16 december 2010

Göteborg blir förvaltningsområde

Regeringen fattar i dag beslut om att Göteborg från den 1 februari ska att ingå i förvaltningsområdet för finska språket. Det innebär att de dryga 28 000 sverigefinnar som bor i Göteborg har uttrycklig rätt att använda sitt modersmål i kontakter med kommunen och statliga myndigheter. Det skriver integrationsminister Erik Ullenhag (FP) på GP debatt i dag.

I oktober 2009 lyfte Mikael Janson, då ersättare i kommunstyrelsen, frågan om hur Göteborgs stad förbereder sig för den nya lagstiftningen. Mikael sa då: Göteborg har med den nuvarande lagstiftningen haft en restriktiv hållning gentemot minoritetsgruppernas språkutövning. Den nya lagen innebär nya möjligheter och en fråga som jag vill ha svar på är om staden exempelvis kommer att ta initiativ för att bli förvaltningsområde för finsktalande med tanke på att Göteborg har den näst största gruppen sverigefinnar i landet.

10 december 2010

Ling-Fransson (FP): Inrätta ett ljusråd i Göteborg

I en motion till fullmäktige föreslår Birgitta Ling-Fransson (FP) att Göteborgs stad inrättar ett ljusråd som får i uppgift att ta fram ett ljusprogram för att skapa ett helhetsgrepp för belysning och ljussättning av Göteborg.

- Vi behöver en samsyn och helhet när det gäller ljussättningen av allmänna platser runt om i Göteborg. Det finns flera lyckade projekt men det saknas ett helhetsgrepp. En bra belysning kan lyfta fram stadsrummet, skapa tryggare miljöer och förebygga olyckor. Jag hoppas att ljusrådet kan tillföra en ny kompetens och som kan utveckla staden positivt, säger Birgitta Ling-Fransson, ersättare i fullmäktige och ledamot av Trafiknämnden i en kommentar till sin motion.

9 december 2010

3 december 2010

Rödgrönas vision för Göteborg skapar oro

Om det är vänstermajoritetens vision om Göteborgs framtid som presenterades i debattartikeln i GT 26 november finns all anledning till oro. Inte ett ord om var framtidens jobb ska skapas, hur tryggheten ska öka eller segregationen brytas. Inte heller nämner de hur staden ska komma tillrätta med mut- och mygelkulturen. Och frågan kvarstår hur Göteborg ska få en utbildning i världsklass. Hittills pekar alla kurvor om skolresultatet åt fel hål, trots att utbildning är inträdesbiljetten på arbetsmarknaden och bästa receptet för att bryta utanförskap. I vänstermajoritetens programförklaring saknas helt enkelt svaren på de viktigaste knäckfrågorna om Göteborgs framtid. Det skriver Helene Odenjung tillsammans med Jonas Ransgård och David Lega på GT debatt.

1 december 2010

Alliansen reformerar integrationspolitiken

En dålig integration undergräver det folkliga stödet, skapar onödiga samhällskostnader och skadar människor som invandrar. Därför lägger vi i dag om mottagandet och börjar genomföra den största förändringen av integrationspolitiken på 25 år, det skriver Jasenko Selimovic (FP) på GP debatt.

Inrätta en tak-överhuvudet-garanti!

Folkpartiet har länge kritiserat den politik som förts av socialdemokraterna i Göteborg för att minska antalet hemlösa. På senare år har det hänt en del på området, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Förhoppningsvis har vi lämnat synen att alla hemlösa kan och ska hanteras lika bakom oss. I dag anpassas boenden utifrån olika behov och den som klarar sig själv kan få ta över en lägenhet istället för att flyttas runt. Vi menar att nästa steg är att upprätta en ny hemlöshetsplan med en tak-överhuvudet-garanti, det skriver Ann Catrine Fogelgren (FP), ersättare i kommunstyrelsen, på GT debatt i dag.