4 september 2008

Göteborg behöver en stadsarkitekt

I slutet av januari motionerade Kjell Björkqvist (fp), Helene Odenjung (fp), Ann Catrine Fogelgren (fp) och Mikael Janson (fp) till fullmäktige om att inrätta en stadsarkitekt i Göteborg. På kommunstyrelsen idag bordlades motionen tills oktober, då den kommer att behandlas. Motionen har varit uppmärksammad sedan den skrevs och har debatteras sedan dess. Idag uppmärksammas motion återigen i GT. Du kan läsa motionen här.

I senaste numret av GöteborgsLiberalen skriver Ann Catrine Fogelgren om behovet av en ny stadsarkitekt i Göteborg. Tidningen kommer i brevlådan till alla medlemmar i folkpartiet liberalerna i Göteborg i nästa vecka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar