3 september 2008

Göteborg behöver spetsutbildningar!

Skola.På dagens kommunstyrelse avstyrkte socialdemokraterna tillsammans med miljöpartiet och vänstern regeringens försöksverksamhet med spetsutbildningar.

- Göteborg riskerar nu att tappa i konkurrenskraft om man inte ansöker om att få spetsutbildning. Andra kommuner är mycket positiva och intresserade. För mig är det en självklarhet att Sveriges nästa största stad ska ha spetsutbildningar. Polhem och Hvitfeldtska ligger redan i startgroparna för att ansöka, säger Helene Odenjung (fp) kommunalråd i en kommentar till beslutet.

- Jag hoppas verkligen att (s) tar sitt förnuft till fånga för våra elever med specialbegåvningar behöver stimulans och nya utmaningar. Det är dags att vi även satsar på dessa elever. Göteborg behöver Nobelklasser, avslutar Helene Odenjung (fp) som tidigare har motionerat om frågan till fullmäktige. Hennes motion kan läsas här.

Regeringen har sedan tidigare meddelat att försöksverksamheten förläggs till 20 orter i landet. Göteborg borde självklart få möjligheten anser Helene Odenjung.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar