17 september 2008

Bra genomgång från Polisen

Kommunstyrelsen fick på dagens möte en grundlig genomgång av Polisens arbete och bild av den senaste tidens olika gänguppgörelser och skottlossningar. Genomlysningen tillkom genom en begäran från fp.

- Vi vet, vi följer, vi agerar, vi har planer, är den grova sammanfattningen från Polisens sida. Men räcker det är den naturliga följdfrågan? Det hjälper ju inte den enskilde göteborgaren att Malmö har en liknande situation eller att vi hittills haft rena turen så att ingen oskyldig skadats, uttalar Mikael Janson (fp) med anledning av det som sades på hearingen.

- Det är bra med planerna på fler närvarande tillgängliga poliser som motkraft mot bilden av Göteborg som en gangsterstad där buset tagit över. Det handlar inte bara om att skapa förtroende för polisen i vissa områden där vi vet att rekryteringen till gängen främst sker och det gäller att aktivt mota Olle i grind, utan för alla göteborgare, fortsätter Mikael Janson (fp).

- Utanförskapet är en tydlig grogrund och det fortsätter att växa. Unga på glid dras in i destruktiva gängbildningar. Det är för stort för att enskilda stadsdelar att lösa när det kommer till kommunens ansvar för att bryta utvecklingen. För självklart bollas en stor del av ansvaret för utvecklingen tillbaka på kommunen. Det är kommunledningens ansvar, som inte tagits. Ung & Trygg är bra, men det krävs mer strategiskt stöd ut i verksamheten, konstaterar Mikael Janson (fp).

- Det hade varit en styrka att från kommunens sida ha beslutat om en kommungemensam strategi för integration direkt under kommunledningen. Vi hade också behövt kommuncentral kompetens som stöd ut i verksamheten för att motverka att unga dras in i olika destruktiva subkulturer som är vägen in i kriminalitet. Jag kan också konstatera att vi utifrån dagens diskussion träffat helt rätt med den motion vi lagt om att ta fram verktyg för att se sociala insatser för unga som en investering för framtiden istället för bara en kostnad i nuet. Vi vet redan tidigt vilka barn som är på väg att tappa fotfästet och de får inte lov att lämnas vind för våg, vare sig förr eller senare, och det är ett gigantiskt misslyckande att vi inte kommit längre i att ta tag i den problematiken!, avslutar Mikael Janson (fp).

Motionen finns att läsa här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar