26 juli 2010

Sverige behöver ökad invandring

Om vi i Sverige och Europa ska klara av att upprätthålla den välfärd vi vant oss vid kommer vi att behöva arbetskraftsinvandring. Men vi tjänar inte bara krasst ekonomiskt på att låta människor söka ett bättre liv inom Europas gränser. Ett slutet samhälle blir snabbt intolerant, självförhärligande och bakåtblickande. Det skriver Cecilia Malmström och Jasenko Selimovic (FP), kandidat till riksdagen, på GP debatt.

19 juli 2010

Våga tänka annorlunda i Frihamnen

Mikael Janson och Kjell Björkqvist fortsätter idag debatten om framtidens utformning av Frihamnen på GP debatt. De två skriver i en replik; Poängen var inte att det skulle bli exakt så, utan att föra in lite friare stadsbyggnadsidéer – som därtill en stadsarkitekt kunde vara motorn för. Det är där diskussionen borde ta sin början, snarare än höjden på husen. Vi hoppas den debatten kan ta ny fart nu efter att vårt förslag om en samlad vision och strategi för hela den Älvstad som växer fram landat i ett samlat projekt kring centrala Älvstaden på båda sidor Göta Älvbron.