljontals människor ännu i dag förvägras.Trots FN:s stolta deklarationer pågår förtrycket i diktaturer världen över. Den största av dem alla, Kina, är ett land som Göteborg sedan flera år har ett nära samarbete med.Trots förbättringar under OS är situationen i Kina oerhört allvarlig. Dagligen trampar enpartistaten på enskildas fri- och rättigheter. Människor förföljs och fängslas för sin tro eller politiska uppfattning. Dödsstraff tillämpas efter summariska rättegångar. Det är därför särskilt viktigt att vi som sedan länge har ett nära utbyte med företrädare för Kinas politiska ledning och deras förtrogna tar vårt ansvar när omvärldens ljus släckts efter OS, det skriver idag Mikael Janson och Piotr KiszkielGT debatt med anledning av deras motion som handlar om att inrätta en utbildning i MR-kunskap.

De två skriver även idag på Dagens samhälles debattsida i samma ämne; I dag fyller FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna 60 år. Stå upp för dem även i kommunala sammanhang! uppmanar två Göteborgspolitiker.

6 december 2008

Debatt: Vi måste våga säga ifrån

Sent en lördagskväll för en tid sedan tog jag bussen hem från Brunnsparken. Vid Marklandsgatan kliver det på fem glada och lite högljudda ungdomar. Den ena viskar till sin bänkkamrat att väl uppe vid "Fyrken" (bussens ändhållplats) kommer han att sno nödhammaren. Jag tycker inte det är en bra idé, särskilt som jag vet vilka kostnader kommunen har för krossat glas. När jag passerar säger jag att "Jag tycker att det är en bättre idé att låta den där sitta kvar." Det skriver Stefan Landberg på GT debatt idag.

1 december 2008

Fp vässar jämställdhetspolitiken

Folkpartiet kommer i en arbetsgrupp som leds av kommunalrådet i Göteborg Helene Odenjung att vässa partiets politik på jämställdhetsområdet.

- Jag ser mycket fram emot att leda arbetet med att vässa folkpartiets jämställdhetsprofil. Vår arbetsgrupp har fått ett brett uppdrag för att bryta rådande strukturer i vårt eget land, men också lyfta jämställdheten ur ett mer internationellt perspektiv. Folkpartiet har en lång och stolt tradition med jämställdhetslag, pappamånad och jämställdhetsbonus, vilket förpliktigar. Men det ger också goda möjligheter att presentera nya och viktiga framtida jämställdhetsreformer, säger Helene Odenjung.

26 november 2008

Antisemitism ökar i Europa

Debatt. I Göteborg 2008, i ett offentligt sammanhang, presenterades flera personer med namn. Plötsligt, efter ett av namnen, viskade min granne: "Är han jude?". Piotr Kiszkiel (fp) är ledamot i kommunfullmäktige i Göteborg och skriver idag på GT debatt om att antisemitismen ökar i Europa.

24 november 2008

Äldre måste få mer inflytande

Debatt. I dag genomförs en konferens i Göteborg på temat "Att bli äldre och bo i Göteborg - är staden beredd?" Detta är en mycket viktig frågeställning. Befolkningsutvecklingen fram till 2050 kommer att innebära en kraftig ökning av andelen äldre. Det kommer att ställa krav på fler bostäder och boendemiljöer som är anpassade till äldre. Det skriver Jonas Ransgård, Mikael Janson (fp) och Carina Liljesand på GT debatt idag.

19 november 2008

Ta ett samlat grepp på äldres boende i Göteborg

Debatt om äldre. De flesta äldre vill bo kvar hemma så länge som möjligt. Valfrihet handlar om att kunna få göra det, men också att kunna flytta till ett anpassat boende den dagen man vill det, skriver Mikael Jansson och Kerstin Ekman, båda folkpartistiska kommunpolitiker, det skriver de två på GT debatt.

Janson (fp): Ännu ett ickebeslut i äldreboendefrågan från vänsterblocket!

ÄLDRE På dagens kommunstyrelse röstade (s), (mp) och (v) emot förslaget från (fp), (m) och (kd) om att ge stadskansliet i uppdrag att följa äldreboendeutvecklingen och ta ett samlat centralt grepp för att möta de äldres behov i Göteborg.

- När ska Marina Johansson och socialdemokraterna börja agera? Idag fanns chansen, men den togs inte. Antalet platser fortsätter att minska samtidigt som behovet av fler boenden för äldre ökar. Äldres möjligheter till valfrihet blir allt sämre allt efter att stadselarna stänger gränserna mellan sig i avsaknad av boendeplatser att erbjuda. Det liknar allt mer en stadsdelsarrest för äldre. En utveckling som vi vill bryta genom att ta ett samlat grepp om frågan. Den är idag allt för stor för de enskilda stadsdelarna, kommenterar Mikael Janson, ersättare (fp) i kommunstyrelsen.

- Det är nu en allt mer ohållbar och ovärdig vals vi ser. Hanteringen av Ekmanska i Örgryte är syn för sägen och borde bara det ha väckt vänsteblocket. Tyvärr får de äldre göteborgarna med dagens icke-besked av allt att döma fortsätta vänta på ett seriöst svar på den berättigade frågan: Kan jag känna trygghet i att den dagen behovet och önskemålet finns, så finns det också ett boende för mig?, avslutar Mikael Janson (fp).

18 november 2008

Folkpartiet föreslår etiska transporter vid dödsfall i ett nytt förslag

Folkpartisterna Kerstin Ekman och Mikael Janson har motionerat till fullmäktige om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över ordningen för hur avlidna transporteras i Göteborg.

- Syftet med vår motion är att minimera onödiga transporter och slå vakt om den avlidnes och de anhörigas integritet och rätt att själva bestämma av vem och hur flytten av den avlidne ska ske, säger Kerstin Ekman (fp) och Mikael Janson (fp) i en kommentar till sin motion.

- Regelverk tolkas olika i Kommunsverige och Göteborg stads tolkning får etiskt tveksamma konsekvenser då den avlidne i princip transporteras fram och tillbaka över staden. Vår utgångspunkt är att det skulle kännas tryggare och ett värn för integriteten om en och samma entreprenör tar hand om livets slut. Det skulle även bespara vår miljö, avslutar Kerstin Ekman (fp) och Mikael Janson (fp).

Motionen kan läsas i sin helhet
här

14 november 2008

Äntligen mobila psykiatriteam!

- Det är utmärkt att den styrande minoriteten nu - äntligen - tar tag i frågan om att tillsammans med sjukvården utreda förutsättningarna för att få till stånd mobila psykiatriteam i Göteborg. Det är en utfästelse ansvarige Dario Espiga (s) gjorde i samband med att jag väckte frågan i fullmäktige för ett halvår sedan. Just därför är det samtidigt lite tråkigt att man sin vana trogen inte ens bemödar sig om att lägga det som ett gemensamt yrkande eftersom vi ju alla idag är överens om behovet, säger Mikael Janson (fp), ersättare i kommunstyrelsen.

- Det är på gränsen till skandalöst att uppsökande mobila team inte finns i en stad som Göteborg. Vi behöver uppsökande hemlöshetsverksamhet och professionell psykiatrisk kompetens som kan diagnostisera rätt och därmed veta hur man bäst hjälper. Människor som är omöjliga att få med sig till socialkontoret eller sjukvården, behöver också få hjälp. Därför är det så nödvändigt med mobila team som kan komma ut och möta dessa människor där de är, såväl i en akut krissituation som för att kunna börja den mer mödosamma vägen tillbaka till ett förhoppningsvis mer normaliserat och värdigt liv, fortsätter Mikael Janson (fp).

- Det är något vi lyft fram många gånger i olika sammanhang under årens lopp. Därför är detta - om än senkomna - initiativ nu så välkommet, avslutar Mikael Janson (fp).

13 november 2008

Ge göteborgs äldre svar på tal Marina!

Äldre. GP redovisar idag hur stadsdelarna fortsätter att avveckla platser på äldreboenden, samtidigt som kön fortsättar att öka. Dessutom stänger man allt mer gränserna mellan sig så att äldre inte kan flytta till det boende de vill. Vi kan bara inte låta tiden gå. Det är att svika Göteborgs äldre och deras anhöriga. Socialdemokraterna måste sluta ducka och ge göteborgarna ordentliga svar. Utvecklingen måste stoppas, säger Mikael Janson (fp) ersättare i kommunstyrelsen i en kommentar.

På kommande kommunstyrelse ligger på Mikael Jansons (fp) initiativ ett förslag från Alliansen att ge stadskansliet i uppdrag att ta tag i äldreboendefrågan och hitta nya lösningar på olika typer av boenden.

- Det räcker inte med att föra en dialog med stadsdelspolitikerna. Deras chackerande med de äldre måste få ett slut. Den styrande minoriteten i kommunstyrelsen måste därför visa lite politisk handlingskraft och ta sitt ansvar. Det behövs ett samlat grepp kring utbygganden av äldreboenden i Göteborg. Marina Johansson (s) har nu, återigen, möjligheten att rösta för ett sådant förslag. Ta den chansen nu, avslutar Mikael Janson (fp).

Mikael har sedan tidigare motionerat i frågan om ett samlat grepp för utbyggnanden av äldreboenden i Göteborg, motionen kan läsas här.

4 november 2008

Inrätta en utbildning i MR-kunskap!

I en motion i fullmäktige föreslår folkpartisterna Mikael Janson och Piotr Kiszkiel att inrätta en utbildning i kulturkompetens och mänskliga rättigheter med inriktning på relevanta länder som Göteborgs stad har utbyte med.

- Det är dags att sluta blunda och passivt legitimera diktaturer. Representanter från Göteborg har ett ansvar för att på bästa lämpliga sätt lyfta frågor kring demokrati och mänskliga rättigheter under besök och utbyten med andra länder där det är uppenbart att dessa grundläggande värden inte respekteras, säger Mikael Janson och Piotr Kiszkiel med anledning av de har väckt frågan i fullmäktige.

- Även om den olympiska elden har slocknat i Peking har vi ett ansvar för att hålla den demokratiska processen igång, inte minst kan vi göra detta inom ramen för vårt omfattande samarbete med Shanghai som är den ekonomiskt viktigaste staden i världens största diktatur. Vi tror att en utbildning för alla som å kommunens vägnar är involverade i ett internationellt utbyte kan bidra med både kunskaper och insikter som är viktiga att ha med sig i bagaget när man som officiell företrädare ska representera Göteborg runt om i världen, avslutar Mikael Janson och Piotr Kiszkiel.

Motionen kan du läsa här.

3 november 2008

Inför ångerrätt vid gatuförsäljning

Konsument. Det bästa sättet att få gatuförsäljning trovärdig och accepterad är att införa rätt att ångra köp eller avtal. Vi hoppas att regeringen snarast inför en lagändring, skriver Kristina Bergman Alme (bilden) och Simone Lindsten från Göteborgs konsumentnämnd på GP debatt. Du kan besöka Kristinas hemsida här.

29 oktober 2008

Janson (fp): Fortsatta förändring i inkomstsamordningen behövs!

- Är ni beredda att medverka till ytterligare förändrade regler för inkomstsamordning?
Den frågan ställer Mikael Janson, ersättare (fp) i Göteborgs kommunstyrelse och initiativtagare i frågan till övriga partieter, med anledning av att kommunstyrelsen idag beslutade att införa en klausul om möjligheter för kommunen att ta del av andra inkomster än lön för före detta förtroendevalda som får avtalspension. Tidigare har Personal- och Arbetsmarknadsdelegationen fattat ett likalydande beslut avseende avtalspensionerna för före detta kommunala chefer.

- Det är glädjande att en bred majoritet i kommunstyrelsen nu tagit ställning. Avsikten med förändringen är att kunna inbegripa även inkomster via exempelvis ett eget bolag som idag helt kan undandras den inkomstsamordning som sker för övriga inkomster såsom lön. Det är inte formen på en inkomst som ska avgöra om pensionen samordnas eller inte, utan att man har en inkomst och att avtalspensionen inte ska bli en dubbel inkomstkälla för den enskilde, säger Mikael Janson (fp) med anledning av beslutet.

- Det är fullständigt obegripligt hur socialdemokraterna som enda parti kan landa så fel och vara emot det. Vi kan inte fånga allt och hindra alla luckor som kan utnyttjas, men vi kan i alla fall försöka. Det är bra att vi nu kommit så här långt. Jag ville dock mer och det räcker inte med bara en möjlighet att få ta del av andra inkomster än lön, även om det är långt mycket bättre än inget. Det jag egentligen ville var att ändra själva regelverket så att sådana inkomster verkligen ska samordnas fullt ut. Jag har väckt den frågan tidigare och jag väcker den nu igen: Är ni andra också med på det? Jag ser fram emot svaret och att kunna lägga en sådan motion i fullmäktige, avslutar Mikael Janson (fp).

28 oktober 2008

Så kan vi minska brottsligheten i Göteborg

Brottslighet. Under perioden 1986 till 2007 har skadegörelsebrott inklusive mordbrand fördubblats i Göteborg och Västra Götalandregionen. Detsamma gäller rånbrott som inkluderar hot eller våld. Anmälda misshandelsbrott har fördubblats. Göteborg bör ta efter Manchester som hittat en modell för effektiv brottsbekämpning, skriver Jan Hallberg (m) (bilden), Helene Odenjung (fp) och Carina Liljesand (kd), som tagit del av den brittiska stadens erfarenheter på GP debatt.

Besök Helenes blogg eller hemsida.

14 oktober 2008

Fp föreslår nytt namn för friidrottsarenan

Namn på arenor. I ett förslag till kommunstyrelsen föreslår folkpartiet att friidrottsarenan Ullevi byter namn genom en namntävling. Där igenom kan den nya fotbollsarenan få namnet Ullevi. Beslut fattas i morgon på kommunstyrelsen.

Skrota dagens planer för framtidens äldreboenden!

Äldre. På kommunstyrelsens möte i morgon kommer verksamhetsinriktningen för Senior Göteborg upp för beslut. Allianspartierna lägger med anledning av det ett förslag om att ta tag i ett antal frågor som behöver lösas för en bättre äldreomsorg i Göteborg.

- Det är orimligt att det läggs ner äldreboendeplatser runtom i stadsdelarna samtidigt som köerna ökar. Dessutom finns det beslut om att det ska bli lättare att få en plats på ett äldreboende, säger Mikael Janson (fp), Jonas Ransgård (m) och Carina Liljesand (kd).

- Därför behövs en central samordning för att få till en förändring så att det verkligen blir lättare att få ett anpassat boende där den enskildes vilja respekteras. Inte minst är detta viktigt för grupper med särskilda behov såsom olika språkgrupper, fortsätter Janson (fp), Ransgård (m) och Liljesand (kd).

- Det måste också fram en ny syn på utformningen av framtidens äldreboenden. Därför måste dagens begränsande ramprogram skrotas så att det inte bara fortsätter byggas något som mest kan liknas vid sjukhemsinstitutioner. Det är på tiden att "Askimsmodellen etableras i hela kommunen. Det är inte Askim som ska tvingas backa tillbaka, som nu är risken, utan alla övriga stadsdelar som ska tvingas ta steg framåt för att åstadkomma en förbättring, avslutar Janson (fp), Ransgård (m) och Liljesand (kd).

Förslaget kan läsas här.

12 oktober 2008

Debatt: Vi behöver en ny industripolitik

Volvokrisen. Vi i Västsverige är i dag extremt beroende av bilindustrin. Det är både en styrka och en svaghet.En styrka därför att vårt säkerhetskunnande har lett till att all säkerhetsforskning inom till exempel Fordkoncernen har förlagts till Volvo i Göteborg. Det har också lett till många och kvalificerade jobb i många år. Det skriver Eva Flyborg riksdagsledamot (fp) från Göteborg som menar att det behövs en ny industripolitik i Göteborg på GT debatt.

9 oktober 2008

Janson (fp): Ny strategi för nystarts- och instegsjobb i Göteborg

Arbete. På onsdagens Personal- och Arbetsmarknadsdelegation redovisade stadskansliet en modell för att få fler långtidsarbetslösa och nyanlända flyktingar i arbete efter ett initiativ från folkpartiet, moderaterna och kristdemokraterna.

- Det är bra att Göteborg nu aktivt och strategiskt arbetar kring de statligt subventionerade nystarts- och instegsjobben för att underlätta att fler kommer i arbete. Detta är verkligen en vinstsituation för alla, den enskilde som ges chansen till ett riktigt jobb och kommunen som behöver nya medarbetare, säger Mikael Janson, ersättare (fp) i kommunstyrelsen och initiativtagare till förslaget.

- Det är viktigt att vi är ett föredöme för andra arbetsgivare och visar värdet av den mångfald och kompetens Göteborgs invånare har. Hittills har exempelvis endast sex nyanlända invandrare fått ett instegsjobb i kommunen och det finns långt fler som borde kunna få en sådan chans – därför är det glädjande att det arbetet nu tas på allvar i Göteborgs Stad, avslutar Mikael Janson (fp).

Stadskansliets planerade insatser är bland annat följande:
Att tillsammans med vuxenutbildningsförvaltningen och deras utbildningsanordnare lansera stöden till arbetsgivaren i samband med uppföljning och utvärdering av Sfi praktik.

Att i samband med övrig praktik i staden utvärdera om hur stöden kan vara en ingång till arbete i samband med kortare anställningar (visstidsanställningar). Stöden skall arbetas in i stadens praktikprocess.

Riktade insatser mot Individ och familjeomsorgen som arbetar mycket med praktik som syftar till att få ut personer med försörjningsstöd i arbete

Wigström (fp): Lägg Yrkeshögskolan i Göteborg

Ny myndighet. Göteborg har goda kommunikationer och en stark industriell tradition. Det gör oss lämpliga som ort för den nya Yrkeshögskolan. Dessutom ligger Göteborgs universitet långt framme vad gäller forskning kring yrkesutbildning. Det säger Cecilia Wigström, riksdagsledamot (fp), med anledning av att hon har väckt en motion om att placera den nya statliga myndigheten Yrkeshögskolan i Göteborg.

- Göteborg har endast sex myndigheter. Detta ska jämföras med de hundratals som finns i Stockholm. Att placera Yrkeshögskolan här skulle vara ett första steg för att stoppa massflykten av samhällsvetare från Göteborg, säger Cecilia Wigström.

Fakta:
Den nya myndigheten Yrkeshögskolan ska från 2009 besluta om och kvalitetssäkra yrkesutbildningen i hela Sverige. Myndigheten får 55 anställda.

8 oktober 2008

Gå till botten med bidragen

I SVT:s senaste upplaga av Uppdrag granskning visade programmet att mer än hälften av Sveriges kommuner de senaste fem åren har finansierat scientologin med drygt tio miljoner via deras olika frontorganisationer. Göteborg är en av kommunerna, och enligt SVT har skattebetalarna bidragit med 600 000 kronor de senaste åren. Det skriver idag Pär Gustafsson ledamot (fp) i Utbildingsnämnden på GT debatt och menar att Göteborgs stad behöver nu gå till botten med den indirekta finansieringen av scientologirörelsen, som måste upphöra.

Cecilia Wigström och Johan Pehrson (fp): Äntligen lagstiftning mot stalkning

- Vi välkomnar utredningens förslag om att införa brottet olaga förföljelse. Tusentals människor i Sverige får då en ökad chans att slippa sin förföljare. Det säger folkpartiets Cecilia Wigström, rättspolitisk talesperson och Johan Pehrson, gruppledare med anledning av att den sk. stalkningsutredningen idag presenterades.

- För fyra år sedan förde jag för första gången upp frågan om stalkning i riksdagen. Det är därför med stor glädje jag nu ser att utredningen har anammat den politik vi i folkpartiet länge har fört, säger Johan Pehrson.

- Jag välkomnar också att utredningen utvidgar besöksförbudet till ett kontaktförbud och att en möjlighet att övervaka förbudet med fotboja föreslås, avslutar Cecilia Wigström.

Flyborg: Tillåt aktiv dödshjälp i Sverige

Dödshjälp. Det är dags att på allvar ta tag i frågan om aktiv dödshjälp i Sverige. Vi vet att det redan i dag förekommer dödshjälp, men det sker i det fördolda. Vi måste erkänna människors rätt att själva välja om de vill avsluta sina liv och staten spelar en viktig roll i att se till att detta kan ske på ett tryggt och humant sätt. Den respekten för livet tycker jag att vi måste ha i vårt samhälle.
Det säger Eva Flyborg (fp), riksdagsledamot från Göteborg, med anledning av att hon i dag måndag har väckt en motion om behovet av att tillsätta en utredning för att se över lagstiftningen i syfte att legalisera aktiv dödshjälp.

– Staten bör inte lägga någon värdering i de val som individerna gör utan utgå från att de bäst vet hur de vill leva sina liv. Respekten för livet omfattar också döden. Staten ska värna individens fria val och bör därför respektera även en sådan vilja. Det här är en viktig fråga för människor i svåra livssituationer. Obotligt sjuka ska inte, mot sin egen önskan, behöva tillbringa sina sista år i ett outhärdligt lidande.

– I Sverige verkar de flesta instanser som politiska partier, läkarorganisationer och myndigheter vara mot en legalisering. Men enligt en undersökning som Synovate Temo nyligen genomförde anser endast elva procent av svenska folket att aktiv dödshjälp bör vara helt förbjudet. Jag föreslår därför att regeringen tillsätter en utredning som kan se över hur en human, rättssäker och värdig process skulle kunna utformas, avslutar Eva Flyborg.

Hennes motion kan läsas här. Du kan även läsa mer om hennes motion i GT här och här.

5 oktober 2008

Slaveri i ny tappning

Stefan Landberg ledamot (fp) i fullmäktige skriver på GT debatt om dagens slaveri och hans erfarenheter från Afrika. Besök Stefans blogg här.

1 oktober 2008

Odenjung (fp): Nya arenan föreslås heta Gamla Ullevi!

Idag fick gruppledarna i Göteborg ta del av Sture Alléns förslag till namn för den nya fotbollsarenan i Göteborg, som föreslås bli Gamla Ullevi.

- Jag är lite besviken, jag hade väntat mig något nytt – inte gammalt, säger Helene Odenjung kommunalråd (fp) i en kommentar till Sture Alléns namnförslag.

- Jag har all respekt för Allén, men nog är förslaget ett stort antiklimax? Jag antar att också Göran Johansson som under senaste halvåret segat med att landa i ett namn på arenan känner sig besviken. För övrigt kommer göteborgshumorn säkert att döpa om arenan till något annat än Gamla Ullevi, eller nya Gamla Ullevi, avslutar Helene Odenjung (fp).

Du kan höra Helene om förslaget i SR, SVT (9 min in i sändningen) och läsa om förslaget i GP och Metro.

22 september 2008

Darvik (fp): Inför en litterär kanon i Göteborg!

Kultur. Folkpartisten Axel Darvik har idag motionerat till kommunfullmäktige att Göteborgs stad ska införa en litterär kanon i skolplanen och att den ska tas fram av experter på språkinlärning, litteratur och pedagogik.

- Barn som läser får ett större ordförråd och ett rikare språkbruk, deras chanser att lyckas i skolan och i arbetslivet blir oerhört mycket större genom mer läsning. Jag tycker att det är dags att vi stimulerar våra barn än mer till läsning och en litterär kanon är ett sätt att göra detta, säger Axel Darvik ledamot (fp) av kommunfullmäktige och kulturnämnden.

- Vi vet att sambanden mellan skönlitteraturläsning, läsförmåga och elevens förmåga att klara andra skolämnen är starkt. Samtidigt utgör skönlitteratur en viktig ingång till det svenska språket. Göteborgs skolelever behöver en litterär kanon, avslutar Axel Darvik (fp).

17 september 2008

Göteborg behöver spetsgymnasium

Göteborg tillhör de orter som erbjudits möjlighet att starta spetsutbildningar inom gymnasiet. Det tycker vi inom utbildningsnämnden är ett bra förslag, men tydligen inte s, v och mp som tackat nej till försöksverksamheten, skriver Helene Odenjung kommunalråd och gruppledare i Göteborg idag på GP debatt.

Helene har sedan tidigare motionerat till fullmäktige i Göteborg i samma fråga.

Bra genomgång från Polisen

Kommunstyrelsen fick på dagens möte en grundlig genomgång av Polisens arbete och bild av den senaste tidens olika gänguppgörelser och skottlossningar. Genomlysningen tillkom genom en begäran från fp.

- Vi vet, vi följer, vi agerar, vi har planer, är den grova sammanfattningen från Polisens sida. Men räcker det är den naturliga följdfrågan? Det hjälper ju inte den enskilde göteborgaren att Malmö har en liknande situation eller att vi hittills haft rena turen så att ingen oskyldig skadats, uttalar Mikael Janson (fp) med anledning av det som sades på hearingen.

- Det är bra med planerna på fler närvarande tillgängliga poliser som motkraft mot bilden av Göteborg som en gangsterstad där buset tagit över. Det handlar inte bara om att skapa förtroende för polisen i vissa områden där vi vet att rekryteringen till gängen främst sker och det gäller att aktivt mota Olle i grind, utan för alla göteborgare, fortsätter Mikael Janson (fp).

- Utanförskapet är en tydlig grogrund och det fortsätter att växa. Unga på glid dras in i destruktiva gängbildningar. Det är för stort för att enskilda stadsdelar att lösa när det kommer till kommunens ansvar för att bryta utvecklingen. För självklart bollas en stor del av ansvaret för utvecklingen tillbaka på kommunen. Det är kommunledningens ansvar, som inte tagits. Ung & Trygg är bra, men det krävs mer strategiskt stöd ut i verksamheten, konstaterar Mikael Janson (fp).

- Det hade varit en styrka att från kommunens sida ha beslutat om en kommungemensam strategi för integration direkt under kommunledningen. Vi hade också behövt kommuncentral kompetens som stöd ut i verksamheten för att motverka att unga dras in i olika destruktiva subkulturer som är vägen in i kriminalitet. Jag kan också konstatera att vi utifrån dagens diskussion träffat helt rätt med den motion vi lagt om att ta fram verktyg för att se sociala insatser för unga som en investering för framtiden istället för bara en kostnad i nuet. Vi vet redan tidigt vilka barn som är på väg att tappa fotfästet och de får inte lov att lämnas vind för våg, vare sig förr eller senare, och det är ett gigantiskt misslyckande att vi inte kommit längre i att ta tag i den problematiken!, avslutar Mikael Janson (fp).

Motionen finns att läsa här.

Ge konstnärer betalt för ditt arbete

Kultur. - För oss folkpartister är det självklart att konstnärer skall få betalt för det arbete som de utför. Att konstnärer antas arbeta gratis är en kulturpolitisk skandal som har pågått i decennier.
Det säger, Madeleine Sjöstedt (fp), Helene Odenjung (fp) och Ewa Bertz (fp), med anledning av att Stockholm stad har beslutat att följa det avtal som Konstnärernas riksorganisation (KRO) och staten upprättat.

Från och med 1 januari 2009 kommer Liljevalchs konsthall, Kulturhuset och Stockholms stads andra institutioner som anlitar konstnärer att som första kommun i Sverige följa det avtal som KRO och staten upprättade under 2007.

- Självklart borde konstnärer som ställer ut i Göteborg och Malmö också få ersättning enligt avtalet men det hänger på att socialdemokraterna göra samma utfästelse. Vi är beredda! Avslutar de tre folkpartisterna Madeleine Sjöstedt, kultur- och idrottsborgarråd i Stockholm, Helene Odenjung, kommunalråd i Göteborg, och Ewa Bertz, kommunalråd i Malmö.

De tre folkpartisterna skrev igår en debattartikel i ämnet i Sydsvenskan, läs den här.

Fakta om avtalet
I Stockholm, där folkpartiet styr över kulturpolitiken, har det gjort flera viktiga reformer för att förbättra konstnärsperspektivet och tillväxten i Stockholms kulturliv de senaste åren.
Avtalet mellan Konstnärernas riksorganisation (KRO) och staten gäller egentligen bara statliga institutioner. Men folkpartiets inställning har hela tiden varit att också Stockholms stads institutioner - Liljevalchs konsthall/konstkansliet och Kulturhuset i första hand - ska följa det.

16 september 2008

Enhetliga regler väntas för avtalspensioner

Pensioner. Det är glädjande att vi nu efter alla turer sedan jag lade min motion år 2003 får ett enhetligt regelverk om jämkning av kommunala avtalspensioner med andra inkomster, såsom via egna bolag, för stadens före detta chefer och politiker som erhåller sådan pension, säger Mikael Janson (fp) ersättare i kommunstyrelsen.

Arvodesberedning med socialdemokraterna som enda nej-sägare beslöt igår att föreslå kommunstyrelsen att för framtida avtalspensioner för förtroendevalda inarbeta en klausul att Göteborgs stad har rätt att ta del av inkomstdeklarationer med bilagor samt årsbokslut i egen verksamhet. Tidigare har Personal- och Arbetsmarknadsdelegationen med samma politiska majoritet på Mikael Jansons (fp) initiativ fattat ett likalydande beslut för före detta kommunala chefer.

- Det här är en fråga om etik och moral. Det är viktigt att vi får ett regelverk som är tydligt, öppet och konsekvent. Nu hoppas jag att kommunstyrelsen en gång för alla slår fast förslaget till beslut från arvodesberedningen, avslutar Mikael Janson (fp).

Läs mer:
SR: Tuffare kontroll av pensioner

15 september 2008

Ge konstnärerna betalt

Kultur. Staten och kommunerna har i årtionden varit njugga mot konstnärer. Från 2009 skall Stockholm följa det avtal som Konstnärernas riks­organisation och staten upprättade 2007. Frågan är om Malmö ocg Göteborg vågar göra detsamma, skriver de tre folkpartisterna Madeleine Sjöstedt, kultur- och idrottsborgarråd i Stockholm, Helene Odenjung, kommunalråd i Göteborg, och Eva Bertz, kommunalråd i Malmö i Sydsvenskan idag.

10 september 2008

Göteborg behöver ny älvförbindelse

Infrastruktur. Miljöpartiet och Vänstern yrkade på kommunstyrelsen idag om att Göteborgs Stad inte ska stå kvar vid den avsiktsförklaring som Göran Johansson (s) skrev under gemensamt mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen, Vägverket och Göteborgs Stad. Avsiktsförklaringen innebär att Göteborgs stad ställer sig bakom ett fortsatt arbete med att förverkliga investeringen i Marieholmstunneln. Deras yrkande röstades ner.

- Göteborgs infrastruktur har varit kraftigt eftersatt under lång tid. Behovet av en ny älvförbindelse är stort men också Västlänken och hamnbanan. Investeringar som både Göteborgarna och Västsveriges näringsliv länge har väntat på, säger kommunalrådet Helene Odenjung (fp) i en kommentar till kommunstyrelsens beslut tidigare idag.

- Göteborg har nu uttalat en viljeinriktning. Vi önskar en älvtunnel och är beredda att titta på en modell att finansiera bygget delvis via avgifter. Mp och v säger nej till en tunnel men ja till avgifter. Deras skräckscenario är att vi får en tunnel men inga avgifter, för mig är det tvärtom, att vi få avgifter men ingen tunnel, avslutar Helene Odenjung (fp).

Läs mer om vad Helene tycker i frågan på hennes blogg.

8 september 2008

Investera i unga i riskzonen!

Socialtjänsten. I en motion till fullmäktige föreslår folkpartisterna Mikael Janson och Helene Odenjung att kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att ta fram modeller som stöd för att, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, bättre kunna värdera olika lämpliga insatser för unga i riskzonen.

- Det är dags att vända på perspektiven. Vi behöver ta fram metoder och modeller för att inom socialtjänsten bättre kunna bedöma behovet och omfattningen av åtgärder för unga på glid. Istället för att se sociala insatser för barn och unga som en kostnad i nuet, borde det istället i betraktas som en investering i framtiden. Såväl för den enskilda individen som samhället i stort, säger Mikael Janson och Helene Odenjung i kommentar till deras motion.

- Insatserna måste sättas in tidigt och att det ska göras rätt, så att vi på ett tidigt stadium kan stoppa rekryteringen av unga till kriminella gäng. Vi lägger idag stora resurser från samhällets sida när det redan gått snett med våldsbrott, kriminalitet och förstörelse som följd. Der finns goda exempel i andra städer och aktuell forskning som går ut på att hitta modeller som gör att resurserna kan läggas där de gör mest nytta från början. Det är dags för det även i Göteborg, avslutar Mikael Janson och Helene Odenjung.

Motionen kan läsas
här.

4 september 2008

Nu förändras skolan snabbt

DEBATT. Efter ett långt sommarlov har nu Göteborgs elever kommit tillbaka till skolbänken. De är tillbaka i en skola i förändring. Sedan valet 2006 då Jan Björklund blev skolminister har en rad beslut tagits för att skapa en bättre skola för både elever och lärare. Det skriver folkpartisterna Helene Odenjung, Eva Flyborg och Cecilia Wigström på GT debatt idag.

Göteborg behöver en stadsarkitekt

I slutet av januari motionerade Kjell Björkqvist (fp), Helene Odenjung (fp), Ann Catrine Fogelgren (fp) och Mikael Janson (fp) till fullmäktige om att inrätta en stadsarkitekt i Göteborg. På kommunstyrelsen idag bordlades motionen tills oktober, då den kommer att behandlas. Motionen har varit uppmärksammad sedan den skrevs och har debatteras sedan dess. Idag uppmärksammas motion återigen i GT. Du kan läsa motionen här.

I senaste numret av GöteborgsLiberalen skriver Ann Catrine Fogelgren om behovet av en ny stadsarkitekt i Göteborg. Tidningen kommer i brevlådan till alla medlemmar i folkpartiet liberalerna i Göteborg i nästa vecka.

3 september 2008

Göteborg behöver spetsutbildningar!

Skola.På dagens kommunstyrelse avstyrkte socialdemokraterna tillsammans med miljöpartiet och vänstern regeringens försöksverksamhet med spetsutbildningar.

- Göteborg riskerar nu att tappa i konkurrenskraft om man inte ansöker om att få spetsutbildning. Andra kommuner är mycket positiva och intresserade. För mig är det en självklarhet att Sveriges nästa största stad ska ha spetsutbildningar. Polhem och Hvitfeldtska ligger redan i startgroparna för att ansöka, säger Helene Odenjung (fp) kommunalråd i en kommentar till beslutet.

- Jag hoppas verkligen att (s) tar sitt förnuft till fånga för våra elever med specialbegåvningar behöver stimulans och nya utmaningar. Det är dags att vi även satsar på dessa elever. Göteborg behöver Nobelklasser, avslutar Helene Odenjung (fp) som tidigare har motionerat om frågan till fullmäktige. Hennes motion kan läsas här.

Regeringen har sedan tidigare meddelat att försöksverksamheten förläggs till 20 orter i landet. Göteborg borde självklart få möjligheten anser Helene Odenjung.

Svart på vitt: Göteborgs äldreboenden är vårdinrättningar och inget mer!

Äldreomsorg.På dagens kommunstyrelse behandlades finansdepartementets remiss om ändringar i fastighetstaxeringslagen innebärande att äldreboenden ska betraktas som boenden och därmed beslås med fastighetsavgift. Stadskansliets förslag till svar är att eftersom det inte är fråga om boenden utan vårdinrättningar ska inte fastighetsavgift tas ut.

- Göteborgs äldreboenden har allt mer blivit rena vårdinstitutioner. Det framgår svart på vitt av kommunens remissvar på de föreslagna ändringarna i fastighetstaxeringslagen. Det svar vi nu har skickat till finansdepartementet visar på ensidigheten i den åldringsvård som socialdemokraterna idag byggt upp i Göteborg. På den punkten skulle vi i folkpartiet liberalerna och Alliansen vilja se en helt annan inriktning, säger Mikael Janson (fp), ersättare i kommunstyrelsen i en kommentar.

- De ska till en remiss om förändrad fastighetsavgift för Göteborgs stad ska bekräfta verkligheten och en gång för alla slå fast det vi länge hävdat och arbetat för att förändra, men det nuvarande politiska styret vägrat erkänna, att den mest adekvata beskrivningen av dagens äldreboenden är att "kalla det ett vårdboende" där "det stora flertalet av de som idag flyttar in på äldreboendena, är så svaga att boendetiden på äldreboendet är kort" som det nu utsägs i stadskansliets tjänsteutlåtande. Det är märkligt, hur sanningen ibland kryper fram bakvägen, när haspen inte är på frestas man tillägga. Nu har vi det svart på vitt, avslutar Mikael Janson (fp).

26 augusti 2008

Vi kan stoppa gängens våld

Utvecklingen i den kriminella världen är skrämmande ur flera aspekter. Även om våldet inte är riktat mot allmänheten, så är det hat som bubblar mellan olika grupperingar av gäng oroande, inte minst eftersom det ha gått så långt att de skjuter vilt omkring sig.Det är bara en tidsfråga innan någon oskyldig hamnar i vägen. Bilden av Lilla London har blivit Lilla Chicago. Den utvecklingen måste få ett slut. Det skriver Mikael Janson (fp) idag på GT debatt.

På kommunstyrelsens sammanträde förra veckan begärde folkpartiet liberalerna en hearing om vad som egentligen händer i Göteborg. Där kommunstyrelsen vill få polismyndigheten i Göteborg situation belyst, hur deras arbete har fungerat under sommaren samt om den senaste tidens skottlossning.

- Goa gubbars stad är snart ett minne blott. Bilden av Göteborg blir allt mer synonym med skottlossning och uppgörelser i den undre världen, säger Mikael Janson (fp) ersättare i kommunstyrelsen med anledning av att han idag väckte frågan. En enig kommunstyrelse ställde sig bakom den väckta frågan.

18 augusti 2008

Bevara Gårdas billiga bostäder

Göteborg har under många år rivit för många bostäder som är likvärdiga med dem som nu finns kvar i Gårda. I en stad som vår måste det finnas olika standard och prisbilder på lägenheter. Alla har inte råd eller vill inte avsätta en stor del av sin disponibla inkomst i en dyr nyproducerad lägenhet. Därför ska vi vara mycket rädda om de lägenheter av den typ som finns i Gårda. För många ungdomar men även äldre är detta den enda möjlighet de har att få ett eget boende. I dag finns flera konkurrerande intressen i södra Gårda mellan Svenska Mässan, Göteborgs Stads Parkerings AB samt några hundra centrala och billiga bostäder i landshövdingshus. Det skriver Kjell Björkqvist på GT debatt idag.

Färdtjänstens framtid kräver politisk samling

Det är dags att ta ett helhetsgrepp för en långsiktigt hållbar färdtjänst till gagn för dem som faktiskt behöver den. Vi bjuder in socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet till en diskussion om färdtjänsten och vår förhoppning är att vi kan finna en gemensam lösning som alla kan ställa sig bakom, skriver Mikael Janson och Olof Ånskog tillsammans med andra företrädare för den borgerliga alliansen i Göteborg på GP debatt.

31 juli 2008

Bevärlig byråkrati

Vår globaliserade värld förändras mycket snabbt. Tyvärr går det inte lika fort i Göteborg. Dagens organisation har inte lyckats tillgodose göteborgarna behov av förskoleplatser, boenden till äldre och personer med funktionsnedsättningar. Den nuvarande organisationen har stora brister när det gäller målstyrning. Det måste vi förbättra. Det skriver idag folkpartisterna Sefan Landberg, Piotr Kiszkiel, Ann-Sofie Lagerstedt, Bo Anderssen, Peter Schuckink Kool, Bengt Pervik på GT debatt. Samtliga är vice ordf i olika SDN i Göteborg

Det är ett dystert arv som s lämnat efter sig

1990 fanns inga bostadsområden i Göteborg som präglades av utanförskap. För Sverige totalt var siffran tre. 2006 var siffran totalt 156 varav nio områden i Göteborg. De som bar ansvaret i den förra regeringen och kommunledningen i Göteborg är samma personer som i dag leder det socialdemokratiska partiet. De tillsammans skapade ett land där en halv miljon människor hamnade i utanförskap, skriver folkpartisterna Eva Flyborg, Mikael Janson och Cecilia Wigström på GP debatt idag.

23 juli 2008

Föräldrar har inte rätt till semester från sina barn

Det är dags att bryta med den förhärskande socialdemokratiska attityden där föräldrarnas eget ansvar alltid hamnar i skymundan. Det är dags att uppvärdera föräldrarnas personliga ansvar för familjen och barnen, skriver Helene Odenjung (fp) kommunalråd i Göteborg tillsammans med Torkild Strandberg och Lennart Gabrielsson på GP debatt idag.

9 juli 2008

Utanförskapet ökar i Göteborg

Senaste upplagan av rapporten Utanförskapets karta visar att segregationens utbredning i Göteborg fortsätter.

- Utvecklingen är oroande och visar att Göran Johanssons integrationspolitik för Göteborg inte fungerar, säger Mikael Janson (fp), ersättare i kommunstyrelsen i en kommentar till Utanförskapets karta som presenterades igår.

- Utanförskapets karta visar hur utanförskapet ökat under hela det socialdemokratiska regeringsinnehavet. Värre är att skillnaderna fortsätter att öka i Göteborg enligt kommunens egen statistik, trots högkonjunktur och en sysselsättningspolitik från alliansregeringen som givit resultat på nationell nivå de sista åren, konstaterar Mikael Janson.

- Vi har sedan tidigare krävt att det införs en Integrationskommission i Göteborg som kan ta ett samlat grepp över hela staden samt budgeterat 100 miljoner för att vända den neråtgående spiralen. Segregationen måste hanteras som den viktiga ödesfråga den är för hela Göteborgssamhället, inte bara en bland alla andra frågor, fortsätter Mikael Jansson (fp).

- Vi skulle verkligen behöva mer av regeringens politik i Göteborg. Av de 92 000 jobb som skapades i Sverige under 2007 gick 41 000 till en person med invandrarbakgrund. Hittills i år har samma grupp svarat för hälften av den totala sysselsättningsökningen jämfört med samma period året innan. Nu krävs det förändring i Göteborg, på allvar, avslutar Mikael Janson (fp).

Läs rapporten på:
www.folkpartiet.se/utanforskap

2 juli 2008

Väntat och välkommet om cykelbron!

Det säger kommunalrådet Helene Odenjung (fp) om miljödomstolens besked till en gång- och cykelbro över älven. I dag gav miljödomstolen besked att den tänkta gång- och cykelbron inte får byggas. Farleden i Göta Älv och hamnen är av riksintresse, och nackdelarna med bron överväger fördelarna.

- Från folkpartiets sida har vi tidigare, genom en motion av Kjell Björkqvist, Lennart Duell och Helena Holmberg, föreslagit miljövänliga färjor mellan norra och södra älvstranden. Älven och sjöfarten är ett riksintresse och så länge det är så kan vi inte bygga lågbroar – det är domstolens besked.

- Visst ska vi ha fler älvförbindelser men inte bara för gång- och cykeltrafikanter. Kollektivtrafiken är minst lika viktig. Nu kan vi lägga dessa pengar (närmare 500 miljoner) på en ny Göta Älvbro och satsa på färjor i skytteltrafik över älven istället. Göteborg är en sjöfartsstad - det ska vi fortsätta utveckla! avslutar Helene Odenjung.

27 juni 2008

Pinsam hantering av kulturhuvudstadsansökan!

Igår rekommenderade Göteborg & Co kommunstyrelsen att inte kandidera till Europeisk Kulturhuvudstad 2014. De har utifrån den tid och de resurser som nu står till deras förfogande dragit slutsatsen att förutsättningarna inte är de bästa. Frågan väcktes redan 2005.

- Socialdemokraterna har sumpat Göteborgs chans att bli nominerad, kommenterar Helene Odenjung.

- Göran Johansson lade i slutskedet en våt filt över frågan i 8 månader (!), det är klart att man tappar tid att hinna förbereda en ansökan då. Andra kandidatstäder har lobbat i över ett år redan, säger en besviken Helene Odenjung (fp).

- Annat får kosta vad som helst men här är Göran Johansson själv så ointresserad att han medvetet saboterat chanserna. Kostnadsargumentet är ett rent svepskäl, det har varit känt hela tiden och hindrar inte i andra sammanhang som exempelvis Ullevi. Kan det vara osäkerheten om vi ska få det? Nej, det är inte heller hållbart, ett halvt löfte om en SM-final i bandy någon gång framöver gör att Göran är beredd att bygga en tillfällig bandybana på Heden för 17,5 miljon. Kulturfrågorna är inte högprioriterade hos Göran Johansson eller också kommer väl initiativet från fel håll, funderar Helene Odenjung.

- Det är pinsamt att Göran Johansson segat ut på detta i 2,5 år, men han vill väl absolut inte riskera att behöva tacka en alliansregering för att ha gett Göteborg Kulturhuvudstadsåret 2014. Göteborg hade en jättechans - den har Göran Johansson sumpat, avslutar Helene Odenjung.

Historien om kulturhuvudstadsåret 2014
I oktober 2005 lägger fp,m och kd ett yrkande i kommunstyrelsen med initiativet att Göteborgs stad ska ansöka om att bli kulturhuvudstad. Frågan bordläggs och på kommunstyrelsens sammanträde i november samma år beslutar majoriteten att ge Göteborg & Co ansvaret att utreda frågan. Läs yrkandet
här (doc).

Helene Odenjung skriver tillsammans med Cecilia Malmström och Cecilia Wigström på GP debatt om att Göteborg borde bli huvudstaden för kuktur. Läs
här.

I början av maj 2007 lämnar Göteborg & Co sin rapport till kommunstyrelsen, där Claes Bjerkne och Leif Nilsson från Göteborg & Co samt Kenneth Johansson från kulturförvaltningen lämnar en information om förutsättningarna för Göteborg beträffande kulturhuvudstadsåret 2014. Deras förslag är introducera allemansrätten på kulturområdet och lyfter fram olika fördelar varför Göteborg kan borde bli kulturhuvudstadsår. Om kommunledningen fattar beslut under våren kan arbetet med ansökan starta. Läs rapporten
här (pdf).

I slutet av maj bordlägger Göran Johansson skrivelsen från Göteborg & Co tills vidare. Efter 8 månader efterlyser Helene Odenjung och Axel Darvik på GP debatt vad som egentligen händer i frågan och varför ärendet fortfarande är bordlagt. Läs artikeln
här.

I februari 2008 beslutar kommunstyrelsen att ge Göteborg och Co att i samverkan med Göteborgs Stads kulturförvaltning arbeta fram ett förslag till kandidatur till europeisk kulturhuvudstad år 2014 för Göteborg. Alla partier förutom mp i kommunstyrelsen röstar för. Läs yrkandet
här (doc).

Den 26 juni översänder Göteborg & Co en hemställan att Göteborgs stad inte ska kandidera eftersom förutsättningarna inte är de bästa och att kommunstyrelsen ska godkänna detta. Läs hemställan
här (pdf).

26 juni 2008

Den här FN-dagen behövs

I dag den 26 juni är det FN:s internationella dag mot missbruk av och olaglig handel med narkotika, och det är ingen tvekan om att dagen behövs. I ett lokalt perspektiv är frågan om alkohol och droger synnerligen viktig. Drogvaneundersökningen som senast genomfördes under 2007 och presenterades i början av detta år visar att färre skolelever dricker alkohol men att fler intensivkonsumerar. Fp:s fullmäktigeledamot Stefan Landberg skriver idag på GT debatt om missbruk och narkotika.

25 juni 2008

Avvecklingen av äldreboenden i Göteborg fortsätter!

Idag presenterade Socialstyrelsen statistik över äldreomsorgens utveckling i Sverige. I Göteborg har antalet äldre som bor på särskilt boende minskat från 4872 till 4624 mellan oktober 2006 och oktober 2007. Folkpartiet liberalerna kräver nu förändring.

- Nu får det vara nog. Gång efter gång har vi debatter om att det ska bli enklare för äldre att få rätt till ett anpassat boende. Jag har själv varit den som sett till att stoppa förslaget om att göra det ännu svårare för de äldre att få ett särskilt boende. Nu är vi istället över alla partigränser överens om att det tvärtom ska bli lättare. I ord. I verkligheten fortsätter däremot socialdemokraterna in i återvändsgränden, uttalar Mikael Janson (fp), ersättare i kommunstyrelsen.

- Den styrande minoriteten säger sig vilja planera för ökade behov ute i stadsdelarna. Men i verkligheten ser vi inget av det. Tvärtom fortsätter man att lägga ned boendeplatser. Det kan ju i alla fall inte vara rätt väg för att få ord och handling att hänga ihop. Närmare 250 permanentboenden har försvunnit bara det senaste året i Göteborg enligt de siffror som nu redovisas, säger Mikael Janson (fp) med anledning av Socialstyrelsens statistik.

- För den styrande minoriteten i Göteborg är det hög tid att gå från ord till handlingen. Dagens politik håller inte. Våra äldre i Göteborg behöver få olika typer av boenden som kan attrahera olika grupper av äldre utifrån deras egna behov. Dagens äldreboenden liknar allt mer de gamla sjukhemmen. Situationen börjar bli allt mer alarmerande. Det är dags att ta ett samlat grepp för en utbyggnad av fler olika typer av äldreboende eftersom detta inte är något som de enskilda stadsdelsnämnderna mäktar med att lösa, avslutar Mikael Janson.

24 juni 2008

Gamla måste få service på sitt modersmål

Det finns all anledning att ta frågan om framtidens äldreboenden på allvar. Hemmet får inte bli ett fängelse för den äldre. Därför behövs det en handlingsplan för framtidens äldreboenden i Göteborg. Av de remissvar som föranleddes av en fp-motion i kommunfullmäktige, "Dags för nya tag om äldres boende", framgick särskilt tydligt oron för att inte kunna erbjuda boenden för olika grupper med särskilda behov. Det framkommer också i stadskansliets underlag inför 2009 års budget. Det skriver idag Mikael Janson (fp) ersättare i Göteborgs kommunstyrelse tillsammans med kommunalråden Jonas Ransgård (m) och Carina Liljesand (kd) på GT debatt.

18 juni 2008

Återinför syskonförturen för alla!

Alliansen vill återinföra syskonförturen i hela Göteborgs stad. s, mp vill med stöd av v göra en halvmesyr och införa förturen i de stadsdelar som inte har kö för tillfället.

- Det är pinsamt att de rödgröna partierna bara vill införa syskonförturen i de stadsdelar som för tillfället inte har någon kö till förskolan. Vad betyder "full behovstäckning" för socialdemokraterna? För bara 2 dagar sedan beslutade kommunfullmäktige om budgeten för 2009 och barnomsorgslagen har krävt detta i 14 år. Alliansen vill att syskonförturen ska gälla i alla stadsdelar för alla syskon. Nu blir det bara en halvmesyr som dessutom kommer att strida mot likabehandlingsprincipen. I Göteborg ska tydligen inte alla med, säger Helene Odenjung (fp) kommunalråd med anledning av att kommunstyrelsen idag fattar beslut i frågan.

- Förskolan är verkligen ett sorgebarn för Socialdemokraterna, oavsett vad de gör blir det fel. Med otydliga regler som "löpande under året när det är möjligt" och dessutom kräva att föräldrar ska köa till alla förskolor i stadsdelen för att räknas så blir det väldigt ovisst vad som gäller. De som drabbas är föräldrar och barn - och faktiskt också personalen som måste försöka förklara luddiga regler. Göteborg fortsätter att bryta mot lagen, därför är det med stor glädje att regeringen nu inför skadestånd till de som drabba(s) av köerna, avslutar Helene Odenjung.

Städa bort bärshuset!

På dagens kommunstyrelse begär stadskansliet att få utökat förordnande för vakterna i receptionen och Börshuset för att kunna agera mot den som dricker alkoholhaltig dryck eller skräpar ned eller uträttar sina behov på och vid trappan till Börshuset. Förslaget har sin upprinnelse i ett yrkande i kommunstyrelsen tidigare i år.

- Som initiativtagare till att kommunstyrelsen beslutade uppdra åt stadskansliet att återkomma med förslag om åtgärder för att återerövra Börshusets trappa ut mot Gustaf Adolfs Torg, Börsens och stadens paradentré, till alla göteborgare och besökare, är det förstås bra att det nu görs något, säger Mikael Janson, ersättare i kommunstyrelsen.

- Det är sorgligt hur smuts, skräp, urindoft och allmän stökighet tillåtits ta överhanden sommar efter sommar, och det är ju en trist bild vi ger besökare i vårt offentliga finrum. Det är därför bättre att åtminstone försöka göra något än inget alls. Nu väntar vi också bara på den ordentliga upprustning av trappan som behövs och är tänkt att göras, avslutar Mikael Janson.

11 juni 2008

Äntligen ett första steg mot mobila psykiatriteam!

Imorgon på torsdagens fullmäktige kommer Mikael Jansons interpellation om mobil psykiatri i Göteborg upp till debatt. I sitt svar på interpellationen instämmer nu ansvarig i kommunstyrelsen, Dario Espiga (s), i behovet och avser därför att ta ett gemensamt initiativ för inrättandet av mobil jourpsykiatri i samarbete med sjukvården.

- Det är med tillfredsställelse jag kan konstatera att Göteborgs stad nu kommer att ta ett initiativ för att bygga upp mobila psykiatriteam som bland annat kan bistå kommunens och frivilligorganisationernas såväl uppsökande verksamhet som olika boenden för människor med problem såsom övernattningsverksamhet för hemlösa, säger Mikael Janson (fp), ersättare i kommunstyrelsen.

- Det är på tiden att något händer. Det är skandalöst att Sveriges andra stad med utbredd hemlöshet samt problematik med psykisk och mental ohälsa, inte har några resurser att skicka ut när socialarbetare och frivilligorganisationer stöter på människor som de inte kan hantera. Det är de människor som befinner sig längst bort från allt men inte för den skull får tillåtas överges av allt och alla. Ett första steg mot något bättre kan vara att i akuta lägen eller svårbedömda fall kunna erbjuda professionellt psykiatriskt stöd ute på fältet, avslutar Mikael Janson.

Mikaels interpellation som behandlas på fullmäktige imorgon kan läsas här;
http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage____72170.aspx

10 juni 2008

Inrätta en integrationskommission för Göteborg!

- Göteborg är en delad stad. En stad där det finns de som är med och de som inte är med. Bilden av det go’a glada Göteborg har fått en allt mer illavarslande sorgkant runt sig. Trots högkonjunkturen visar nu även stadskansliets senaste sociala sammanställning som redovisas på dagens kommunstyrelse det vi i folkpartiet pekat på; skillnaderna ökar i Göteborg och det är de mest utsatta områdena, grupperna och stadsdelarna som inte hänger med, säger Mikael Janson (fp), ersättare kommunstyrelse.

Frågan är för stor för att enskilda stadsdelsnämnder eller bostadsbolag kan lösa den. Det var därför folkpartiet liberalerna en gång ville att kommunstyrelsen skulle ta fram en samlad offensiv integrationsstrategi för staden. Nu finns ett förslag i
vår budget för 2009 om att inrätta en politisk ledningsgrupp, en kommission för integrationsfrågorna, direkt under fullmäktige.

- Det är nödvändigt att ta till extraordinära åtgärder och sätta Göteborgs viktigaste ödesfråga högst på den politiska dagordningen. Det är idag märkligt tyst från kommunledningen. En sådan kommission vore en innovation som i sig skickar en tydlig signal, menar Mikael Janson.

- Om detta och mycket annat kommer vi att diskutera på det möte vi i folkpartiet bjudit in invandrarföreningar från hela Göteborg till imorgon kväll, dagen före 6 juni. Det är ett första rundabordssamtal om dessa viktiga frågor och hur vi tillsammans nu går vidare för att verkligen åstadkomma förändring, ett möte öppet för alla. Det finns också en symbolik i att det ligger dagen före nationaldagen, för hur välkomnande är vi i dagens Sverige egentligen?, avslutar Mikael Janson.

30 maj 2008

Inget stöd till föreningar som diskriminerar!

Ikväll invigs den andra HBT-festivalen i Göteborg. Folkpartiet har i sitt budgetförslag för 2009 ett uppdrag för att stimulera föreningar att bli bättre med att förebygga förekomsten av diskriminering, där sexuell läggning och könsidentitet kan vara en del.

- Det värmer att se en HBT-festival i Göteborg. Samtidigt behöver Göteborgs stad göra mer för att få fler göteborgare att våga vara öppna med sin sexualitet. Ett led i detta arbete är att vi vill ställa krav på de föreningar som får kommunala bidrag också ska arbeta med mångfald och jämställdhetsplaner, säger Helene Odenjung kommunalråd (fp).

- Idrottsklubbar och föreningar får inte bli en frizon för trakasserier eller diskriminering. De föreningar som inte tar dessa frågor på allvar ska inte heller ha något stöd, avslutar Helene Odenjung.

Fler än en behöver få ett instegsjobb!

Den 1 juli 2007 införde regeringen möjligheten för arbetsgivare att anställa människor som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige med en lönesubvention där anställningen kombineras med SFI (svenska för invandrare). Sedan införandet har 45 personer i Göteborg fått ett sådant insteg på arbetsmarknaden, endast en av dem har fått chansen via Göteborgs stad.

- Vi vill att Göteborgs stad upprättar en handlingsplan för hur staden ska kunna anställa nyanlända flyktingar och invandrare via instegsjobben och därför tar vi nu ett sådant initiativ i kommunstyrelsens Personal- och Arbetsmarknadsdelegation. Det är dags att vi som arbetsgivare går i bräschen, för vi behöver en ökad mångfald bland vår personal. Instegsjobben är ett sätt att minska människors utanförskap och samtidigt öka mångfalden i kommunen, säger Mikael Janson (fp) ersättare i kommunstyrelsen.

- Göteborg stad måste börja agera, vi har stora pensionsavgångar som närmar sig allt fortare och ska vi kunna klara välfärden framöver behöver vi få in fler på arbetsmarknaden, inte färre. Vi har ett samhälleligt ansvar som vi måste ta och detta förslag är ett steg på rätt väg. Det är anmärkningsvärt att det hittills inte hänt mer från kommunens sida, som den största och mest tongivande arbetsgivaren i hela regionen, när det nu finns den möjlighet som instegsjobben ger och som ju bara är en vinstaffär för alla, den enskilde, kommunen och hela göteborgssamhället, avslutar Mikael Janson.

29 maj 2008

Göteborg behöver äldreboenden med språkinriktningar!

Alliansen i Göteborg genom Mikael Janson (fp) och Carina Liljesand (kd) anser att det är dags att införa möjligheten att starta äldreboenden med språkinriktningar. Sedan tidigare har de två tillsammans med Jonas Ransgård (m) fått igenom att kommunen ska öppna för andra servicegivare inom hemtjänsten än kommunen för att kunna erbjuda hemtjänst på fler språk än svenska.

- Hemmet får inte bli ett fängelse för äldre oavsett om individen bor kvar hemma eller på ett äldreboende. Det är rent ut sagt för illa och oacceptabelt hanterat ute i stadsdelsnämnderna när en ensam äldre invandrare inte har någon annan som kan förstå vad man vill, förutom kökspersonal som kan tolka ibland. Denna isolation är oacceptabel, säger Mikael Janson (fp), ersättare i Göteborgs kommunstyrelse.

- Den attityd som framskymtar i bland annat GP:s reportage för någon tid sedan om att inte göra allt som står i vår makt för att hjälpa den som är språkligt isolerad på ett äldreboende är skrämmande. Att en äldre person som tappat det svenska språket får skylla sig själv och efter bästa förmåga lösa problemet själv är skrämmande. Det finns gott om flerspråkig kompetens bland våra medarbetare inom äldreomsorgen och hemtjänsten. Låt oss nyttja denna resurs. Då kan vi tillmötesgå den enskildes önskemål och behov, avslutar Carina Liljesand (kd), kommunalråd som tillsammans med Mikael Janson motionerat i frågan till fullmäktige.

Motionen kan läsas här;
http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage____73009.aspx

28 maj 2008

Låt Geråsen vara!

Igår fattade Byggnadsnämnden ett beslut som innebär att området Geråsen i Vättlefjäll, beläget mellan Gunnilse, Gunnared och Bergum, beläggs med en områdesbestämmelse som innebär att området klassas som fritidshusområde. Inga bygglov för boendeytor utöver 60 kvm ska hädanefter beviljas i området.

- Folkpartiet har tillsammans med övriga allianspartierna motsatt sig de nya bestämmelserna i flera remissinstanser. Att klassa ett område med 25 fastigheter, varav 20 är permanent bebodda, som fritidshusområde är för oss verklighetsfrämmande, säger Helena Holmberg (fp) vice ordförande i miljönämnden och Ann Catrine Fogelgren (fp) ledamot i Byggnadsnämnden, som anser att dagens beslut är helt orimligt. Med anledning av beslutet lägger de idag en interpellation i fullmäktige om principerna för klassning av fritidshusområde i Göteborg.

- Boende uppger att kommunen aldrig har skickat signalen att det skulle vara några problem kopplade till att området i realiteten sedan länge har övergått från att vara ett fritidshusområde till ett permanent bebott område. Varför ändra på det nu? avslutar Holmberg och Fogelgren.

Interpellationen finns att läsa på Helena Holmbergs hemsida;
https://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage____73024.asp

Alla kan bidra!

Idag har kommunalrådet Helene Odenjung (fp) presenterat folkpartiet liberalernas i Göteborg budgetförslag för 2009.

- Vi tror på den enskilda människan och vår politik bygger på ett förtroende för den enskildes kraft och vi menar att politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar, inte hinder, för initiativ och alternativ. Folkpartiet liberalerna driver en välfärdspolitik med tydliga prioriteringar av kärnverksamheter som skola och omsorg säger Odenjung.

- Vi är fler som betalar skatt än tidigare. Genom effektiviseringar, konkurrensutsätt-ning och viss försäljning, får vi finansiellt utrymme för satsningar på skola, äldreomsorg och kollektivtrafik. När dessa satsningar är genomförda sänker vi skatten för 2009 med 15 öre och ytterligare 10 öre 2010, fortsätter Odenjung.

- Vi ger Göteborgarna makten tillbaka över sina egna liv. Det är de som bäst vet vilken förskola, skola eller hemtjänst som motsvarar deras önskemål. För att nå dit genomförs en omorganisering av stadsdelsnämnderna till 11 SDN. Samtidigt införs ett flexiblare och rättvisare system som möjliggör för medborgarna själva att avgöra vart pengarna ska gå, i form av ett peng-system för förskolan och grundskolan, fortsätter Odenjung.

Satsningar: • förskolan får möjlighet att minska gruppernas storlek, införa platsgaranti samtidigt som öppna förskolor och språkförskolor stöttas.

• grundskolan tillförs 80 Mkr för en satsning på läsa-skriva-räkna garanti, på lärarfortbildning och insatser för elever både i behov av stöd och extra utmaningar.

• gymnasieskolans ersättning höjs för att ytterligare höja kvalitén, införa Nobelklasser, satsning på lärlingsutbildning samt införa en gymnasieingenjörsutbildning. Utbildningsnämnden förstärks med 30 Mkr.

• äldreomsorgen får 50 Mkr som kan användas för mer personal och fler aktiviteter som höjer kvaliteten i boendet.

• kulturnämnden förstärks med 20 Mkr bl a för arbetet med Göteborg som kulturhuvudstad 2014.

• sociala resursnämnden får 20 Mkr för att bl a kunna fullfölja Alliansens satsning på boende för hemlösa.

• kommunledningen förstärks med 6 Mkr för att säkra kompetensen när det gäller tortyrskadade, arbete med att motverka gängkriminalitet etc.

• en Jobb och integrations-satsning görs med 100 Mkr med bl a integrationsstrategi, validering och arbetsplatsförlagda utbildningar.

• kollektivtrafiken tillförs 130 Mkr för kvalitetshöjande åtgärder i form av fler bussar och tätare trafik.
- Fokus i folkpartiets budget är skolan och omsorgen om våra medborgare. Vi gör en särskild satsning på Universeum som möjliggör att alla elever får ett årligt besök på Universeum. Vi vill väcka intresset och fresta med sökande efter kunskap i de naturvetenskapliga ämnena, säger Helene Odenjung.

- För våra medborgares bästa behövs bra utbildning och bra omsorg, men vi behöver också minska klyftorna. Mångfald såväl när det gäller etnisk bakgrund som kön, ålder eller sexuell läggning, måste eftersträvas. Nya jobb och integration kan åstadkommas genom att Göteborg blir en "frizon" med förtroende från staten. Vi vill prova nya vägar för att matcha arbetslösa och arbetsgivare och nyföretagande. Vi behöver en bättre kollektivtrafik, bygga 2 500 nya bostäder under 2009 och ny älvförbindelse. Satsning på jämställd idrott, fler ridvägar och ett tryggare och vackrare Göteborg behövs för att se till helheten - Göteborg som en attraktiv stad för alla, fortsätter Odenjung.

- I folkpartiet liberalernas budget finns och fler förslag som gör att Göteborg – staden i våra hjärtan – blir en ännu bättre stad att leva i. Ett Göteborg präglat av initiativ och alternativ. Ett Göteborg där mångfald ses som en styrka. Ett Göteborg som fokuserar på skola, vård och omsorg. Alla kan bidra! avslutar Helene Odenjung.

(Fp-budgeten finns som pdf-dokument på Göteborgs stads hemsida,
www.goteborg.se eller på folkpartiet liberalerna i Göteborgs hemsida, www.folkpartiet.se/goteborg.
Den kan också beställas i pappersversion eller som pdf-dokument via stadssekreterare Stefan Landberg på e-post
stefan.landberg@stadshuset.goteborg.se eller på 0707-61 27 41.)

14 maj 2008

Positionspappret för Shanghai har mer att önska

På kommunstyrelsens sammanträde imorgon fattas beslutet om stadens positionspapper för samarbetet mellanShanghai och Göteborg. Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna anser att detfinns mer att önska av dokumentet och vill se en omarbetning av dokumentetinom ett år.

- Det är med viss tillfredsställelse jag kan konstatera att Göteborgs stad efter snart ett decenniums debatt från min sida äntligen har ett positionspapper för utbytet med Shanghai,säger Mikael Janson (fp), ersättare i kommunstyrelsen.

- Det är uppseendeväckande att det har dröjt så länge, från början fanns inte ens några formella beslutom samarbetet som kommit att bli det absolut mest omfattande stadsutbytet för Göteborgs del. Efter det att folkpartiet liberalerna väckte frågan i fullmäktigehar vi börjat få ordning på besluten och processen. Nu när Göran Johansson i slutet av maj ännu en gång åker för att befästa systerstadsavtalet med Shanghai, finns ett dokument som lyfter frågan om demokrati. Göteborg ska vara ett demokratiskt föredöme och det ska vi vara hela vägen, inte minst i våra relationer till den ekonomiskt viktigaste staden i världens största diktatur, fortsätter Mikael Janson.

- Det är dock viktigt att i positionspappret ytterligare skärpa medvetenheten om en aktiv hållning i frågan om mänskliga rättigheter i vårt utbyte med Shanghai, menar Mikael Janson.

- Vi tycker också att det är väl långtgående att dra slutsatsen att Göteborgsregionens export till Kina ökat så mycket mer än övriga Sverige som ett direkt resultat av utbytet med Shanghai. Det är mest ett spel för gallerierna då relevanta jämförelser med motsvarande industriregioner i omvärlden saknas liksom en bedömning av näringslivets utveckling oaktat detta specifika utbyte, säger Mikael Janson.

- Vi är därutöver kritiska till hur kostnaderna för utbytet presenteras. De måste göras tydligare, inte minst med tanke på att detta samarbete ligger i gränslandet för den kommunala kompetensen och det idag bollas med olika siffror i olika sammanhang, avslutar Mikael Janson.

Yrkandet som läggs på kommunstyrelsen imorgon finns att läsa här;
http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/News____70916.aspx

Du kan höra Mikael i en intervju med Sveriges radio här och det uppmärksammas också av Göteborgs-Posten idag (15/5).

9 maj 2008

Debatt: Vi måste få fler att gå och rösta

I valet till EU-parlamentet 2004 bidrog en enda mans heliga vrede till att det lilla missnöjespartiet junilistan fick drygt 363000 röster. I häradet Dals Långed- Bengtsfors, i landskapet Dalsland, ett med svenska mått mätt fattigt glesbygdsområde, ilsknade jägaren Göte Johansson till. Svenska Jägareförbundet organiserar i dag drygt 200000 av Sveriges cirka 265000 aktiva jägare. Förbundet ger ut tidningen Svensk Jakt som når alla medlemsprenumeranter. Inför EU-valet 2004 hade tidningen skickat ut ett antal frågor till de politiska partierna där de gavs möjligheten att ge sin syn på jaktrelaterade frågor. Några partier svarade diffust och glesbygdsfientligt. Andra svarade inte alls. Det enda partiet som plockade upp frågeställningarna och belyste dem var junilistan.Jägar-Göte, som aldrig tidigare intresserat sig för politik, tände till på skarpen. Han lade han ner sin fulla kraft på att nå ut med budskapet: Rösta på junilistan. Och väljarna hörsammade. Jägar-Götes valjakt ledde till att hela 26 procent av det totala antalet röster på junilistan kom från det område Götes drev gick, det skriver Annika Beijbom, ordförande i EU-nätverket folkpartiet liberalerna Göteborg på GT debatt idag.

7 maj 2008

Satsningar på kunskap och infrastruktur saknas!

Helene Odenjung kommunalråd och gruppledare för folkpartiet liberalerna i Göteborg kommenterar den rödgröna minoritetens budgetförslag för 2009.

- Inte med ett ord nämns behovet av en ny älvförbindelse - för annat än cyklar i Göteborg. Satsningar på kollektivtrafiken är bra men blir näst intill verkningslösa om bussar och spårvagnar måste fortsätta köa över älven. En region som vill växa måste satsa på infrastruktur och kunskap. De förslagen lyser med sin frånvaro i den rödgröna budgeten, säger Helene Odenjung i en kommentar till förslaget.

- Ambitionen att fler ska få godkänt i betyg är på tok för lågt. Alla elever behöver mötas av höga positiva förväntningar och få nya utmaningar. Göteborg behöver en strategi för att bli kunskapsledande i Sverige och dit är det långt. Vi beklagar att regeringens satsningar på utbildningsområdet inte återfinns i budgeten, Lärarlyftet ex nämns inte överhuvudtaget, konstaterar Helene Odenjung
.

- Full behovstäckning i förskolan är en pinsam nyhet i budgeten! Föräldrar måste självklart kunna lita på att få en förskoleplats i tid - något Göteborg inte gjort sedan lagen infördes - annars ska kommunen betala skadestånd. Jag saknar också en satsning på färre barn i grupperna, avslutar Helene Odenjung.

5 maj 2008

Debatt: Dags att hissa EU-flaggan även i Göteborg

Nyligen meddelade miljöpartiets språkrör att de inte längre anser att Sverige ska gå ur EU, då samarbetet numer är klimatvänligt och mindre centraliserat. Även här i Göteborg har motståndet mot samarbetet varit svalt från vänsterpartiet, miljöpartiet och socialdemokraterna.Sedan Sverige, därmed också Göteborg, blev medlem i unionen har det gått flera år av framgångsrikt samarbete mellan kommunen och EU. Trots detta syns sällan samarbetet fysiskt i staden.Ett tydligt exempel på detta är Europeiska Unionens flagga, som syns överallt i världen, men inte i Sveriges andra stad.Under 2004 motionerade jag i fullmäktige om att kommunen vid lämpliga dagar, exempelvis vid Europadagen 9 maj, skulle flagga vid officiella byggnader som tillhör staden med den blå flaggan med gula stjärnor, det skriver Kristina Bergman Alme, (fp) vice ordförande i Konsumentnämnden och ersättare i fullmäktige på GT debatt idag.

Inför gymnasieingenjörsutbildning i Göteborg – redan nu!

Folkpartiet liberalerna ger imorgon Utbildningsförvaltningen i uppdrag att ansöka om dispens för att få starta en gymnasieingenjörsutbildning i Göteborg så snart som möjligt, samt att förvaltningen erbjuder dagens teknikelever ett fjärde år på gymnasiet.

- Om Sverige ska vara en framgångsrik industrination på 2000-talet måste vi förse industrin med duktiga ingenjörer och rekryteringsläget börjar bli akut. År 2020 kommer det att saknas mellan 10 000 och 18 000 ingenjörer i Sverige. Det är dags att vi återinför en gymnasieingenjörsutbildning i Göteborg, säger Helene Odenjung, kommunalråd (fp) och vice ordförande i Utbildningsnämnden.

- Vi vill även se över möjligheterna att erbjuda ett fjärde år för de elever som nu läser tredje året på våra teknikprogram, vilket kräver en dispens från regeringen, avslutar Helene Odenjung.

1 maj 2008

Välkommen att titta i skyltfönstret Mona!

Göteborg har många olika skyltfönster där det erbjuds en mängd saker att studera. Vissa inslag känns lockande, andra mindre tilltalande. Låt oss ge några exempel:
I ett skyltfönster hittar vi skolan. Göteborg kan stoltsera med en stor andel friskolor. Antalet friskolor har under de senaste tio - tolv årens socialistiska styre vuxit. Fler elever och föräldrar använder friheten att välja och göra aktiva skolval. Det är naturligtvis positivt med en stor bredd av utbildningsalternativ som skapar ett ökat engagemang bland elever och föräldrar. Det är vår förhoppning att detta göteborgska skylfönsters innehåll är något bra även för Mona Sahlin, trots att dina partikamrater hellre vill anvisa skola, det skriver Helene Odenjung tillsammans med övriga Alliansledare i Göteborg på sidan 4 i Expressen idag.

29 april 2008

Gör våra gymnasieskolor säkrare!

Idag sköts en 18-årig elev på Angeredsgymnasiet i foten vid lunch och hittades av andra elever. Helene Odenjung (fp) vill nu se över säkerhetsrutinerna på gymnasieskolorna i Göteborg.

- Elever och skolpersonal måste kunna känna sig trygga på sin arbetsplats. Idag är det allt för enkelt för den som inte hör hemma på skolan att ta sig in i våra lokaler och här måste vi få till en ändring. Att en elev skjuts i foten under skoltid får aldrig hända, säger Helene Odenjung i (fp), kommunalråd och vice ordförande i utbildningsnämnden i en kommentar till händelsen.

- På de allra flesta arbetsplatser måste personer som kommer på besök anmäla sig och meddela
vad man gör där, så är det inte på våra skolor idag och därför vill jag nu se att Utbildningsförvaltningen ser över säkerhetsrutinerna, avslutar Helene Odenjung (fp).

GT skriver om säkerheten på Göteborgs gymnasieskolor.

23 april 2008

Dags att införa mobila psykteam?

Den frågan ställer sig Mikael Janson (fp) ersättare i kommunstyrelsen med anledning av att han idag lägger en interpellation till fullmäktige om mobila psykteam.

- Diskussionen som pågått under flera år i Göteborg, måste få ett slut, nu är det dags att agera och för mig är det en självklarhet att vi behöver mobil psykiatrisk kompetens ute på fältet, säger Mikael Jansson som nu undrar vad de styrande partierna i Göteborg vill.

- Som jag har förstått råder det idag en samsyn om detta i Göteborgs stad och Sociala Resursnämnden har med sitt samordningsansvar för hemlösheten en viktig roll i sammanhanget, men det är en bredare fråga än så för stadens alla olika sociala omsorgsverksamheter. Vi behöver ett mobilt jourpsykiatri att tillgå när behovet behövs, avslutar Mikael Janson (fp) ersättare i kommunstyrelsen.

Interpellationen finns att läsa på Mikaels hemsida;
http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage____72170.aspx

21 april 2008

Gör om detaljplanen för Centralposthuset!

Folkpartiet liberalerna presenterade idag ett eget yttrande i fastighetsnämnden över förslaget till detaljplanen för hotellet i Centralposthuset, där Kjell Björkqvist (fp) vice ordförande vill att ett nytt förslag tas fram på utformning av hotellet som bättre tar tillvara och utvecklar den befintliga byggnaden.

- Jag föreslår en bearbetning av förslaget därför att vi inte är nöjda med samverkan mellan de nya byggnaderna och det redan befintliga posthuset, säger Kjell Björkqvist (fp) vice ordförande i fastighetsnämnden.

- Jag tror att vi får en mer spännande stadsbild om vi bygger ihop gammalt och nytt, vilket vi har varit dåliga på i Göteborg under åren. Bygget av nya Pedagogen visar att det går att bygga ihop gammalt med nytt och den erfarenheten ska vi ta tillvara på, avslutar Kjell Björkqvist (fp).

Yttrandet finns att läsa på Kjell Björkqvists hemsidan;
http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage____71315.aspx

15 april 2008

Göteborgs bästa äldreboenden får blommor!

Idag den 15 april kommer folkpartister från SDN Majorna och SDN Linnéstaden tillsammans med Mikael Janson, ersättare i kommunstyrelsen att lämna över blommor till personalen på Majstångsgatans äldreboende, Annedals äldreboende och Klamparegatans demensboende för att de enligt Socialstyrelsens nya äldreguide (publicerad 31 mars) fått de högsta betygen av äldreboendena i Göteborgs stad.

- Detta är ett sätt att uppmärksamma och uppmuntra personalens utmärkta arbete. Vi anser att rankningslistan är något positivt och väntar därför redan på nästa års undersökning. Äldreguiden visar väldigt tydligt att äldreomsorgen är av olika kvalitet i staden och medan vi i Majorna och Linnéstaden kan vara stolta över de boenden vi nu besöker finns det också mycket kvar att göra. Oftast lyfts ju bara det som fungerar mindre bra fram, desto viktigare att då också verkligen ta vara på det som är bra och kan fungera som en förebild för andra. Nu har vi några positiva exempel och dem vill vi såväl gratulera som lära mer av. Målmedvetet lokalt kvalitetsarbete ger resultat, säger Mikael Janson, Karina Johansson, Marie Zachrisson Gärdehed och Ann-Christin Nilsson i en kommentar till deras besök.

1 april 2008

Starta en Nobelklass i Göteborg!

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Helene Odenjung kommunalråd (fp), att Göteborgs stad ska starta en Nobelklass med naturvetenskaplig teknisk inriktning med fokus på matematik på gymnasienivå.

– Flera undersökningar visar att matematikkunskaperna hos svenska elever sjunker, därmed också andelen högpresterande elever. Vi måste bli bättre på att tillvarata elever med specialbegåvningar, ge dem rejäla utmaningar och förutsättningar att bli än bättre, säger Helene Odenjung kommunalråd (fp).

– En göteborgsk Nobelklass på gymnasienivå med naturvetenskaplig teknisk inriktning med fokus på matematik skulle skapa en bra atmosfär och nyfikenhet på mer kunskap, avslutar Helene Odenjung (fp).

Motionen finns att läsa på www.folkpartiet.se/odenjung

17 mars 2008

Underlätta för småskaliga energientreprenörer

Folkpartiet Liberalerna vill utreda hur Göteborgs stad kan underlätta för småskaliga energientreprenörer att utveckla sina produkter i Göteborg.

- Framtida utmaningar kommer att skapa ekonomiska förutsättningar för småskaliga satsningar på förnyelsebar energiproduktion. Om Göteborgs Stad kan underlätta med ett konstruktivt bemötande från lokala elnätsoperatörer, se över möjligheterna för att få bygglov och hitta rätt lägen för produktion, har vi vunnet mycket, säger Helena Holmberg, (fp) ledamot av kommunfullmäktige och vice ordförande i miljönämnden. Detta med anledning av sin motion Underlätta för småskaliga energientreprenörer där hon vill att Göteborgs Energi i samråd med Byggnadsnämnden ska utreda hur Göteborgs stad kan underlätta för småskaliga energientreprenörer.

- Hela vårt samhälle bygger på att det finns god tillgång till energi, dagens energiproduktion är en investeringstung verksamhet med få aktörer. Samtidigt rusar teknikutvecklingen framåt och fokuseringen på miljövänliga alternativ blir allt starkare och viktigare, avslutar Helena Holmberg (fp), ledamot av fullmäktige

Motionen finns att läsas på Helena Holmbergs hemsida, folkpartiet.se/helenaholmberg

12 mars 2008

Styrgrupp för äldreboende behövs!

I januari röstade majoriteten i fullmäktige ner Mikael Jansons (fp) motion vars intention var att ta ett samlat grepp om utbyggnaden av äldreboenden. Samtidigt signalerar nu Socialdemokraterna i media att de vill precis det som röstades ner.

– Motionen om ett samlat grepp för fler olika äldreboenden stöddes av stadsdelsförvaltningarna som har allt svårare att lösa boendefrågan för de äldre. Pressad av denna verklighet verkar nu den politiska majoriteten inse det ohållbara i situationen, säger Mikael Janson (fp), ersättare i Göteborgs kommunstyrelse och ledamot i kommunstyrelsens styrgrupp för äldrefrågor.

– Det blir då bara ytterst märkligt att Socialdemokraterna vill lägga ner den styrgupp som är den som kan ta ett helhetsgrepp om äldrefrågorna i Göteborg. Det vore mycket olyckligt. Rapporteringen om de ökade köerna och väntetiderna till äldreboenden ger tvärtom all anledning för kommunledningen att verkligen noga följa utvecklingen, säger Mikael Janson.

– Vi kunde i styrgruppen för äldrefrågor redan för ett år sedan se att väntetiderna till äldreboenden ökar. Till det kommer det faktum att vi i bred politisk enighet, efter mitt initiativ i kommunstyrelsen, mildrat kraven för att få rätt till en plats i ett äldreboende. Det går då inte att bara fortsätta lägga ned platser och planera som om allt skall vara som det varit, fortsätter Mikael Janson.

– Marina Johansson (s) ansvarigt kommunalråd för äldrefrågorna signalerar att hon vill ta ett samlat grepp, samtidigt som man från majoritetens sida röstade ned min motion och inte tycks vilja ge styrgruppen för äldreomsorg ett förnyat mandat. Den ekvationen går inte ihop för mig, avslutar Mikael Janson, som istället vill se att styrgruppen får ett utökat mandat att driva utvecklingen för fler anpassade boenden för äldre i Göteborg.

S och Mp behöver genuskunskap!

På kommunstyrelsen sammanträde idag kommer en majoritet att bifalla Vänsterns yrkande om genusutbildning för kommunstyrelsen. Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommer att rösta för avslag.

- Socialdemokraterna och Miljöpartiet ska vara glada över att en majoritet i kommunstyrelsen idag kommer rösta ja till att Göteborgs ledande politiker får bättre kunskap i genusfrågor, säger Helene Odenjung kommunalråd (fp).

- I Göteborgs stads budget står tydligt och klart att verksamheterna ständigt måste "arbeta med ett kunskapslyft ifråga om genus och jämställdhetsintegrering". Det är generande att Göran Johansson (s) och Kia Andreasson (mp) inte anser att deras egen politik gäller dem, fortsätter Helene Odenjung .

- Jag är övertygad om att ett utbildningspaket också för stadens övriga förtroendevalda kommer att ge resultat och reella förändringar. Projekt som Jämt jobb i Torslanda och Tynnered visar det med all önskvärd tydlighet, avslutar Helene Odenjung

11 mars 2008

Odenjung: Kan sexbrottslingarna hindras?

Den frågan ställer Helene Odenjung (fp) till kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson med anledning av den undersökning som TV4:s Kalla Fakta presenterade den 9 mars. Undersökningen visar att i Västra Götalands län har 11 dömda brottslingar vikarierat i någon av de granskade kommunerna inom länet.

- Lagstiftningen är bra, men Kalla Faktas undersökning visar att det inte går att lita på den. Vi behöver skärpa och utvärdera kommunens rutiner vid anställningar av vikarierande personal. Våra barn ska kunna känna sig trygga när de lämnar hemmet för skolan eller barnomsorgen, så även deras föräldrar säger Helene Odenjung, kommunalråd (fp) i Göteborg.

10 mars 2008

Flyborg: Satsa på nationellt jämställdhetsindex

- Sverige brukar beskrivas som ett jämställt land, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Vi vill få fler företagare och aktieägare att ställa högre krav på företagets jämställdhetsarbete och jag tror att frågan måste drivas utifrån ett resultatperspektiv. Folkpartiet vill därför satsa på ett frivilligt nationellt jämställdhetsindex. Det säger Eva Flyborg (fp), ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott, med anledning av att hon i dag måndag debatterar jämställdhetsfrågor i riksdagshörnan på Göteborgs stadsbibliotek.

- Jämställdhetsindexet måste vara enkelt uppbyggt med endast ett par parametrar som
är lätta att mäta. Utgångspunkten för mätningen kan vara hur stor andel av kvinnorna i företaget som arbetar med resultatansvar, hur aktivt jämställdhetsarbetet i företaget bedrivs samt vilka strategiska satsningar som görs för jämställdhetsarbetet i framtiden. Varje år utnämner man det företag som har åstadkommit bäst resultat i sitt jämställdhetsarbete.

- Företagen får på så sätt möjlighet att offentligt visa att de bedriver ett seriöst jämställdhetsarbete. Jag är övertygad om att många duktiga medarbetare, såväl kvinnor som män, gärna söker sig till företag som är jämställdhetsmärkta, men också att vi kunder gärna skulle premiera dem som arbetar aktivt med jämställdheten. På så vis blir också ett aktivt jämställdhetsarbete lönsamt för företagen, likväl som trycket på dem som inte deltar ökar. Att stå utanför denna rankning kommer att uppfattas negativt av såväl kunder som personal och samarbetspartners.

Läs mer på www.folkpartiet.se/flyborg.

Foto: Peter Knutson