3 september 2008

Svart på vitt: Göteborgs äldreboenden är vårdinrättningar och inget mer!

Äldreomsorg.På dagens kommunstyrelse behandlades finansdepartementets remiss om ändringar i fastighetstaxeringslagen innebärande att äldreboenden ska betraktas som boenden och därmed beslås med fastighetsavgift. Stadskansliets förslag till svar är att eftersom det inte är fråga om boenden utan vårdinrättningar ska inte fastighetsavgift tas ut.

- Göteborgs äldreboenden har allt mer blivit rena vårdinstitutioner. Det framgår svart på vitt av kommunens remissvar på de föreslagna ändringarna i fastighetstaxeringslagen. Det svar vi nu har skickat till finansdepartementet visar på ensidigheten i den åldringsvård som socialdemokraterna idag byggt upp i Göteborg. På den punkten skulle vi i folkpartiet liberalerna och Alliansen vilja se en helt annan inriktning, säger Mikael Janson (fp), ersättare i kommunstyrelsen i en kommentar.

- De ska till en remiss om förändrad fastighetsavgift för Göteborgs stad ska bekräfta verkligheten och en gång för alla slå fast det vi länge hävdat och arbetat för att förändra, men det nuvarande politiska styret vägrat erkänna, att den mest adekvata beskrivningen av dagens äldreboenden är att "kalla det ett vårdboende" där "det stora flertalet av de som idag flyttar in på äldreboendena, är så svaga att boendetiden på äldreboendet är kort" som det nu utsägs i stadskansliets tjänsteutlåtande. Det är märkligt, hur sanningen ibland kryper fram bakvägen, när haspen inte är på frestas man tillägga. Nu har vi det svart på vitt, avslutar Mikael Janson (fp).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar