26 augusti 2008

Vi kan stoppa gängens våld

Utvecklingen i den kriminella världen är skrämmande ur flera aspekter. Även om våldet inte är riktat mot allmänheten, så är det hat som bubblar mellan olika grupperingar av gäng oroande, inte minst eftersom det ha gått så långt att de skjuter vilt omkring sig.Det är bara en tidsfråga innan någon oskyldig hamnar i vägen. Bilden av Lilla London har blivit Lilla Chicago. Den utvecklingen måste få ett slut. Det skriver Mikael Janson (fp) idag på GT debatt.

På kommunstyrelsens sammanträde förra veckan begärde folkpartiet liberalerna en hearing om vad som egentligen händer i Göteborg. Där kommunstyrelsen vill få polismyndigheten i Göteborg situation belyst, hur deras arbete har fungerat under sommaren samt om den senaste tidens skottlossning.

- Goa gubbars stad är snart ett minne blott. Bilden av Göteborg blir allt mer synonym med skottlossning och uppgörelser i den undre världen, säger Mikael Janson (fp) ersättare i kommunstyrelsen med anledning av att han idag väckte frågan. En enig kommunstyrelse ställde sig bakom den väckta frågan.

18 augusti 2008

Bevara Gårdas billiga bostäder

Göteborg har under många år rivit för många bostäder som är likvärdiga med dem som nu finns kvar i Gårda. I en stad som vår måste det finnas olika standard och prisbilder på lägenheter. Alla har inte råd eller vill inte avsätta en stor del av sin disponibla inkomst i en dyr nyproducerad lägenhet. Därför ska vi vara mycket rädda om de lägenheter av den typ som finns i Gårda. För många ungdomar men även äldre är detta den enda möjlighet de har att få ett eget boende. I dag finns flera konkurrerande intressen i södra Gårda mellan Svenska Mässan, Göteborgs Stads Parkerings AB samt några hundra centrala och billiga bostäder i landshövdingshus. Det skriver Kjell Björkqvist på GT debatt idag.

Färdtjänstens framtid kräver politisk samling

Det är dags att ta ett helhetsgrepp för en långsiktigt hållbar färdtjänst till gagn för dem som faktiskt behöver den. Vi bjuder in socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet till en diskussion om färdtjänsten och vår förhoppning är att vi kan finna en gemensam lösning som alla kan ställa sig bakom, skriver Mikael Janson och Olof Ånskog tillsammans med andra företrädare för den borgerliga alliansen i Göteborg på GP debatt.